Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χωροταξία

Περί αυθαιρέτων

Νέα κόλπα απεργάζεται το ΥΠΕΚΑ με σκοπό να αποφύγει τον δικαστικό έλεγχο στη διαδικασία μαζικής τακτοποίησης αυθαιρεσιών και παρανομιών στα κτήρια, η οποία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μεταξύ ιδιωτών χωρίς κανέναν έλεγχο δημόσιας αρχής, με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου το οποίο κατευθύνεται στο ταμείο του Μνημονίου. Μετά τον πρώτο νόμο Παπακωνσταντίνου, τον 4014/2011, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, χθες ήρθε η σειρά του δεύτερου νόμου που τον αντικατέστησε, του Νόμου 4178 της 7.8.2013. Ενώπιον της Ολομέλειας συζητήθηκαν τρεις προσφυγές κατά πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτού. Οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ στη δίκη προανήγγειλαν την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας, η οποία θα εξαιρεί από την τακτοποίηση μόνον περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων για τις οποίες έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατεδάφισης από τα δικαστήρια. Η μεθόδευση του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δύο αιτήσεις ακύρωσης οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί αφορούν αμετάκλητες αποφάσεις μη συμμόρφωσης...

Περιμένοντας το ραβασάκι ...

Έπειτα από μπλοκάρισμα τεσσάρων ετών, το Κτηματολόγιο για τον Δήμο Αθηναίων ανοίγει και πάλι. Έτσι, οι περίπου 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2008 δήλωσαν 1,2 εκατ. δικαιώματα θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή προκειμένου -όταν λάβουν ταχυδρομικά τις σχετικές ενημερώσεις- να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν, σε περίπτωση εσφαλμένης εγγραφής στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα Νέα, αυτό θα πρέπει να γίνει ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν περιουσιακά τους στοιχεία με τη σύσταση των οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων. Παράλληλα, σε έναν χρόνο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει ποια ακίνητα, που δεν δηλώθηκαν, θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Θυμήθηκαν τον αιγιαλό

Οδηγίες στις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις αλλαγές στην χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού έδωσε το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν άμεσα. Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ο νέος νόμος 4281/2014 προβλέπει ότι για την χάραξη του αιγιαλού λαμβάνονται πλέον υπόψη έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι και θα αποσταλούν στις κτηματικές υπηρεσίες αμέσως μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι αμέσως μετά την λήψη των χαρτών οι κτηματικές υπηρεσίες θα πρέπει εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών να φροντίσουν για τη διαγραφή της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που υπάρχει ήδη εγκεκριμένη οριογραμμή, η οποία και θα πρέπει να αποτυπωθεί ως οριστική ταυτόχρονα με τις ήδη εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται στην περιοχή Επισημαίνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία αποτύπωσης της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού, λόγω αδυναμίας εντοπισμού της (έλλειψη συντεταγμένων κ.λ.π.) επί του ορθοφωτοχάρτη ή εντοπισμού της στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική η εγκεκριμένη οριογραμμή του αιγιαλού, ως εκ τούτου ο επανακαθορισμός της εξετάζεται και ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα πριν την λήξη της προθεσμίας των 18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη και την υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας περιοχής, τηρουμένης της ισχύουσας διαδικασίας για την χάραξη του αιγιαλού.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα των έξι μηνών οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα υπόβαθρα που πρέπει να εξαιρεθούν της ανάρτησης για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουν τις περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων κατά την χάραξη της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, αλλά και την ορθότητα της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού και την πραγματική σημερινή κατάσταση του αιγιαλού (πιθανή ύπαρξη νομίμων ή παρανόμων λιμενικών έργων διαβρώσεων ή προσχώσεων φυσικών ή τεχνητών), δεδομένης της παρέλευσης τουλάχιστον πέντε ετών από τα έτη φωτοληψίας των ορθοφωτοχαρτών. Ακόμη, πρέπει να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης οριστικής γραμμής του αιγιαλού και της προκαταρτικής οριογραμμής. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τηρούμενη διαδικασία προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή προσφυγών των θιγομένων από τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού πολιτών στην τακτική διαδικασία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής απαιτείται η τεκμηρίωση της υιοθέτησης ή της απόρριψης της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην οριστικοποιηθεί προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τις κτηματικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος της μη διασφάλισης της κοινοχρησίας του αιγιαλού και κατ΄ επέκταση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου, οι κτηματικές υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου στο σύνολο της προκαταρκτικής οριογραμμής του αιγιαλού της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της προθεσμίας των 18 μηνών.

Το κτηματολόγιο σε νέες περιπέτειες

Το Εθνικό Κτηματολόγιο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς τις επόμενες εβδομάδες υπογράφονται οι πρώτες συμβάσεις με τους αναδόχους, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όπου διασφαλίσθηκε το ποσό των 114 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. «Ξεκινάμε με τα πρώτα 114 εκ. ευρώ. Το Εθνικό Κτηματολόγιο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης … Το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της χώρας, μετά την έναρξη λειτουργίας πριν ένα μήνα των δύο πρώτων Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, γυρνά μία ακόμα σελίδα με το ξεκίνημα της τελικής φάσης υλοποίησής του» είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο η Ελλάδα ανοίγει βηματισμό για τη δημιουργία του πιο σύγχρονου Κτηματολογίου της Ευρώπης. «Ο Έλληνας πολίτης και κάθε επενδυτής πολύ σύντομα θα μπορεί να έχει βεβαιότητα και ασφάλεια δικαίου για κάθε παρέμβαση ή επένδυση στο χώρο. Προστατεύουμε το περιβάλλον, αναδεικνύουμε τη δημόσια γη, ελέγχουμε τις αποφάσεις όλων των επιπέδων εξουσίας που σχετίζονται με τη γη και το χώρο» τόνισε και πρόσθεσε πως η μεγαλύτερη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου κτηματολογικού πληροφοριακού συστήματος για την βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη του περιβάλλοντος, γίνεται πράξη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης, Μόσχος Κορασίδης, ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Μενέλαος Δασκαλάκης, ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ, Ηλίας Λακόπουλος και ο Διευθυντής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Πτωχός, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ξεκινούν απο το Πικερμι

Το σχέδιο αξιοποίησης της έκτασης των 3.300 στρεμμάτων στο Πικέρμι, η οποία ανήκει στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, αναμένεται να σηματοδοτήσει την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, σε μια προσπάθεια να «ξεμπλοκαριστούν» εκτάσεις που βρίσκονται δεσμευμένες επί δεκαετίες λόγω νομικών και πολεοδομικών κωλυμάτων. Ο λόγος που επιλέχθηκε η έκταση του Πικερμίου έγκειται στο ότι πρόκειται για μία από τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις, λόγω των δεσμεύσεων και της ιδιοκτησιακής μορφής. Με βάση το σχέδιο, επιβάλλεται η παραχώρηση στο Δημόσιο του 50% της εκτάσεως των ενδιαφερομένων, με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, επιτρέποντας έτσι να πολεοδομηθεί μόνο το υπόλοιπο 50%.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki