Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Διαχείριση Δανείων

Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Όλοι όσοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα πέντε χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.

Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση-δωρεά και αποδοχή κληρονομιάς για το συγκεκριμένο ακίνητο.  Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

Ο συμβολαιογράφος θα ζητήσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ από τους φορολογουμένους για τη μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία, τη μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό, τη μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία, για συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου, για αποδοχή κληρονομιάς, για εγγραφή υποθήκης, για σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Για σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου, για σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου, για ανταλλαγή ακινήτου, για συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου, για  κάθε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου και οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας Αρχής πλην δικαστηρίου.

 

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός αν πρόκειται για πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα, πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ και πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.

Χιονοστιβάδα τα κόκκινα δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δύο στα πέντε δάνεια εμφανίζουν, πλέον, είτε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, είτε είναι, μεν, τυπικά ενήμερα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να μην εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές του υποχρεώσεις, χωρίς ρευστοποίηση των σχετιζόμενων εξασφαλίσεων (απομειούμενα δάνεια). Οι δύο παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και όσα κρίνεται ότι δεν μπορούν να εξοφληθούν, συναποτελούν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), τα οποία ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2014 (πρώτη φορά που καταμετρήθηκαν) στο 39,9%, για να φθάσουν στο α' τρίµηνο του 2015 στο 40,8% επί του συνόλου των χορηγήσεων. Το ύψος τους, δηλαδή, ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ (σ.σ. περίπου 108 δις ευρώ). Από τα παραπάνω δάνεια περίπου τα μισά έχουν, ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να είναι πλέον απαιτητό το σύνολο του δανείου. Για το 59%, όμως, του αριθμού των δανείων που καταγγέλθηκαν (σ.σ αντιστοιχεί στο 23% των δανειακών υπολοίπων) οι τράπεζες δεν έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες. Το µεγαλύτερο µέρος των υποθέσεων βρίσκεται στο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας και της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ένα στα τέσσερα δάνεια ανήκει στην κατηγορία όσων δεν θεωρείται πιθανή η εξόφλησή τους ("unlikely to pay"), ενώ το 7% από όσα δεν έχουν καταγγελθεί βρίσκεται σε καθυστέρηση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών!! Από τις επιµέρους κατηγορίες δανείων, το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων καταγράφεται στα καταναλωτικά δάνεια (51,3%) και ακολουθούν τα επιχειρηµατικά (39,8%) και τα στεγαστικά (35,6%). Επισηµαίνεται ότι στην κατηγορία των επιχειρηµατικών δανείων υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων καταγράφεται στην υποκατηγορία των δανείων προς Ελεύθερους Επαγγελµατίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (63%) και των δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (54%) Οι κλάδοι που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι το Εμπόριο (54% των δανείων του κλάδου), οι Κατασκευές (49%) και η Βιομηχανία 47,8% (σ.σ πρωταγωνιστεί η Κλωστοϋφαντουργία με 71%).

Κίνητρα για ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων

Κίνητρα που θα φθάνουν ως τη διαγραφή σημαντικού μέρους των τόκων ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +4,08% για μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Π. Μυλωνάς έχει συντάξει μελέτη για το πώς η Εθνική θα διαχειριστεί τα εταιρικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συμβάλλοντας στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη προβλέπει διαγραφή ως και του 60% των τόκων για επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες. Προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου που θα εγκριθεί από την Εθνική. Προκειμένου να διευκολυνθούν, δε οι μικρές επιχειρήσεις, η σύνταξη business plan δεν θα αποτελεί προαπαιτούμενο αλλά θα αρκεί να κριθούν βιώσιμες με τραπεζικά κριτήρια.

Το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, η συμφωνία, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές προβλέπει να υπάρξει ενδιάμεσος δημόσιος φορέας διαχείρισης δανείων για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων κατηγοριών κόκκινων δανείων. Ακόμη, θα υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που αφορά τόσο στα δάνεια προς τις τράπεζες όσο και στις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες υπό την σκέπη του δημόσιου φορέα διαχείρισης. Λόγω του παραπάνω και στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που προωθούνται στο Πτωχευτικό Δίκαιο, στόχος της κυβέρνησης είναι να πραγματοποιήσει μελέτη για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με στόχο να αλλάξει η αναλογική κατανομή στις πληρωμές των οφειλετών προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και τους ιδιώτες πιστωτές. Ακόμη, θα παραμείνει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας, που, σε συνδυασμό με τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και τα «ελάχιστα όρια διαβίωσης», θα αποτελεί το πλαίσιο διευθέτησης του προβλήματος για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις θα ισχύσει και θα τεθεί ως βάση εφαρμογής ο «νόμος Δένδια»

Παζαρι για τους πλειστηριασμούς

Το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, εξέδωσε τη Δευτέρα ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας Real news με τίτλο «Απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί». «Τα αναφερόμενα είναι ανακριβή και δεν έχουν καμία σχέση με το υπό σχεδιασμό Ολιστικό Σχέδιο Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων» αποσαφήνισε το υπουργείο Οικονομίας. Το εν λόγω δημοσίευμα σημείωνε ότι η πίεση, κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία έχει φθάσει πλέον σε οριακό σημείο. Ενδεικτικά ανέφερε πως η ΕΚΤ απέρριψε την ελληνική πρόταση, η οποία προέβλεπε την προστασία από τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας με αντικειμενική αξία έως 250.000-300.000 ευρώ, αξία που ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που όριζε ο τελευταίος νόμος, ο οποίος προστάτευε την κατοικία με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki