Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Οι προτάσεις των ιδιοκτητών για τη φορλογική μεταρρύθμιση

sfyri-dikastiΤις προτάσεις για τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου δημοσιοποίησε η ΠΟΜΙΔΑ . Συγκεκριμένα επισημαίνει :
1.    ΝΑΙ στην κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων.
2.    ΝΑΙ στην καθιέρωση λογικών τεκμηρίων διαβίωσης που θα επιβαρύνουν όσους κάνουν «ζωή πλουσίου και φορολογική δήλωση πτωχού», χωρίς να αποτελούν παγίδα για το μέσο φορολογούμενο (δείτε σχετ. πρόταση ΠΟΜΙΔΑ).
3.    ΝΑΙ στην θέσπιση αφορολογήτου ορίου που θα καλύπτεται μέχρι ποσοστού 50% με αποδείξεις δαπανών.
4.    ΝΑΙ στην καθιέρωση του «πόθεν έσχες», εφόσον αυτό θα ισχύσει και στις καταθέσεις, αγορές μετοχών και ομολόγων, ίδρυση και δανειοδότηση επιχειρήσεων και γενικά σε όλη την επιχειρηματική δράση, και όχι μόνον στην ανοικοδόμηση ή αγορά ακίνητου και αυτοκινήτου!
5.    ΠΡΟΣΟΧΗ στη «δήλωση καταθέσεων», όχι τόσο γιατί θα «φυγαδεύσει» καταθέσεις στο εξωτερικό, όσο για το ότι θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα προσωπικής και οικογενειακής ασφάλειας των φορολογουμένων.
Β. Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα:

1.    Φορολογική δικαιοσύνη – ισότητα πολιτών: Ναι στο «Όλα στην κλίμακα»: Αφού όμως όλα τα εισοδήματα θα φορολογούνται πλέον με ενιαία κλίμακα, και δεδομένου ότι επανέρχεται ο ΦΜΑΠ, πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί αμέσως ο άδικος συμπληρωματικός φόρος 1,5 – 3% επί των ενοικίων, ο οποίος είχε επιβληθεί ακριβώς σε αντικατάσταση του «εφτάψυχου» ΦΜΑΠ!
2.    «Πράσινη Ανάπτυξη»: Δαπάνες επισκευής - ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων: Μοναδικό κίνητρο θα αποτελέσει η καθιέρωση φοροαπαλλαγής κάθε (συν)ιδιοκτήτη, κατά ποσοστό 100% των δαπανών για την εκτέλεση των έργων, κατανεμόμενο σε πέντε (5) οικονομικά έτη (20% ετησίως), από τα μισθώματα, άλλως από κάθε είδους εισοδήματα του φορολογουμένου.
3.    Διατήρηση εκπτώσεων για ασφάλιστρα και επισκευές κτιρίων, και της απαλλαγής για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικίας σε μέλη οικογενείας.
4.    Κατάργηση των αναγκαστικών κρατήσεων επί των μισθωμάτων υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων (ΤΠΔΥ 3%, ΤΑΔΚΥ 2% κλπ.),  που αντίκεινται και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σχετικά με την ανάγκη καθιέρωσης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών ελάχιστου τεκμαρτού δηλούμενου ποσού εισοδήματος βάσει της χρησιμοποιούμενης κατοικίας, προτείνουμε την καθιέρωση ποσού «ελάχιστου κόστους χρήσης» και συντήρησης (ΕΚΧ) των κατοικιών με κύριους χώρους άνω των 150 τ.μ. το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τα δηλούμενα εισοδήματα των φορολογουμένων, ως εξής:
Το ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης και συντήρησης κατοικίας με κύριους χώρους εμβαδού άνω των 150 τ.μ. ανέρχεται μηνιαία περίπου στα εξής ποσά, ανά τ.μ. χώρων κύριας χρήσης:

1.  Ρευματοδότηση/ύδρευση             1€/τ.μ.
2.  Θέρμανση/κλιματισμός                1€/τ.μ.
3.  Καθαρισμός-συντήρηση              1€/τ.μ.
4.  Κοινόχρηστα-επισκευές               1€/τ.μ.
5.  Δημοτικά κλπ. τέλη                     1€/τ.μ.
Σύνολο μηνιαίου ΕΚΧ               5€/τ.μ. (πέντε ευρώ ανά τ.μ.).
Ητοι ελάχιστο δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα 750€ για την κατοικία των 150 τ.μ.  

Το παραπάνω ποσό πρέπει να μειωθεί στο μισό για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών αυτών (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, υπόγεια κλπ), δεδομένου ότι πολλές από τις παραπάνω δαπάνες δεν υφίστανται για τους χώρους αυτούς.

Παράδειγμα: Οποιος διαμένει σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα 300 τ.μ. + 60 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, θα πρέπει να δηλώνει ως ελάχιστο μηνιαίο εισόδημά του (τεκμήριο κατοικίας) 1650 ευρώ:
Κύριοι χώροι:      300 τ.μ. x 5,00€/τ.μ.  =   1.500 ευρώ
Βοηθητικοί χώροι: 60 τ.μ. x 2,50€/τ.μ.=        150 ευρώ
Αν η κατοικία είναι εξοχική, το τεκμήριο θα υπολογίζεται για ένα τρίμηνο.
Συνεπώς το ποσό που θα πρέπει να δηλώνεται ως ελάχιστο ΕΤΗΣΙΟ εισόδημα («τεκμήριο») από τον φορολογούμενο που ιδιοχρησιμοποιεί ή μισθώνει κατοικία εμβαδού 300 + 60 τ.μ., διαμορφώνεται ως εξής για κύρια κατοικία και για τρίμηνη χρήση εξοχικής κατοικίας:

Α. Κύρια κατοικία 300+60 τ.μ. 1.650€ x 12 =  ελάχιστο δηλ. εισόδημα 19.800€ ετησίως.
Β. Εξοχική κατοικία  150 τ.μ. (9.000€ x 3/12)= ελάχιστο δηλ. εισόδημα  2.250€ ετησίως
Γ. Κύρια 360 μ.+ εξοχική 150 μ. =    συνολικό ελάχιστο δηλ. εισόδημα 22.050€
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1.    Η κατάσταση στην οικοδομή και την κτηματαγορά είναι σήμερα τόσο δραματική ώστε πρέπει να αποκλειστεί κάθε σκέψη αύξησης των αντικειμενικών αξιών!
Εξάλλου, το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, δεν έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας (εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν και καθορίζεται κάθε φορά από την ίδια την αγορά), αλλά τον καθορισμό της φορολογικής βάσης επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι κεφαλαίου, όταν δεν υπάρχει οικονομική συναλλαγή (φόροι κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, Τ.Α.Π., Ε.Τ.Α.Κ., Φ.Μ.Α.Π. κλπ.). Για τον λόγο άλλωστε αυτό οι αντικειμενικές αξίας από την πρώτη εφαρμογή τους μέχρι και σήμερα, είχαν καθοριστεί πολύ μικρότερες των πραγματικών στις πιο λαϊκές συνοικίες και πιο κοντά στις πραγματικές, σε ακριβές και πολυτελείς περιοχές.
Κατά συνέπεια, κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών που βασικό σκοπό έχει το να καταφέρει να φορολογήσει το αφανές τίμημα επί των αγοραπωλησιών, συμπαρασύρει αυξητικά όλους τους φόρους κεφαλαίου τη στιγμή μάλιστα που οι χαριστικές δικαιοπραξίες επί ακινήτων είναι στατιστικά πολύ περισσότερες από τις αγοραπωλησίες. Αντί λοιπόν να αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες θα ήταν περισσότερο σκόπιμο να εφαρμοστεί ένας αυξητικός συντελεστής συναλλαγής που θα καθοριστεί κατά περιοχή, ο οποίος θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της αγοραπωλησίας.
2.    Αντίθετα είναι αναγκαία η ομαδική μείωση όλων των συντελεστών εμπορικότητας καταστημάτων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων κλπ. κατά 50%, λόγω της σημαντικής απαξίωσης της εμπορικής αξίας τους.
3.    Επέκταση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας όλων των κατηγοριών κτιρίων κατά 10-20%, λόγω της παλαίωσης του κτιριακού δυναμικού της χώρας.  
4.    Γραφεία: Α. Αποσύνδεση της αξίας τους από το συντελεστή εμπορικότητας.   
Β. Προσθήκη μειωτικού συντελεστή έλλειψης χώρου υγιεινής αποκλειστικής χρήσης.Β. Ετήσια φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

1.    Φορολογική δικαιοσύνη – ισότητα πολιτών: Η ετήσια φορολογία της ακίνητης  περιουσίας είναι άδικο μέτρο γιατί επιβάλλεται μόνον στα ακίνητα. Θα ήταν δίκαιο μόνον αν τέτοιος ετήσιος φόρος κεφαλαίου επιβαλλόταν και σε κάθε άλλη μορφή ιδιωτικής περιουσίας, όπως τις τραπεζικές καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές, επιχειρήσεις, κινητά μεγάλης αξίας, οχήματα, σκάφη, κλπ. Είναι δε και μέτρο αντισυνταγματικό για δύο λόγους:
-    Γιατί αντίκειται στην αρχή της ισότητας των πολιτών, αφού φορολογεί άνισα την αποταμίευση σε ακίνητα, αφήνοντας αφορολόγητες τις άλλες μορφές αποταμίευσης ιδιωτικού πλούτου, και κυρίως τις καταθέσεις που έχουν άμεση και αγόγγυστη φοροδοτική ικανότητα.  
-    Γιατί η συνδυασμένη εξοντωτική φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με προοδευτικές κλίμακες τόσο στο εισόδημα όσο και στο κεφάλαιο, και η βαριά ετήσια φορολόγηση ακόμη και της απρόσοδης περιουσίας, που αναγκάζουν τον πολίτη να εκποιήσει την περιουσία του για να πληρώσει τους φόρους, θίγει τον πυρήνα του ιδιοκτησιακού δικαιώματος και στην ουσία «καταργεί» την ιδιοκτησία, που είναι θεσμός που ρητά προστατεύεται από το Σύνταγμα.  
2.    Πράγματι «Μεγάλη Περιουσία» είναι μόνον όποια υπερβαίνει το 1.000.000€! Ακόμη όμως και τότε δεν είναι εξασφαλισμένη η φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, εφόσον υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα μεγάλης   αξίας που δεν αποφέρουν εισόδημα και για διάφορους λόγους δεν μπορούν ούτε να πωληθούν (δεσμευμένα από Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του Δημοσίου, εγκαταλελειμμένα διατηρητέα, ημιτελή, αναξιοποίητα λόγω μεγάλου αριθμού συνιδιοκτητών κλπ.).  Κάθε άλλος ισχυρισμός αποτελεί πρόφαση για τη βαριά φορολόγηση της μεσαίας και μικρής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας!
3.    Για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει την κλιμάκωση του υπάρχοντος ΕΤΑΚ ως εξής:
Αντικειμενική Αξία Περιουσίας    Φορολογικός Συντελεστής
Μέχρι 1.000.000€    1‰
1.000.001€ - 1.500.000€    2‰
1.500.001€ - 2.000.000€    3‰
2.000.001€ - 2.500.000€    4‰
2.500.001€ -  3.000.000€    5‰
πάνω από 3.000.000€    6‰
4.    Αν η Κυβέρνηση επιμείνει σε επιβολή ΦΜΑΠ, αυτός θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
-    Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, που να μην υπερβαίνουν το φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν στα ποσά που  θα τους ζητούνται κάθε χρόνο χωρίς να αναγκαστούν να ξεπουλήσουν την περιουσία τους!  
-    Εκτός φόρου τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα ημιτελή, τα κληρονομηθέντα για μια τετραετία, κλπ.
-    Μειωτικός συντελεστής 0,50 σε όσα ακίνητα δεν έχουν αποφέρει εισόδημα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
-    Να προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ορίου και των φορολογικών κλιμακίων σε κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ώστε να μην δημιουργείται δυσβάστακτη πρόσθετη επιβάρυνση των φορολογουμένων.
- Θέσπιση ανωτάτου ποσού ΦΜΑΠ επί των εισοδημάτων του φορολογουμένου: Το ποσό ΦΜΑΠ να μην υπερβαίνει το ύψος του φόρου εισοδήματος του φορολογουμένου για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  
- Να καταργηθούν δύο φόροι που επιβλήθηκαν κατά το παρελθόν σε αντικατάστασή των προηγούμενων μορφών ΦΑΠ & ΦΜΑΠ:  Συμπληρωματικός φόρος ενοικίων 1,5-3% & Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).           
Γ. Φορολογία μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας (κληρονομιών, γον. παροχών κλπ)

1.    Φορολογική δικαιοσύνη – ισότητα πολιτών: Η επαναφορά της φορολογίας κληρονομιάς & γονικής παροχής ακινήτων από γονείς προς τέκνα αποτελεί πλήγμα για την ελληνική οικογένεια και αντίκειται στη διάταξη του Συντάγματος περί προστασίας του γάμου και της οικογένειας.
Αν αυξηθεί ο ισχύων φορολογικός συντελεστής (τέλος συναλλαγής) 1% για τα ακίνητα, θα πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα και οι συντελεστές φόρου κληρονομιάς – γονικής παροχής  εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιρειών  που είναι σήμερα  (και από τις αρχές της δεκαετίας) 1%, και μετοχών που είναι 0,6 - 1,2% για τις εισηγμένες  εταιρείες και 2,4% για τις μη εισηγμένες. Θυμίζουμε ότι ο λόγος μείωσης του συντελεστή στα ακίνητα το 2007, ήταν ακριβώς η εξομοίωση με τους συντελεστές κληρονομιάς –γονικής παροχής της μη ακίνητης περιουσίας, που είχαν καθιερωθεί από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του 2003.
2.    Το αφορολόγητο όριο κληρονομιών - γονικών παροχών συζύγων – τέκνων να καθοριστεί ίσο με το αφορολόγητο όριο του ΦΜΑΠ για όλους.
3.    Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής να μην υπερβαίνει το συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης (σήμερα 11%), ώστε να μην εξωθούνται οι ενδιαφερόμενοι σε  εικονικές πωλήσεις ή αγωγές χρησικτησίας κλπ. μεθόδους φοροαποφυγής.
Δ. Φορολογία μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας (αγοραπωλησιών κλπ.)

1.    Επί του Φόρου Μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.)
-    Σταδιακή μείωση του Φ.Μ.Α. (π.χ. κατά 1% ετησίως).
Στην πραγματικότητα ο Φόρος Μεταβίβασης δεν είναι φόρος κεφαλαίου αλλά φόρος επί της δαπάνης διότι κανονικά επιβάλλεται όχι σε τεκμαρτή φορολογική βάση, αλλά σε πραγματική (τίμημα αγοραπωλησίας). Ωστόσο στην Ελλάδα υπάρχει στρέβλωση του συστήματος αυτού, εφόσον στις αγοραπωλησίες αναφέρεται ως τίμημα η αντικειμενική αξία και όχι η πραγματική. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στον πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή μεταβίβασης (τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη) 11%. Κατά συνέπεια με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή αφενός μεν θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, αφετέρου δε θα περιοριστούν τα οφέλη αυτών που δηλώνουν ως πραγματική αξία την αντικειμενική.
- Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να περιοριστεί η φοροαποφυγή στις αγοραπωλησίες ακινήτων δεν θα πρέπει να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες (εφόσον έτσι συμπαρασύρονται αυξητικά και όλοι οι φόροι κεφαλαίου), αλλά να καθιερωθεί αυξητικός συντελεστής συναλλαγής στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, όταν πρόκειται για μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας.
- Επέκταση της απαλλαγής λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας και στην θέση στάθμευσης και στην αποθήκη, εντός των χρηματικών ορίων που θα καθιερωθούν.
- Να καθοριστεί μειωμένος (50%) ΦΜΑ στην αγορά πρώτης (μη νεόδμητης) επαγγελματικής στέγης.  
2.    Επί του Φόρου Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.)
- Εφόσον παραμείνει στο φορολογικό σύστημα ο Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος, αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην φορολόγηση της βραχυπρόθεσμης (και  ενδεχομένως κερδοσκοπικής) απόδοσης και μόνον. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επιβάλλεται αν το ακίνητο μεταβιβαστεί εντός 5-10 ετών από την απόκτησή του (όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόζεται αντίστοιχη φορολογία) και να μην φορολογεί ακίνητα που μεταβιβάζονται ακόμα και 20 χρόνια μετά την απόκτησή τους όπως ισχύει σήμερα.
3.    Επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
- Ενώ η απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαιρείται του Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως ποσού, η απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω αντιπαροχής υπάγεται κανονικά στον Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια υπάρχει σαφής φορολογική ανισότητα ανάμεσα σε φορολογουμένους που αποκτούν πρώτη κατοικία, η οποία θα πρέπει να αποκατασταθεί με την εξαίρεση από το Φ.Π.Α. όλων όσων αποκτούν πρώτη κατοικία είτε με αγορά, είτε μέσω αντιπαροχής.

"Βλέπουν" αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης

leftaΤο ενδεχόμενο κλιμακωτής εφαρμογής του φόρου μεταβίβασης καθώς και αλλαγών στο τρόπο φορολλόγηςη της κτήσης πρώτης επαγγελματικής στέγης δεν αποκλείει το υπουργείο των Οικονομικών. Πρόκειται , σύμφωνα με τις απόψεις καλά πληροφορημένων παραγόντων για μία κίνηση η οποία μπορεί να προσδώσει αναπτυξιακή χροιά στο υπο κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο κάτι το οποίο επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Πάντως , αναμένεται την επόμενη Τετάρτη οι φορείς να υποβάλλουν τα υπομνήματα με τις προτάσεις τους . Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασαν με την συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων οι επιτροπές εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του διαλόγου για το φορολογικό.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για ΕΤΑΚ και εισφορά

investment1Εκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων κατά την εκκαθάριση του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 ανά κλιμάκιο φορολογητέας αξίας με προοδευτικό συντελεστή ως εξής:

* Για φορολογητέα αξία, από 400.000,00ευρώ μέχρι και 600.000,00ευρώ, 1 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 600.001,00ευρώ μέχρι και 800.000,00ευρώ, 2 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 800.001,00ευρώ μέχρι και 1.000.000,00ευρώ, 3 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 1.000.001,00ευρώ μέχρι και 1.300.000,00ευρώ, 4 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 1.300.001,00ευρώ μέχρι και 1.600.000,00ευρώ, 5 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 1.600.001,00ευρώ μέχρι και 2.000.000,00ευρώ, 6 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 2.000.001,00ευρώ μέχρι και 2.500.000,00ευρώ, 7 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από 2.500.001,00ευρώ μέχρι και 3.000.000,00ευρώ, 8 ‰.

* Για φορολογητέα αξία, από3.000.001,00ευρώ και άνω, 9 ‰.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για την έκτακτη εισφορά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, όπως ισχύουν.

Συνεπώς για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων για την έκτακτη εισφορά εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Σημειώνεται ότι, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται χωριστά στην ατομική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου (σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3634/2008).

Επισημαίνεται ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν.3634/2008.

Σε περιπτώσεις απαλλασσομένων εκ του νόμου ακινήτων στα οποία θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά, εφόσον προσκομιστούν από τον υπόχρεο τα απαιτούμενα για την απαλλαγή δικαιολογητικά, θα γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. νέα εκκαθάριση.

Η έκτακτη εισφορά συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων του έτους 2009.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Έγγαμος χωρίς παιδιά έχει για το έτος 2009 ατομική φορολογητέα περιουσία 390.000ευρώ. Η σύζυγός του για το ίδιο έτος έχει φορολογητέα περιουσία 310.000ευρώ.

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι για το έτος 2009 δεν θα καταβάλουν έκτακτη εισφορά, δεδομένου ότι η φορολογητέα αξία κάθε ιδιοκτήτη χωριστά δεν υπερβαίνει τις 400.000,00ευρώ.

Παράδειγμα 2ο

Έγγαμος με δύο παιδιά για το έτος 2009 έχει ατομική φορολογητέα περιουσία 500.000ευρώ, η σύζυγός του έχει φορολογητέα περιουσία 450.000ευρώ και κάθε ένα από τα δύο παιδιά 250.000ευρώ.

Ο σύζυγος θα καταβάλλει έκτακτη εισφορά 100 ευρώ (500.000 - 400.000 = 100.000 Χ 1‰)

Η σύζυγος θα καταβάλλει έκτακτη εισφορά 50 ευρώ (450.000 - 400.000 = 50.000 Χ 1‰)

Τα τέκνα δεν θα καταβάλλουν έκτακτη εισφορά.

Παράδειγμα 3ο

Έγγαμος χωρίς παιδιά έχει για το έτος 2009 ατομική φορολογητέα περιουσία 1.253.463 ευρώ. Η σύζυγός του για το ίδιο έτος έχει φορολογητέα περιουσία 305.910 ευρώ.

Η σύζυγος για το έτος 2009 δεν θα καταβάλει έκτακτη εισφορά, δεδομένου ότι η φορολογητέα αξία των ακινήτων της είναι 305.910,00ευρώ.

Ο σύζυγος θα καταβάλει έκτακτη εισφορά για το έτος 2009 2.213,85ευρώ. Αυτή θα υπολογισθεί ως εξής:

Μέχρι 400.000,00ευρώ έκτακτη εισφορά 0.

Από 400.001,00ευρώ έως 600.000,00ευρώ = 200,00ευρώ (1‰).

Από 600.001,00ευρώ έως 800.000,00ευρώ = 400,00ευρώ (2‰)

Από 800.001,00ευρώ έως 1.000.000,00ευρώ = 600,00ευρώ (3‰)

Από 1.000.001,00ευρώ έως 1.253.463,00ευρώ = 1.013,85ευρώ (4‰)

2. Συντελεστές φορολόγησης νομικών προσώπων στο Ε.Τ.ΑΚ.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 φορολογείται με συντελεστή 3‰ η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των νομικών προσώπων των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται συντελεστής 3‰ στα μέχρι τώρα υποκείμενα στο 1‰ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου - ακίνητα των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και δογμάτων, του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του όρους Σινά, του Αγίου Όρους, του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, των Μουσείων, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, των Ιδρυμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986, των Ξένων Αρχαιολογικών και Γεωργικών Σχολών, των μη κερδοσκοπικών σωματείων που επιδιώκουν αποδεδειγμένα εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα σχολεία τους έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους καθώς και των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37Α΄), εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν ιδιοχρησιμοποιούνται.

Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δεν επέρχεται καμία μεταβολή ως προς τους συντελεστές φορολόγησης του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

Τονίζεται ότι η διάταξη αυτή επιφέρει αλλαγή μόνο στο φορολογικό συντελεστή των ανωτέρω νομικών προσώπων και όχι στα απαλλασσόμενα ακίνητά τους που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3634/2008 και αναλυτικά έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1075/10-4-2008 και ΠΟΛ 1086/28-5-2008.

Ο φορολογικός συντελεστής 3‰ ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και γι' αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, τα νομικά πρόσωπα για τα οποία επιβάλλεται αύξηση του φορολογικού συντελεστή υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, μέχρι την 26η Φεβρουαρίου του 2010.

Ο φόρος που προκύπτει θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, των διμήνων που ακολουθούν. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων, ισχύουν οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1079/2008 και ΠΟΛ 1086/2008.

3. Πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ. του άρθρου 18 του ν. 3634/2008

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3808/2008 ορίζεται ότι το πιστοποιητικό του άρθρου 18 του ν. 3634/2008 (πιστοποιητικό Ε.Τ.ΑΚ.) απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία θα συνταχθούν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Συνεπώς, μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι συμβολαιογράφοι θα συντάσσουν συμβόλαια χωρίς το πιστοποιητικό αυτό και οι υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων θα μεταγράφουν και θα καταχωρούν αντίστοιχα.

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός

Με 160 ψήφους υπέρ και 139 κατά εγκρίθηκε από τη Βουλή  ο Προϋπολογισμός του 2010. Ψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές.

Αφορολόγητο με αποδείξεις

Αυξημένο αφορολόγητο με αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αγοράς καταναλωτικών προϊόντων θα έχουν το 2010 οι φορολογούμενοι, καθώς το υπουργείο Οικονομικών ισχυροποιεί την έκπτωση φόρου με αποδείξεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki