Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χρήμα

Εντεκα εκατομμύρια απο τις...αράχνες

Στα 11 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που περιήλθαν στο Δημόσιο το 2015, ενώ συνολικά την τελευταία διετία από την πηγή αυτή ο Κρατικός Προϋπολογισμός έχει εισπράξει 48 εκατ. ευρώ περίπου. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συγκέντρωσε τα τελικά στοιχεία από τις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος για τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που περιήλθαν στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2015 και τα οποία ανέρχονται σε 11 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως βάσει του νομού 4151/2013 κάθε πιστωτικό ίδρυμα, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της 20ετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό και να ενημερώνει ταυτόχρονα την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο. Ακόμη, ο 4151/2013 προβλέπει την υποχρέωση ειδοποίησης του δικαιούχου εν δυνάμει αδρανούς κατάθεσης πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής περισσότερες από μία φορές (εφόσον πρόκειται για ποσό άνω των 100 ευρώ, προκειμένου το ποσό αυτό να ανταποκρίνεται στο κόστος της σχετικής ειδοποίησης), ενώ ορίζει με σαφήνεια ότι το υπόλοιπο αδρανούς καταθετικού λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση 20ετίας. Σύμφωνα με το ίδιο νόμο μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νόμιμων κληρονόμων του, κατόπιν παρέλευσης 20ετίας, η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνολικά το ύψος των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις που περιήλθαν ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά την περίοδο από την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω νόμου έως και σήμερα ανέρχεται στα 48 εκατ. ευρώ περίπου.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα

Οι νέες αντικειμενικές φέρνουν ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ΙΙ

Η παροχή δανείων με εγγυήσεις που στηρίζονται στην ακίνητη περιουσία, έχει συνέπειες στον ίδιο χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που πηγάζουν από μία πτώση των τιμών.

Η μείωση των αντικειμενικών τιμών προβάλλει ως απειλή για τις τράπεζες, καθώς δάνεια ύψους 100 δισ. ευρώ τουλάχιστον τα οποία έχουν ενέχυρο ακίνητα, θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα των τιμών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες ανάγκες για κεφάλαια.

Τα ακίνητα είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία, με μεγάλη διάρκεια ζωής και συχνά xρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τη λήψη δανείων. Ταυτόχρονα, προσδιορίζουν το επίπεδο «πλούτου» των νοικοκυριών. Αυτές οι σημαντικές «εξωτερικές» επιδράσεις που συνδέονται με το επίπεδο των τιμών των ακινήτων σε μια οικονομία, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών, που σχετίζονται με τα ακίνητα και ευρύτερα τις κατασκευές.

Η παροχή δανείων με εγγυήσεις που στηρίζονται στην ακίνητη περιουσία, έχει συνέπειες τόσο στο πεδίο της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο και στον ίδιο το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που απορρέουν από τις διακυμάνσεις του χαρτοφυλακίου ακινήτων που εγγυώνται τα δάνεια που παρέχει. Έτσι, το επίπεδο των τιμών των ακινήτων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθορίζοντας τόσο το επίπεδο της χρηματοδότησης της οικονομίας, όσο και ενδεχόμενες πρόσθετες ανάγκες σε κεφάλαια για τις τράπεζες, ειδικά στις περιπτώσεις που εμφανίζεται δυσαρμονία μεταξύ τιμών ακινήτων (που λειτουργούν ως εγγυήσεις) με το ύψος των δανείων που έχουν εκταμιευτεί. Η επέκταση της στεγαστικής πίστης - το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων από €16 δισεκ. το 2002 διαμορφώθηκε σε €80 δισεκ. το 2010 - τροφοδότησε σημαντικά την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Μέχρι τα τέλη του 2010 το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων αυξανόταν συνεχώς, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται περιορισμός της στεγαστικής πίστης. Η κορύφωση της μείωσης της στεγαστικής πίστης παρουσιάστηκε στα μέσα του 2013 (-5,7%), ενώ έπειτα ο ρυθμός μείωσης επιβραδύνεται. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η μείωση των στεγαστικών δανείων ενδεχομένως να είχε παρατηρηθεί νωρίτερα, αλλά τα διαθέσιμα στοιχεία περιλαμβάνουν και τις αναδιαρθρώσεις δανείων (οι οποίες λογίζονται ως νέα δάνεια) που σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2012. Η χρηματοδότηση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ακολούθησε παρόμοιο πρότυπο με τη στεγαστική πίστη . Το υπόλοιπο των χορηγούμενων δανείων σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις, αυξήθηκε από €2,2 δισεκ. το 2002 σε περίπου €10 δισεκ. το 2014.

Η ιστορία στο σφυρί

Από τη μύγα ξύγκι προσπαθεί να βγάλει η κυβέρνηση, φτάνοντας στο σημείο να ξεπουλήσει ακόμα και ιστορικά μνημεία. Το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπος εκτέλεσης εκταντοντάδων αγωνιστών από Γερμανούς από το '42 μέχρι και το '44, έκταση, 99 στρεμμάτων, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα "Ακίνητα προς εκποίηση" του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 20 κτήρια του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Την "κάθετη" αντίθεσή του με την εκποίηση του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, καθώς και το "ξεπούλημα της δημοσίας περιουσίας" εν γένει δήλωσε με ψήφισμα που ενέκρινε ς το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής. Το ψήφισμα υιοθέτησε και ενέκρινε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής. Μάλιστα, αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε "κλιμακούμενες δράσεις", που περιλαμβάνουν την κατάληψη του χώρου, "ώστε να αποδοθεί ολόκληρη η έκταση στο λαό και την ιστορική μνήμη", εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και διαβήματα στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ψήφισμα υπενθυμίζεται ότι "με το Π.Δ. της 31.8.1978 (ΦΕΚ Δ 544/1978) ολόκληρος ο χώρος του Σκοπευτηρίου περιλαμβάνεται στη ζώνη Β όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο κοινωφελών λειτουργιών". Επίσης, "με την ΔΙΛΑΠ/Γ/2376/1984 (ΦΕΚ Β 193/1984) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη, όλος ο χώρος του Σκοπευτηρίου κηρύσσεται ιστορικός μνημειακός και επομένως οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο αυτόν γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού".

Κέρδη για την Alpha Αστικά Ακίνητα

Αυξημένα καθαρά κέρδη και κύκλο εργασιών εμφάνισε η Alpha Αστικά Ακίνητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ από 2,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων

Στις 26-27 Απριλίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα το Πρόγραμμα Κατάρτισης Μεσιτών Ακινήτων Πραγματογνωμόνων υπό την αιγίδα της CEREAN (Central European Real Estate Associations Network). Το πρόγραμμα αποτελεί προϋπόθεση για την Πιστοποίηση BPOR (Broker Price Opinion Resource) της NAR (National Association of Realtors). Η σημερινή συγκυρία παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την Αγορά των Ακινήτων. Σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν οι εκτιμήσεις των ακινήτων εξαρτώνται από διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία, επαγγελματική εμπειρία, χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και δέσμευση υπεύθυνης και ολόπλευρης αντιμετώπισης των εκτιμήσεων. Το πρόγραμμα κατάρτισης “ (BPO's) Ο ρόλος του Μεσίτη Ακινήτων στη διαδικασία της Εκτίμησης” είναι εξειδικευμένο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Μεσίτες Ακινήτων να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων που αφορούν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, μειώνοντας τους κινδύνους αστοχιών και παρέχοντας εναλλακτικά εργαλεία εκτίμησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πραγματογνωμοσύνες που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα αυξάνονται ραγδαία. Πολλαπλές Xρήσεις των BPOs (Broker Price Opinion) Οι BPO µ μπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά στις ακόλουθες καταστάσεις:

- Επενδύσεις: Ένας επενδυτής µπορεί να έχει πολλά ακίνητα σε ένα χαρτοφυλάκιο και ίσως χρειαστεί να ενηµερώσει την αξία του χαρτοφυλακίου.

- Ληξιπρόθεσµα δάνεια: Τα ανεξόφλητα δάνεια είναι ο κύριος λόγος για την σύνταξη µιας BPO για έναν δανειστή ή ένα δανειζόμενο. Ένας δανειστής µπορεί να θελήσει να καθορίσει το εάν θα προβεί σε µια τροποποίηση δανείου ή θα προχωρήσει σε µια κατάσχεση.

- Νοµικά ζητήµατα: Νοµικά θέµατα, όπως το διαζύγιο, η πτώχευση, και η διανομή - κληρονομιά περιουσίας συχνά επωφελούνται από µια BPO.

- Αφαίρεση του PMI (Mortgage insurance premium = Ασφάλεια που καλύπτει την αποπληρωµή ενυπόθηκου δανείου).

- Αναθεώρηση του HELOC (Home Equity Line of Credit): Οι BPO µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να καθορίζετε το ύψος της -συνδεόµενης µε την αξία του ακινήτου- πίστωσης.

Οι πραγματογνωμοσύνες είναι απλούστερες και οικονομικότερες από τις εκτιμήσεις, επαρκούν ως στοιχεία για αρκετές περιπτώσεις και για το λόγο αυτό προτιμούνται και θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον δημιουργώντας επαγγελματικές προοπτικές. Μέχρι σήμερα ο επίσημος ρόλος των πραγματογνωμοσυνών στην Ελλάδα αφορούσε ένα περιορισμένο αριθμό δικαστικών υποθέσεων ενώ εκτεταμένη είναι η χρήση άτυπης δωρεάν παροχής συγκριτικών στοιχείων σε Εκτιμητές από τους Μεσίτες. Ωστόσο η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να δημιουργήσει επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης για τους έμπειρους Μεσίτες Ακινήτων. Οι εξειδικευμένοι Μεσίτες Ακινήτων - Πραγματογνώμονες με επαγγελματισμό και συνέπεια θα συνδέσουν τα επίκαιρα στοιχεία της Αγοράς των Ακινήτων με την εξειδικευμένη θεωρητική γνώση των Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Πληροφορίες τηλ. 211 800 4734

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki