Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Απαντήσεις για την φορολογική δήλωση

Τα SOS για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω 25 ερωτήσεων – απαντήσεων.

 

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερία «Έθνος», μέσα από τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις, οι φορολογούµενοι παίρνουν σηµαντικές διευκρινίσεις για κρίσιµα ζητήµατα της φετινής φορολογικής δήλωσης, όπως το τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που δεν συµφωνούν µε τα προσυµπληρωµένα στοιχεία ή το πώς δηλώνονται τα µερίσµατα.

 

Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης το µήνυµα: «Αποκλεισµός αναδυόµενου παραθύρου. Το αναδυόµενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόµενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ ...» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ...). Τι πρέπει να κάνω; Κάντε κλικ και επιλέξτε:

«Να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε ...» («Always allow pop-ups from this site ...). Εµφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: «Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από την τοποθεσία “www ...”;» («Would you like to allow pop-ups from “www ...”?»). Επιλέξτε «ΝΑΙ» («YES»). Επιλέξτε «Επανάληψη» («Retry»).

 

Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης. Τι να κάνω;

∆ηλώνεται ο θάνατος στο Τµήµα - Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους στην αρµόδια ∆ΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισµού.

 

Συµπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 µού εµφανίζονται ερωτηµατικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΑΑ∆Ε.

 

Πώς µπορώ να υποβάλω τη φορολογική δήλωση πελάτη µου που δεν είναι χρήστης της υπηρεσίας TAXISnet, όταν µου εµφανίζει µήνυµα «ο φορολογούµενος έχει δεσµευτεί από άλλον λογιστή»;

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή-φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί.

 

Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάµος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εµφανίζεται η σύζυγος;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για την έγγαµη σχέση. Στη συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

 

Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα µέρη συµφώνου συµβίωσης;

Τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης δύνανται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος εφόσον έχουν ενηµερώσει το Τµήµα - Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.

 

Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη διακοπή της έγγαµης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της «ΣΥΖΥΓΟΥ» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ». Τέλος επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

 

Είµαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση µε τον/τη σύζυγό µου;

Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά στην πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη ∆ΟΥ από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήµατα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούµενο.

 

Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συµπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της µη απόκτησης.

 

Πώς µπορώ να υποβάλω τη φορολογική µου δήλωση;

Οι δηλώσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων µε υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ. Όσοι φορολογούµενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ∆ΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθµό τους, και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούµενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του φορολογουµένου (και της συζύγου του, αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

 

∆εν συµφωνώ µε τα στοιχεία που είναι προσυµπληρωµένα στους κωδικούς των εισοδηµάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προσυµπλήρωση έγινε µε βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αµοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της Α.1009/2019. Επικοινωνήστε µε τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασµένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο µε τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων, θα προσυµπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

 

Είµαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εµφανίζεται λανθασµένα η φορολογική µου κατοικία. Πώς θα τη διορθώσω;

Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενηµερώσετε και το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

 

Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων;

Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να ελέγξετε και να συµπληρώσετε ή να διορθώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, η οποία χρησιµοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας από τη φορολογική διοίκηση.

 

14. Στον Πίνακα Βεβαιώσεων Αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν σε τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα ποσά που αφορούν σε τόκους (εκτός τόκων που αφορούν σε τραπεζικές καταθέσεις) θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα ∆1 αθροιστικά µε τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού.

 

Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήµατα που αφορούν προηγούµενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα εισοδήµατα των προηγούµενων ετών θα δηλωθούν µε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα ∆1.

 

Ασκώ επιχειρηµατική δραστηριότητα και στη χρήση 2018 έχω εισόδηµα και από µισθωτή εργασία, µπορώ να φορολογηθώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 του ΚΦΕ;

Θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήµατά σας ως έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλετε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήµατός σας.

 

Πώς θα συµπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εµφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων είτε της εικόνας του Ε9. ∆ηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρίζετε και τέλος επιλέγετε «Μεταφορά στη ∆ήλωση». Στην περίπτωση που δεν εµφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε, θα επιλέξετε «Εισαγωγή νέου ακινήτου» και θα καταχωρίσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

 

Έχω εισπράξει αναδροµικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Τα αναδροµικά των προηγούµενων ετών θα δηλωθούν µε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ στα έτη που αφορούν. Ωστόσο, εάν τα αναδροµικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015, 2016 και 2017, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εµπρόθεσµα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.

 

Ποιες εισφορές σε ασφαλιστικούς φορείς συµπληρώνω;

Εφόσον είστε µισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συµπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς οργανισµούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης κ.λπ. Εφόσον είστε µέλος ∆Σ και αποκτάτε εισόδηµα από µισθωτή εργασία της περ. δ› παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4172/2013, στους ίδιους κωδικούς συµπληρώνονται και οι εισφορές που εσείς οι ίδιοι αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταµεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης. Προσοχή: ∆εν συµπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για µισθωτούς- συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

 

Έχω βεβαίωση/απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα µε την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας 80% και άνω. ∆ικαιούµαι την έκπτωση των 200 ευρώ;

Όχι, γιατί δεν λαµβάνεται υπόψη επαγγελµατική ή ασφαλιστική αναπηρία (περ. α’ παρ. 1 άρθρου 17 ΚΦΕ).

 

Ποιος είναι ο Αριθµός Παροχής Ρεύµατος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.

 

Έχω αλλάξει κύρια κατοικία µέσα στο 2018, πώς το δηλώνω;

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε µεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά µεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εµφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας θα µεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο. Εάν δεν συµφωνείται µε τα στοιχεία που είναι προσυµπληρωµένα στους κωδικούς των εισοδηµάτων, επικοινωνήστε µε τον εργοδότη σας για να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο µε τα σωστά στοιχεία.

 

Το ακίνητό µου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει µετρητής κατανάλωσης. Τι θα συµπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Θα συµπληρώσετε τον εννεαψήφιο αριθµό 999999999.

 

Στους υποπίνακες του πίνακα 4∆1 (µερίσµατα, τόκοι, δικαιώµατα) αναγράφονται ποσά που αφορούν σε µερίσµατα. Πώς θα τα δηλώσω;

Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς:

 

Του πίνακα ∆1:

Αν αφορούν σε µερίσµατα ΝΠ και νοµικών οντοτήτων µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε διπλογραφικά βιβλία.

 

Αν αφορούν σε ποσά που διανέµονται από τα κέρδη µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο ανωνύµων εταιριών σε µέλη του ∆Σ τους, µε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3%.

 

Αν αφορούν σε µερίσµατα ΝΠ και νοµικών οντοτήτων εισηγµένων σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια.

 

Αν αφορούν σε µερίσµατα που διανεµήθηκαν από εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Επισηµαίνεται ότι τα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρείες όλων των νοµικών µορφών, περιλαµβανοµένων και των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλώνονται πριν από την αφαίρεση του φόρου 15%.

 

Του πίνακα 6:

Αν αφορούν σε µερίσµατα ΝΠ και νοµικών οντοτήτων µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε απλογραφικά βιβλία. Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα-εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ). Αυτά τα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 και εξαντλείται µε τον φόρο αυτό η φορολογική υποχρέωση των εταίρων.

 

Αν αφορούν σε µερίσµατα που απαλλάσσονται από τον φόρο.

 

Στον πίνακα βεβαιώσεων αποδοχών αναγράφονται ποσά που αφορούν τα δικαιώματα. Πώς θα τα δηλώσω;

Θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του Δ1. Στα δικαιώματα περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου (ΠΟΛ. 1229/15.10.2015). Επισημαίνεται ότι αν εισπράττονται δικαιώματα που αφορούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα π.χ. επαγγελματίες, συγγραφείς, καλλιτέχνες κτλ. αυτά αποτελούν έσοδο, δηλώνονται στο Ε3 και φορολογούνται, μετά την αφαίρεση των εκπιπτομένων δαπανών, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι νέες ρυθμίσεις για το Ε9

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για όλες τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται από την 1.1.2019 και εφεξής, η 31 Μαΐου του επομένου έτους από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, ενώ μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη προθεσμία οριζόταν στις 30 ημέρες από τη σύσταση, απόκτηση ή μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, με στόχο οι πολίτες να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση χωρίς την επιβολή προστίμων.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ-πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου

Παιγνίδια με τον ΕΝΦΙΑ

Μια «παγίδα», που οδηγεί σε «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ, κρύβει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών με την ευνοϊκή ρύθμιση της απαλλαγής από το πρόστιμο για διορθώσεις στο Ε9. Υπενθυμίζεται ότι στη σχετική τροπολογία τονίζεται ότι «για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών από το 2010 και μετά που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την ψήφιση που σχεδίου νόμου δεν επιβάλλονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα πρόστιμα». Επιπλέον, διασαφηνίζεται ότι «δεν προβλέπεται η επιβολή χρηματικού προστίμου για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο». ΕΝΦΙΑ με μηνιαίο… τόκο Στην ίδια τροπολογία, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κατά τη διόρθωση των στοιχείων ακινήτων στο Ε9 θα προκύπτει υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας) ο φορολογούμενος θα καλείται να καταβάλει το φόρο αυτό με τόκο 0,73% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής. Ο τόκος θα ξεκινήσει να υπολογίζεται από την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Περιουσιολόγιο: Προς νέα αναβολή

Ούτε το 2020 πρόκειται να είναι έτοιμο, τελικά το  περιουσιολόγιο. Στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκαλύπτεται πως ούτε το 2020 θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει τελικά το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο, αφού η έναρξή του μετατίθεται χρονικά για το 2021. Το περιουσιολόγιο θα αποτελέσει, όταν εφαρμοστεί, εργαλείο καλύτερης στόχευσης των φορολογικών ελέγχων αφού θα εντοπίζονται φορολογούμενοι με σημαντική περιουσία που δηλώνουν πενιχρά εισοδήματα. Με την λειτουργία του περιουσιολογίου και την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ο φορολογικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες. Το αρχείο των δεδομένων για τους φορολογούμενους θα περιλαμβάνει από κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, σκάφη θαλάσσης και αεροσκάφη μέχρι και μεγάλα χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στα… στρώματα, καταθέσεις σε τράπεζες, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. Από το αρχείο της ΑΑΔΕ θα αντλούνται πληροφορίες για τον εντοπισμό εισοδημάτων που δεν φορολογήθηκαν ή εμπίπτουν στις διατάξεις περί μαύρου χρήματος. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται για όσους υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή θα διασταυρώνονται και με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Περιουσιακά στοιχεία για τα οποία θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν δηλωθεί θα κατάσχονται. Με την έναρξη του περιουσιολογίου κάθε φορολογούμενος θα έχει πρόσβαση καθώς και δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των – καταγεγραμμένων στη φορολογική διοίκηση – περιουσιακών του στοιχείων. Ωστόσο, η δημιουργία του προκαλεί έντονες ανησυχίες για κινδύνους διαρροής περιουσιακών δεδομένων των φορολογούμενων ενώ μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για την επιβολή στο μέλλον ενός φόρο με βάση το σύνολο της περιουσίας των φορολογούμενων.

Σενάριο για τις αντικειμενικές Νο ΙΙ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέτος δεν θα γίνει προκήρυξη ενδιαφέροντος σε πιστοποιημένους εκτιμητές, όπως πέρσι, καθώς στο υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη επεξεργαστεί τις εισηγήσεις της περασμένης χρονιάς και η διαδικασία αναπροσαρμογής είναι έτοιμη, με ορίζοντα ανακοινώσεων το Μάιο. Έτσι, αν αποφασιστεί ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν τον Οκτώβριο, τότε αμέσως μετά από τις εκλογικές αναμετρήσεις για την τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ευρωβουλή, θα πρέπει να αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις νέες Τιμές Ζώνης. Εάν, όμως, οι εθνικές εκλογές έρθουν πιο νωρίς, τότε θεωρείται βέβαιο ότι οι ανακοινώσεις θα «παγώσουν» μέχρι την επομένη των εκλογών.

 

Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, δεν είναι σαφές ότι οι νέες αντικειμενικές θα επηρεάσουν το φετινό ΕΝΦΙΑ, επιτρέποντας έτσι στην κυβέρνηση να «παίξει» με τις μειώσεις φόρου που έχουν ήδη ψηφιστεί κι αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές με πολύ χαμηλές αξίες. Αυτές οι περιοχές θα είναι οι κερδισμένες και στην επικείμενη αναπροσαρμογή.

 

Κόντρα στη λογική των αριθμών, που δείχνουν ότι η «ψαλίδα» εμπορικών- αντικειμενικών αξιών είναι πιο ανοικτή στις αποκαλούμενες «λαϊκές» συνοικίες, ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών είναι να κινηθεί ακριβώς όπως πέρσι, δηλαδή με τεχνητή συγκράτηση των Τιμών Ζώνης ή ακόμα και με μειώσεις αξιών, όπως αναφέρουν πληροφορίες από συμβολαιογραφικά γραφεία! Το βασικό επιχείρημα- κόντρα μάλιστα στις εισηγήσεις των εκτιμητών- είναι ότι η αγοραστική κίνηση σε αυτές τις περιοχές παραμένει «παγωμένη».

 

 

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki