Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Φόροι που γονατίζουν

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία ως προς τη φορολογική ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, αφού σύμφωνα με τον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation η Ελλάδα βρίσκεται στην 30ή θέση μεταξύ των 36 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

 

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερφορολόγηση που τα τελευταία χρόνια πλήττει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και είναι ενδεικτικό ότι από το 2014 –την πρώτη χρονιά δημοσίευσης του Δείκτη– μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τις θέσεις μεταξύ 27-32. Ο Δείκτης συνυπολογίζει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε πέντε επιμέρους τομείς: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους ατομικού εισοδήματος, τους καταναλωτικούς φόρους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τους φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό.

 

Στους φόρους των επιχειρήσεων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η θέση, ενώ στους φόρους περιουσίας η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές πολλοί φόροι περιουσίας είναι έντονα στρεβλωτικοί και προσθέτουν σημαντική πολυπλοκότητα στη ζωή ενός φορολογουμένου ή μιας επιχείρησης. Με εξαίρεση τη φορολόγηση της γης, οι περισσότεροι φόροι επί της περιουσίας αυξάνουν τις οικονομικές στρεβλώσεις και επιφέρουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην παραγωγικότητά της.

 

Οι αναλυτές επισημαίνουν τις εξής αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας:

 

• Εχει εταιρικό φορολογικό συντελεστή 28%, υψηλότερο από τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ (23,6%). Ωστόσο, τα κέρδη του 2019 θα φορολογηθούν με συντελεστή 24% σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη χώρα μας πολύ κοντά στον μέσον όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, οι εταιρικοί φόροι βλάπτουν περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 29η θέση στον σχετικό δείκτη.

 

• Εχει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%), με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις.

 

• Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, οι εταιρείες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημίες για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα. Στις περισσότερες χώρες, οι επιχειρήσεις επιτρέπεται είτε να αφαιρούν ζημίες της τρέχουσας χρήσης από μελλοντικά κέρδη ή να αφαιρούν τις ζημίες της τρέχουσας χρήσης από προηγούμενα κέρδη, εισπράττοντας επιστροφή φόρου. Η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών σε μελλοντικές ή προηγούμενες χρήσεις εξασφαλίζει ότι μία επιχείρηση φορολογείται στη μέση κερδοφορία της επί πολλά χρόνια. Αυτό απεικονίζει καλύτερα τις πραγματικές δαπάνες και τα κέρδη μιας επιχείρησης από τη φορολόγηση των κερδών οιασδήποτε δεδομένης χρήσης, τα οποία επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της οικονομίας. Σημειώνεται ότι στις  20 από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, οι εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τις ζημίες στο μέλλον επ’ αόριστον.

 

Αντιστοίχως, μεταξύ των θετικών σημείων του ελληνικού φορολογικού συστήματος, οι συγγραφείς της έρευνας ξεχωρίζουν τα εξής:

 

• Ο συντελεστής στα μερίσματα ο οποίος ανέρχεται στο 15% και είναι κάτω από τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ (23,8%). Μάλιστα, ο συντελεστής αυτός θα μειωθεί περαιτέρω στο 5% για τα κέρδη του 2019, σύμφωνα με όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

 

• Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι ήπιοι και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

 

Σημειώνεται ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα με καλύτερη επίδοση στον ΟΟΣΑ είναι η Εσθονία, ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Γαλλία.

Οι ρυθμίσεις για το ΦΠΑ στα ακίνητα

Α λα καρτ η απαλλαγή απο τον ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων. Η  απαλλαγή  θα αφορά σε  οικοδομικές άδειες, που θα εκδοθούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων και μετά, αλλά σε οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί μέσα στο 2019 αλλά δεν έχουν ακόμα -έως τον χρόνο ενεργοποίησης της νέας διάταξης- ξεκινήσει οι εργασίες ανέγερσης. Αυτο σημαίνει ότι τα νεόδμητα που παραμένουν προς πώληση δεν θα επωφεληθούν από το «πάγωμα» του ΦΠΑ για τρία χρόνια.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες με το νέο καθεστώς :

 

1. Απούλητα νεόδμητα ακίνητα με άδεια οικοδομής πριν από το 2006 θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%.

 

2. Νεόδμητα ακίνητα με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά θα πωλούνται με ΦΠΑ 24%.

 

3. Στην περίπτωση πρώτης κατοικίας, ακόμα και εάν η άδεια κατασκευής εκδόθηκε μετά το 2006, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ 24%, αλλά φόρος μεταβίβασης 3%.

 

4. Για ακίνητα τα οποία αλλάζουν δεύτερη φορά «χέρι» (δεν είναι νεόδμητα) επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης 3%.

 

5. Νεόδμητα ακίνητα με οικοδομική άδεια εντός του 2019 τα οποία έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ 24%.

 

6. Ακίνητα για τα οποία η οικοδομική άδεια εκδόθηκε εντός του 2019, αλλά μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων διατάξεων δεν θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανέγερσης θα φορολογηθούν κατά τη μεταβίβασή τους με φόρο 3%.

 

7. Για οικοδομικές άδειες οι οποίες θα εκδοθούν από τις αρχές του 2020 και μετά η μεταβίβαση των ακινήτων θα γίνεται για τρία χρόνια με φόρο 3% και όχι με συντελεστή ΦΠΑ 24%.

 

Οι διατάξεις για την αναστολή επιβολής ΦΠΑ για μία τριετία στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα συνοδεύονται και από παράλληλο τριετές «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις και θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Οκτωβρίου.

Τρεις αλλαγές στις αντικειμενικές

Σενάρια για τις αντικειμενικές αξίες επεξεργάζεται στο υπουργείο Οικονομικών.Στόχος των αλλαγών που προγραμματίζεται να γίνουν εντός του 2020 είναι το σύστημα των αντικειμενικών αξιών να γίνει πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό στη φορολόγηση των ακινήτων με βάση την πραγματική τους εμπορική αξία.

Οι αλλαγές που έρχονται στο πεδίο των αντικειμενικών αξιών είναι οι εξής:

 

-Αλλαγές στα γεωγραφικά όρια των περίπου 10.000 ζωνών στις οποίες είναι χωρισμένη η επικράτεια. Έχει διαπιστωθεί ότι τις τελευταίες δυο δεκαετίες που τα όρια των ζωών δεν έχουν αλλάξει, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της κτηματαγοράς. Για παράδειγμα, έχουν εντοπισθεί ζώνες που εντός των ορίων τους οι εμπορικές αξίες των ακινήτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχεδιάζεται ο κατακερματισμός τους προκειμένου να γίνουν πιο αντιπροσωπευτικές.

 

-Επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περισσότερες από 7.000 περιοχές οι οποίες σήμερα είναι εκτός σχεδίου και εκτός αντικειμενικού συστήματος. Με την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος θα προκύψει, σύμφωνα με τους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, δικαιότερη φορολόγηση καθώς περιουσίες που σήμερα υποφορολογούνται θα βαρύνονται με φόρο που θα αντιστοιχεί στην εμπορική τους αξία. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα περιοχών των κοσμοπολίτικων νησιών στις Κυκλάδες που βρίσκονται εκτός σχεδίου και τα κτίσματα σε αυτές φορολογούνται με βάση πολύ χαμηλές αξίες.

 

-Μονιμοποίηση του ρόλου των ιδιωτών εκτιμητών ακινήτων στη διαδικασία της επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών. Οι ιδιώτες εκτιμητές κλήθηκαν εκτάκτως να συμμετάσχουν στη διαδικασία επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών που πραγματοποιήθηκε το 2018. Η εμπλοκή τους θεωρείται πετυχημένη από το ΥΠΟΙΚ και έτσι εξετάζεται πολύ σοβαρά η μονιμοποίησή τους στη διαδικασία. Με βάση όσα προβλέπει σήμερα η νομοθεσία οι αντικειμενικές αξίες επικαιροποιούνται βάση στοιχείων που συλλέγει ειδική υπηρεσία που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Λιγότερους φόρους για επισκευές-ανακαινίσεις

Σημαντικό θα είναι το οικονομικό όφελος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επισκευάζουν η ανακαινίζουν τα σπίτια , καθώς με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα δουν μειωμένο τον φόρο που θα καλούνται να πληρώνουν για τα εισοδήματά τους. Πολλοί θα εισπράττουν επιστροφή φόρου σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος.

 

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 40.000 ευρώ προχωρά σε εργασίες επισκευής και ανακαίνισης της κατοικίας του. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Το 40% της δαπάνης ή πιο συγκεκριμένα 4.800 ευρώ θα αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημά του.

 

Υπάρχει, όμως, μια προϋπόθεση. Για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου την έκπτωση φόρου θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει φορολογικά παραστατικά, όπως αποδείξεις και τιμολόγια, από τους τεχνικούς που θα πραγματοποιήσουν τις σχετικές εργασίες στο ακίνητό του, καθώς και από τις επιχειρήσεις που θα προμηθευτεί τα οικοδομικά υλικά.

 

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς η καθιέρωση της συγκεκριμένης έκπτωσης συνιστά το καλύτερο κίνητρο προκειμένου οι φορολογούμενοι να ζητούν και να λαμβάνουν αποδείξεις για κάθε εργασία επισκευής στα ακίνητά τους.

 

Ανάλογη πρόταση είχε υποβάλει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων με τη διαφορά ότι οι ιδιοκτήτες ακίνητων είχαν προτείνει το 40% της έκπτωσης φόρου για τις δαπάνες αναβάθμισης και επισκευής των ακινήτων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορολογούμενο για εξόφληση φορολογικών του υποχρεώσεων π.χ. για τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ ή για άλλες οφειλές.

Αντικειμενικές σε 7000 περιοχές

Νέο σχέδιο αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αυτό συζητήθηκε στο... πλαίσιο των επαφών της τέταρτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των θεσμών και κεντρικό σημείο του αποτελεί η ένταξη περίπου 7.000 περιοχών εκτός σχεδίου στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών. Στις περιοχές αυτές να εφαρμόζεται σήμερα το σύστημα των ενδεικτικών τιμών στις φορολογητέες αξίες: σε περίπτωση δηλαδή μεταβίβασης ενός ακινήτου ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει η εφορία από πωλήσεις γειτονικών ακινήτων. Πρόκειται για ένα «τυφλό» σύστημα υπολογισμού των φόρων στην ακίνητη περιουσία που δεν προσφέρει ασφάλεια και πρέπει να διορθωθεί. Με την υπαγωγή τους στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών οι κάτοικοι αυτών των οικισμών, έστω και αν πρόκειται για μικρού πληθυσμιακού μεγέθους, θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους σε περίπτωση που μεταβιβάσουν ή κληρονομήσουν ακίνητα ή προβούν σε γονική παροχή. Με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές, θα υπολογιστεί από το 2020 και ο ΕΝΦΙΑ...

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki