Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Αγορά σε ύπνωση

Σύμφωνα με  έρευνα, η αγορά κατοικίας παραμένει σε «ύπνωση», με τις αξίες να φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί κατά τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς. Η έλλειψη χρηματοδότησης,  ευθύνεται για τον περιορισμένο αριθμό αγοραπωλησιών.

Κινητικότητα στα εμπορικά ακίνητα (retail), έναν κλάδο που επλήγη ιδιαίτερα από την κρίση. Η τάση που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί είναι αυτή της σταθεροποίησης των τιμών και της μείωσης των κενών χώρων, με τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής να αναζητούν ευκαιρίες επωφελούμενες από τις ιστορικά χαμηλές τιμές.Την ίδια στιγμή, η ζήτηση τείνει να επιστρέφει σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας.Εικόνα σταθεροποίησης και για την αγορά γραφείων, με τις τιμές να κυμαίνονται, κατά κανόνα, από 8 έως 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, οι αποδόσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο, υποχώρησαν ελαφρώς και διαμορφώνονται, πλέον, σε 9,5-10% από 9-9,5%.

Τους χαρίζουν και τον φόρο!

Την απαλλαγή από τη φορολογία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η απαλλαγή ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της απόφασης για την εξυγίανσή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και η προστασία των καταθετών.

Η τροπολογία παραπέμπει στο άρθρο 16 του νόμου 2515/1997, η οποία προβλέπει ότι η «σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό του νέου πιστωτικού ιδρύματος, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπράγματων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων».

Νέα προβλήματα με ΕΝΦΙΑ

Νέα προβλήματα με τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ  Το πρώτο αφορά γενικά στη σύνταξη κάθε υποσχετικής δικαιοπραξίας (προσύμφωνα) με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτων. Για να είναι έγκυρο ένα προσύμφωνο θα πρέπει εφόσον συντάχθηκε από την 1-1-2014 να επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό εξόφλησης ή ρύθμισης του ΕΝΦΙΑ. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που το προσύμφωνο έχει συνταχθεί έως το τέλος του 2013 και για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Σε πολλές περιπτώσεις ο αγοραστής του ακινήτου επιβαρύνεται τον πιθανό απλήρωτο ΕΝΦΙΑ ενώ και για να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να κάνει ενέργειες ο πωλητής καθώς ο φόρος τυπικά βαρύνει αυτόν. Κάτι ανάλογο γίνεται και στις μεταβιβάσεις ακινήτων που ο σχετικός τίτλος συντάχθηκε έως το τέλος του 2013 και η μεταγραφή του τίτλου στο υποθηκοφυλάκειο επιχειρείται να γίνει εντός του 2014. Στην περίπτωση αυτή οι υποθηκοφύλακες αρνούνται να μεταγράψουν τον τίτλο αν προηγουμένως δεν επισυναφθεί σε αυτόν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο πωλητής αρνείται να συνεργαστεί για την έκδοση του πιστοποιητικού (υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, πληρωμή του φόρου κλπ) και τελικά ο αγοραστής βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή της μεταγραφής στο υποθηκοφυλάκειο αποδοχών κληρονομιάς που συντάχθηκαν έως το τέλος του 2013 αλλά επιχειρείται να μεταγραφούν εντός του 2014. Αν και δεν ήταν υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τη σύνταξη της αποδοχής καθώς έγινε πριν το 2014, όταν ο κληρονόμος εμφανίζεται εντός του 2014 στο υποθηκοφυλάκειο για να μεταγράψει την αποδοχή ο νόμος υποχρεώνει τον υποθηκοφύλακα να ελέγξει αν έχει επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το πιστοποιητικό όμως δεν ήταν υποχρεωτικό να εκδοθεί και να επισυναφθεί στον τίτλο.

Η απόλυτη ταλαιπωρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Την επικράτηση κατάστασης «απόλυτου παραλογισμού» όσον αφορά στα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα και την αναγκαιότητα έκδοσης πιστοποιητικών καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων καταγγέλλουν οι συμβολαιογράφοι . Σε πολλές περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί διανομή του οικοπέδου  επί της ουσίας είναι εξ αδιαιρέτου μεταξύ των ιδιοκτητών των κτισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων στο οποίο έχουν οικοδομηθεί δέκα ανεξάρτητες κατοικίες, πολλές από τις οποίες έχουν αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες. Ο νόμος για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων προβλέπει ότι εφόσον το 65% των συνιδιοκτητών του οικοπέδου συμφωνήσει μπορεί να προχωρήσει στη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών εφόσον όμως προηγουμένως καταθέσει αγωγή ζητώντας τη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο.

Για να συζητηθεί η αγωγή στο δικαστήριο θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή να έχει πληρωθεί ή ρυθμιστεί ο φόρος ακινήτων που αντιστοιχεί στο ακίνητο που βρίσκονται τα κτίσματα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει κάθε ιδιοκτήτης να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 προκειμένου καθένας από τους συνιδιοκτήτες να δηλώσει ιδιοκτήτης του 10% του οικοπέδου και του 10% κάθε κτίσματος. Επίσης, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει  να συντάξει ένα προσχέδιο συμβολαίου για την σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών και να αναγράψει σε αυτό την ύπαρξη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Σταθεροποίηση απο του χρόνου

Πτώση κατά 6% στις τιμές των κατοικιών για φέτος, σταθεροποίηση το 2015 και ελαφρά ανάκαμψη από το 2016 προβλέπει στην τελευταία της έκθεση για την εγχώρια αγορά ακινήτων η Eurobank Property Services.

Η θυγατρική του ομίλου της Eurobank προχωρά μάλιστα ένα βήμα πιο πέρα, εκτιμώντας ότι μέσα στην επόμενη πενταετία οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 5%- 6% σε σχέση με τα σημερινά, χαμηλά επίπεδα της αγοράς. Οι τιμές των σπιτιών έχουν μειωθεί κατά 35% κατά μέσο όρο από την αρχή της κρίσης μέχρι τα τέλη του 2013 και εάν υπολογίσουμε και το 2014 η συνολική κάμψη θα φτάσει το 40-41%.

Όσον αφορά στη ζήτηση για την αγορά κατοικιών αυτή την στιγμή, η ανάλυση της Eurobank (α' εξάμηνο 2014), αναφέρουν ότι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της αγοράς αποτελεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές στις «πρωτοκλασάτες» περιοχές σε σχέση με τις δευτερεύουσες περιοχές. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικότερη ύφεση στην αγορά αλλά και την τάση για σταθεροποίηση στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα για τις λεγόμενες καλές περιοχές. Αντίθετα, αρνητικό… ρεκόρ σημειώνει η ζήτηση για τα πιο δευτερεύοντα σπίτια σε λιγότερο ελκυστικές περιοχές, λόγω του υψηλού στοκ.

Στην κατοικία ο αριθμός των συναλλαγών έχει παρουσιάσει μείωση έως 84% από το 2007 μέχρι σήμερα. «Ο συνολικός αριθμός των συναλλαγών για το 2013 εκτιμάται ότι είναι λιγότερες από 20.000 ενώ οι "καθαρές" αγοραπωλησίες κατοικιών κατά το περασμένο έτος εκτιμώνται μεταξύ 5.000- 10.000», αναφέρει χαρακτηριστικά η Eurobank Property Services. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες από ξένους αγοραστές έχει αυξηθεί, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία: Μόνο το 2013, επισημαίνει η έκθεση, καταγράφηκε εισροή ξένων κεφαλαίων για την αγορά εξοχικών κατοικιών της τάξεως των 168 εκατ. ευρώ, από 113 εκατ. ευρώ το 2012 -έστω κι αν σε απόλυτο αριθμό οι κατοικίες που μεταβιβάστηκαν σε ξένους ήταν κάτω των 1.000-, ενώ υπάρχουν προσδοκίες για περισσότερες αγορές στο πλαίσιο του νέου νόμου για την παροχή 5ετούς άδειας παραμονής σε αγοραστές εκτός Ε.Ε. εφόσον η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα 250 χιλ. ευρώ.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki