Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Στάση...αγορών

Οι συναλλαγές (εκτιμήσεις) επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το β΄ τρίμηνο του 2014 τις 3.003, έναντι 4.008 το α΄ τρίμηνο του 2014 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των εκτιμήσεων το β΄ τρίμηνο του 2014 ήταν σημαντικά μειωμένος, κατά 41,4%. Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) που αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το β΄ τρίμηνο του 2014 μειωμένος κατά 41,7% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2013. Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων που εκτιμήθηκαν ήταν το β΄ τρίμηνο του 2014 μειωμένη κατά 42,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.

Αγορά σε ύπνωση

Σύμφωνα με  έρευνα, η αγορά κατοικίας παραμένει σε «ύπνωση», με τις αξίες να φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί κατά τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς. Η έλλειψη χρηματοδότησης,  ευθύνεται για τον περιορισμένο αριθμό αγοραπωλησιών.

Κινητικότητα στα εμπορικά ακίνητα (retail), έναν κλάδο που επλήγη ιδιαίτερα από την κρίση. Η τάση που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί είναι αυτή της σταθεροποίησης των τιμών και της μείωσης των κενών χώρων, με τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής να αναζητούν ευκαιρίες επωφελούμενες από τις ιστορικά χαμηλές τιμές.Την ίδια στιγμή, η ζήτηση τείνει να επιστρέφει σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας.Εικόνα σταθεροποίησης και για την αγορά γραφείων, με τις τιμές να κυμαίνονται, κατά κανόνα, από 8 έως 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, οι αποδόσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο, υποχώρησαν ελαφρώς και διαμορφώνονται, πλέον, σε 9,5-10% από 9-9,5%.

Τους χαρίζουν και τον φόρο!

Την απαλλαγή από τη φορολογία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η απαλλαγή ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της απόφασης για την εξυγίανσή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και η προστασία των καταθετών.

Η τροπολογία παραπέμπει στο άρθρο 16 του νόμου 2515/1997, η οποία προβλέπει ότι η «σύμβαση συγχώνευσης, το καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο του νέου πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, τη σύσταση και το καταστατικό του νέου πιστωτικού ιδρύματος, η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών εμπράγματων δικαιωμάτων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των πάγιων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλάκων».

Νέα προβλήματα με ΕΝΦΙΑ

Νέα προβλήματα με τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ  Το πρώτο αφορά γενικά στη σύνταξη κάθε υποσχετικής δικαιοπραξίας (προσύμφωνα) με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτων. Για να είναι έγκυρο ένα προσύμφωνο θα πρέπει εφόσον συντάχθηκε από την 1-1-2014 να επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό εξόφλησης ή ρύθμισης του ΕΝΦΙΑ. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που το προσύμφωνο έχει συνταχθεί έως το τέλος του 2013 και για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Σε πολλές περιπτώσεις ο αγοραστής του ακινήτου επιβαρύνεται τον πιθανό απλήρωτο ΕΝΦΙΑ ενώ και για να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να κάνει ενέργειες ο πωλητής καθώς ο φόρος τυπικά βαρύνει αυτόν. Κάτι ανάλογο γίνεται και στις μεταβιβάσεις ακινήτων που ο σχετικός τίτλος συντάχθηκε έως το τέλος του 2013 και η μεταγραφή του τίτλου στο υποθηκοφυλάκειο επιχειρείται να γίνει εντός του 2014. Στην περίπτωση αυτή οι υποθηκοφύλακες αρνούνται να μεταγράψουν τον τίτλο αν προηγουμένως δεν επισυναφθεί σε αυτόν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο πωλητής αρνείται να συνεργαστεί για την έκδοση του πιστοποιητικού (υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, πληρωμή του φόρου κλπ) και τελικά ο αγοραστής βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή της μεταγραφής στο υποθηκοφυλάκειο αποδοχών κληρονομιάς που συντάχθηκαν έως το τέλος του 2013 αλλά επιχειρείται να μεταγραφούν εντός του 2014. Αν και δεν ήταν υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τη σύνταξη της αποδοχής καθώς έγινε πριν το 2014, όταν ο κληρονόμος εμφανίζεται εντός του 2014 στο υποθηκοφυλάκειο για να μεταγράψει την αποδοχή ο νόμος υποχρεώνει τον υποθηκοφύλακα να ελέγξει αν έχει επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Το πιστοποιητικό όμως δεν ήταν υποχρεωτικό να εκδοθεί και να επισυναφθεί στον τίτλο.

Η απόλυτη ταλαιπωρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Την επικράτηση κατάστασης «απόλυτου παραλογισμού» όσον αφορά στα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα και την αναγκαιότητα έκδοσης πιστοποιητικών καταβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων καταγγέλλουν οι συμβολαιογράφοι . Σε πολλές περιπτώσεις συγκροτημάτων κατοικιών στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί διανομή του οικοπέδου  επί της ουσίας είναι εξ αδιαιρέτου μεταξύ των ιδιοκτητών των κτισμάτων. Για παράδειγμα, έχουμε ένα οικόπεδο δέκα στρεμμάτων στο οποίο έχουν οικοδομηθεί δέκα ανεξάρτητες κατοικίες, πολλές από τις οποίες έχουν αυθαίρετες κατασκευές και προσθήκες. Ο νόμος για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων προβλέπει ότι εφόσον το 65% των συνιδιοκτητών του οικοπέδου συμφωνήσει μπορεί να προχωρήσει στη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών εφόσον όμως προηγουμένως καταθέσει αγωγή ζητώντας τη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο.

Για να συζητηθεί η αγωγή στο δικαστήριο θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή να έχει πληρωθεί ή ρυθμιστεί ο φόρος ακινήτων που αντιστοιχεί στο ακίνητο που βρίσκονται τα κτίσματα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει κάθε ιδιοκτήτης να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 προκειμένου καθένας από τους συνιδιοκτήτες να δηλώσει ιδιοκτήτης του 10% του οικοπέδου και του 10% κάθε κτίσματος. Επίσης, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει  να συντάξει ένα προσχέδιο συμβολαίου για την σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών και να αναγράψει σε αυτό την ύπαρξη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki