Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χωροταξία & Περιβάλλον

Αυθαίρετα: Νέα παράταση

Παρατείνεται για έναν χρόνο, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων με απόφαση που αναμένεται να υπογράψει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .Παράλληλα σύμφωνα με το Εθνος δίνεται επιπλέον παράταση δύο ετών σε μηχανικούς και σε ιδιοκτήτες για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση αυθαιρέτου. Η ρύθμιση αφορά όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων εκτός από τις μικρές αυθαιρεσίες που δεν αυξάνουν τον όγκο και την επιφάνεια του κτίσματος, καθώς γι' αυτές δεν υπάρχουν προθεσμίες. Σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης λήγει στις 8 του προσεχούς Φεβρουαρίου. Παλαιότερη υπουργική απόφαση όριζε επίσης πως τα σχέδια και τα έγγραφα που υποχρεωτικά υποβάλλονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της «νομιμοποίησης» του αυθαιρέτου θα πρέπει να κατατεθούν εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης τακτοποίησης. Τώρα, με την υπουργική απόφαση που υπογράφεται, δίδεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέσα σε δύο χρόνια από τη (νέα) καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης (8.2.2016), δηλαδή τον Φεβρουάριο 2018. Να σημειωθεί πως σε όλη την περίοδο της παράτασης ισχύει η δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου σε 60 μηνιαίες δόσεις, κάτι που ισχύει και σήμερα για όσους υποβάλλουν δήλωση τακτοποίησης.

Τελείωσαν Πανεπιστημίου και Φαληρικό Δέλτα

Οριστική «ταφόπλακα» μπαίνει στην πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας καθώς και στη μεταμόρφωση του Φαληρικού Μετώπου. Η έγκριση από την Κομισιόν του νέου ΕΣΠΑ βάζει τέλος στα δύο αυτά πολύ σημαντικά έργα τα οποία για να υλοποιηθούν θα πρέπει να βρεθούν από αλλού χρήματα. Το υπ. Περιβάλλοντος κατέθεσε την ηλεκτρονική βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σ' αυτό δεν περιλαμβάνονται τα δύο έργα και όπως αναφέρεται σε έγγραφο προς τη Βουλή «δεν περιλαμβάνονται τα έργα ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου και του Φαληρικού Ορμου, έπειτα από σχετική διαβούλευση των ελληνικών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία η τελευταία διατύπωσε σχετικές επιφυλάξεις για τα παραπάνω έργα».

Αντισυνταγματική η διάταξη για τις αναδασώσεις

Κραυγαλέα αντισυνταγματική είναι η διάταξη του σχεδίου νόμου (άρθρο 12 παράγραφος 2) η οποία αίρει την αναδάσωση σε δημόσια και ιδιωτικά δάση, άρα "καταργεί" την προστασία τους, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος, καθιστά σαφές η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη γνωμοδότησή της, με ημερομηνία 18.12. Στην έκθεσή της υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση "καταλαμβάνει πλέον όλες τις εκτάσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, και δεν θέτει ως προϋπόθεση για την άρση της αναδάσωσης την έλλειψη δασικού χαρακτήρα". Με εργαλείο την πλούσια και πάγια νομολογία του ΣτΕ επισημαίνει ότι κατά το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος "δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλον τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτόν τον χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό". Κατά την έννοια αυτής της διάταξης "κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των κατά την ανωτέρω συνταγματική διάταξη προϋποθέσεων» (ΣτΕ 3980/2011 και ΣτΕ 1599/2014, ΣτΕ 952/1990, κατά την οποία η διάταξη έχει άμεση εφαρμογή «γιατί δεν εξαρτάται από την έκδοση νόμου, η [δε] προστασία των δασών θεσπίζεται χωρίς κανένα χρονικό όριο στο παρελθόν»). Η εξαίρεση από την υποχρέωση αναδάσωσης όσον αφορά εκτάσεις παρανόμως χρησιμοποιηθείσες προ της 11.6.1975, κατά τρόπον που να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της δημιουργηθείσας πραγματικής κατάστασης, έχει κριθεί ως αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Αντιθέτως, κατά το μέρος που αφορά δάσος ή δασική έκταση που έχουν οριστικώς απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα από νόμιμη αιτία, και δεν είναι δυνατή η ανατροπή τής, με νόμιμο τρόπο, δημιουργηθείσας πραγματικής κατάστασης, δεν αντίκειται στη συνταγματική διάταξη (ΣτΕ 1517/2009, 2126, 1316/2000,1573/2002). Κατά πάγια νομολογία, «από τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος προκύπτει ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις υπάγονται ως φυσικά αγαθά σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς προς διατήρηση της μορφής τους και της κατά προορισμό χρήσης τους, στο αυτό δε προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ως αναδασωτέες. Στις τελευταίες εξάλλου αυτές εκτάσεις, ανεξαρτήτως εάν είναι ιδιωτικές ή δημόσιες, απαγορεύονται επεμβάσεις πριν από την πραγματοποίηση του σκοπού της αναδάσωσης και την ανάκτηση της δασικής μορφής έκτασης". Η Επιστημονική Υπηρεσία παραπέμπει και στις συζητήσεις κατά την ψήφιση του Συντάγματος, τόσο στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής από τις οποίες προκύπτει ότι το αυστηρό καθεστώς προστασίας των αναδασωτέων εκτάσεων "θεσπίστηκε προκειμένου να προστατευθούν πολύτιμοι θύλακοι δασικών οικοσυστημάτων από την οικοπεδοποίηση".

Εκστρατεία για τα δάση

Εκστρατεία για την καταψήφιση των νομοσχεδίου με τις καταστροφικές διατάξεις εις βάρος των δασικών οικοσυστημάτων ξεκίνησε το WWF Ελλάς. Εκτός από την επιστολή που έστειλε στους βουλευτές, καλεί κάθε ενεργό και περιβαλλοντικά ευσυνείδητο πολίτη να:

* Υπογράψει την ηλεκτρονική έκκληση διαμαρτυρίας που άρχισε προχθές με πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης AVAAZ.org.

* Επικοινωνήσει προσωπικά με τους Έλληνες βουλευτές, και ιδιαίτερα με αυτούς που ανήκουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιγράφονται στη σελίδα της οργάνωσης: http://www.wwf.gr/crisis/dasiko-winter-2014

Το WWF Ελλάς, με νέα ανακοίνωσή του υπογραμμίζει: "Για δεύτερη φορά, σε μόλις τέσσερις μήνες, τα ελληνικά δάση βρίσκονται αντιμέτωπα με τη συντονισμένη επιχείρηση σαρωτικής υποβάθμισης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που συντελείται στη χώρα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση: νομιμοποίηση καταπατημένων εκτάσεων, άρση του αναδασωτέου χαρακτήρα καμένων εκτάσεων εντός πενταετίας, fast track αποχαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων, δασικοί χάρτες άνευ νοήματος, καθώς θα βρίσκονται πλέον υπό διαρκή αναδιαμόρφωση. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις καταστροφικές επιπτώσεις που φέρνει για τον δασικό μας πλούτο το ν/σ 'Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις', το οποίο συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου. Ερωτήματα εγείρει η βιασύνη του ΥΠΕΚΑ να ψηφιστεί το συγκεκριμένο ν/σ εν μέσω των διαδικασιών για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, τα οποία, μάλιστα, γιγαντώνονται εάν εστιάσει κανείς στις καταστροφικές για τα ελληνικά δάση διατάξεις που περιέχει".

Παράταση για τα αυθαίρετα και διευκολύνσεις στην δόμηση

Τη δυνατότητα παράτασης της ισχύος του ν. 4178/13 για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιρίων ή χρήσεων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες. Όπως αναφέρει η "Καθημερινή", η παράταση θα δίνεται όσες φορές κριθεί απαραίτητο. Η ισχύς της υπάρχουσας ρύθμισης για τα αυθαίρετα λήγει τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για αναμενόμενη εξέλιξη, μετά την απόφαση του ΣτΕ, το οποίο απέρριψε τις προσφυγές ενάντια στη συνταγματικότητα του νόμου. Στο νέο πολυσέλιδο πακέτο τροπολογιών που κατατέθηκε στο «παρά πέντε» της ψήφισης του νόμου περιλαμβάνεται πλήθος μικρών και μεγάλων τροποποιήσεων της πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας.

Μεταξύ άλλων:

• Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης στις προθεσμίες του ν. 4178/13 για τα αυθαίρετα που, κατά δήλωση των δύο τελευταίων υπουργών ΠΕΚΑ, θα τελείωνε τον Φεβρουάριο του 2015.

• Προβλέπεται η δημιουργία «Κεντρικού Συμβουλίου Επιθεώρησης» υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και άλλων εμπλεκομένων υπουργείων, το οποίο θα μπορεί να παρεμβαίνει στο έργο των Επιθεωρητών, πριν καταλογιστούν τα πρόστιμα ή έπειτα από προσφυγή του θιγομένου.

• Επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού μέσα σε αναδασωτέες εκτάσεις (λ.χ. καμένες).

• Προβλέπεται η ταυτόχρονη έκδοση αδειών κατεδάφισης και νέας δόμησης για μεγάλα κτίρια.

• Παρατείνεται κατά ένα έτος η έκδοση αδειών με τον παλαιό οικοδομικό κανονισμό.

• Επιτρέπεται να γίνονται υπερβάσεις στη δόμηση για εγκαταστάσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων μέσα σε μικρούς οικισμούς.

• Διευκολύνεται περαιτέρω η δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα.

• Μειώνονται τα κατώτερα πρόστιμα για ρύπανση υδάτων.

Τέλος, παρατείνεται κατά 5 χρόνια η λειτουργία του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (καθώς δεν έχει προχωρήσει η διπλή ανάπλαση) και επιτρέπεται για 5 χρόνια η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων εγκαταστάσεων του γηπέδου που δεν πληρούν προϋποθέσεις νομιμοποίησης, αλλά έχουν ελεγχθεί στατικά και κρίνονται ασφαλείς.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki