Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Ζημιές για την Eurobank Properties

Η σημαντική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας Eurobank Properties το εννεάμηνο του 2012 κατά €46,12εκ. έναντι €11,83εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οδήγησε σε ζημιές ύψους €17,49εκ. έναντι κερδών €16,56εκ. πέρυσι. Η μεγάλη αυτή μείωση στην αξία των ακινήτων οφείλεται στην επίπτωση των διαρκώς κλιμακούμενων μακροοικονομικών προβλημάτων στην αγορά γενικότερα και στην αγορά των ακινήτων ειδικότερα πιέζοντας τόσο τις τιμές όσο και τα ενοίκια. Εάν αφαιρεθεί η επίπτωση αυτή, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώνονται στα €28,63εκ. έναντι €28,39εκ. στο αντίστοιχο περσινό διάστημα παρ’ όλη την αρνητική συγκυρία. Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2012 και σε σχέση με πέρυσι ήταν η ακόλουθη: 1. Τα έσοδα από ενοίκια μετά από τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 10% από €32,63εκ. σε €29,22εκ..

2. Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14% από €5,81εκ. σε €6,60εκ., λόγω της αυξητικής πορείας των καταθετικών επιτοκίων και της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 20% από €3,10εκ. σε €2,48εκ. λόγω των μειωμένων δανειακών κεφαλαίων και της μείωσης των επιτοκίων Euribor.

4. Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα λόγω διαφορετικής λογιστικής αποτύπωσης. Το συνολικό ποσό για το 2012 θα είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2011.

5. Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% από €2,15εκ. σε €1,96εκ. αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης, για τετάρτη χρονιά, πολιτικής μείωσης του κόστους.

6. Τα έξοδα από φόρους μειώθηκαν σε €1,79εκ. κυρίως λόγω του αντιλογισμού μέρους της πρόβλεψης της χρήσης 2011 για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών.

Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στο Χ.Α. με discount 54% περίπου.

Η ΤΕΡΝΑ για την Λυρική

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοίνωσε την ανάθεση της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Κοινοπραξία Impregilo-ΤΕΡΝΑ. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη του έργου, καθώς το ΚΠΙΣΝ εισέρχεται πλέον στην φάση της υλοποίησης. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου διήρκεσε συνολικά 10 μήνες, με τη συμμετοχή οκτώ εταιριών. Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του διαγωνισμού υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν λεπτομερώς τέσσερις ολοκληρωμένες προσφορές. Η επιλογή της κοινοπραξίας της ιταλικής εταιρείας Impregilo με την ελληνική ΤΕΡΝΑ βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάθεση, ήταν η ποιοτική και ασφαλής κατασκευή του έργου με βάση τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, η τήρηση του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά και η εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου. Η απόφαση να ανατεθεί το έργο σε κοινοπραξία, η οποία συμπεριλαμβάνει ελληνική εταιρία, εκφράζει την πρωταρχική πρόθεση του Ιδρύματος, η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ να αποφέρει σημαντικά άμεσα οικονομικά οφέλη στη χώρα, δέσμευση η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την κοινοπραξία, η Impregilo ορίζει το 51% αυτής και η ΤΕΡΝΑ, το 49%.

ΟΤΕ: Στα 306,6 εκατ. τα κέρδη τριμήνου

Τη βεβαιότητα ότι ο ΟΤΕ θα καταφέρει να προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση των δανείων του τα οποία για το 2012 αγγίζουν τα 783 εκατ. εξέφρασε χθες η ηγετική ομάδα του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με ξένους αναλυτές.

«Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με τις τράπεζες και νιώθουμε σιγουριά ότι θα καταφέρουμε να αναχρηματοδοτήσουμε τα δάνεια», είπε ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ΟΤΕ κ. Kevin Kopp ο οποίος εξέφρασε την ελπίδα τον Ιούνιο να είναι σε θέση να κάνουν ανακοινώσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι θα συζητήσουν ποιες τράπεζες ενδιαφέρονται να παρατείνουν τις διάρκειες δανείων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μ. Τσαμάζ δεν θέλησε να σχολιάσει ερωτήσεις για την πώληση της θυγατρικής στη Βουλγαρία Globul και υποστήριξε πως προς το παρόν περιμένουν τη νέα κυβέρνηση προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» για την πώληση του δορυφόρου Hellas Sat. Αναφερόμενος στη σχέση του ΟΤΕ με την ΕΕΤΤ ο κ. Τσαμάζ υποστήριξε ότι είναι η πρώτη φορά ύστερα από χρόνια που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση.

Για τα νέα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές έως 25%, που λανσαρίστηκαν προχθές, ο κ. Τσαμάζ εκτίμησε ότι θα αποδώσουν έναντι του ανταγωνισμού και αναμένονται και νέες εγκρίσεις από την ΕΕΤΤ. Ωστόσο, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ρύθμισης της Cosmote, ο κ. Τσαμάζ απάντησε ότι «ελπίζω να επικρατήσει η λογική. Δεν υπάρχει προηγούμενο παράδειγμα όπου μια εταιρεία πετυχαίνει να νικήσει τους αντιπάλους της και να ρυθμίζεται». Συνεχίζοντας ο ίδιος, ανέφερε ότι «δεν θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι σαν να στέλνουμε μήνυμα «μην αποδίδετε καλά γιατί μπορεί να ρυθμιστείτε». Μάλιστα, συνέστησε στους ανταγωνιστές να αναζητήσουν στο εσωτερικό τους τρόπους βελτίωσης.

Οικονομικά
Στα 306,6 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, έναντι κερδών 30,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε 3,6% και διαμορφώθηκε στα 1,180 δισ. Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ είναι τα καλύτερα που έχει παρουσιάσει ο Οργανισμός τα τελευταία δύο χρόνια και σαφώς βελτιωμένα των συγκλινουσών προβλέψεων των αναλυτών που προέβλεπαν ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν στα 286,6 εκατ.

Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου το α' τρίμηνο του 2011 είχαν επιβαρυνθεί από χρέωση 39,7 εκατ. σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο του 2012 επωφελήθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά φόρων, 211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στην Telecom Serbia. Αν από τα αποτελέσματα τριμήνου 2012 αφαιρεθούν τα 211,3 και γίνει η αναγωγή φόρων στα αποτελέσματα τριμήνου 2011 τότε η αύξηση κερδών είναι περίπου 50%. Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ ή περισσότερο από 22%, ανά έτος, και διαμορφώθηκε σε 3,4 δισ. ευρώ.

Deutsche Telekom
Δεν υπολογίζει το σενάριο αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη η Deutsche Telekom, όπως δήλωσε χθες ο οικονομικός διευθυντής της γερμανικής εταιρείας, Timotheus Hoettges. «Δεν εργαζόμαστε στη βάση κανενός σεναρίου που να περιλαμβάνει έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ», τόνισε ο Timotheus Hoettges σημειώνοντας ότι η εταιρεία κάνει τα πάντα προκειμένου να μπορεί η ελληνική της μονάδα, ο ΟΤΕ, να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της.

Η DT ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα EBITDA του α' τριμήνου υποχώρησαν 0,1% στα 4,48 δισ. ευρώ, ενώ οι μέσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 4,4 δισ. ευρώ. Τα έσοδα υποχώρησαν 1,1% στα 14,4 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 238 εκατ. ευρώ από τα 480 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Merit: Σημαντική η διατήρηση των 620 μονάδωνΣημαντική αναταραχή στην ελληνική αγορά προκάλεσε η πολιτική αστάθεια που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Μαΐου, όπως παρατηρεί η Merit ΑΧΕΠΕΥ στο εβδομαδιαίο σχόλιό της για την ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, την εποχή αυτή όλα τα εταιρικά νέα επισκιάζονται από τη διαφαινόμενη ακυβερνησία. Παρά το ότι η επιφυλακτικότητα υπήρχε και πριν τις εκλογές με αποτέλεσμα υποχώρηση κατά 4,66% κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο το αποτέλεσμα των εκλογών αιφνιδίασε την αγορά οδηγώντας σε υποχώρηση σε νέο χαμηλό περίπου 20 ετών, από το Νοέμβριο του 1992.

Στο πρώτο διήμερο μετά τις εκλογές ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10% με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες που βλέπουν το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης τους να βρίσκεται στον αέρα μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο τραπεζικός δείκτης με τη σειρά του υποχώρησε κατά 22,3% με μεγάλες απώλειες για Alpha Bank (-30,8%), Eurobank (-27,6%), Τράπεζα Πειραιώς (-21,2%), Εθνική (-16%), ΤΤ (-14,7%)κ.α. Εκτός τραπεζών μεγάλη υποχώρηση είχαμε για Γεκ Τέρνα (-31,5%), Μυτιληναίο (-22,8%), MIG (-21,5%), ΔΕΗ (-20,6%), Ελλάκτωρ (-18,8%) κ.α.

Σύμφωνα με τη Merit, η υποχώρηση αυτή δεν είναι πρωτοφανής στην ελληνική αγορά μετά από ένα ρευστό εκλογικό αποτέλεσμα. Οι δύο προηγούμενες φορές που η κάλπη δεν είχε δώσει ισχυρή κυβέρνηση ήταν τον Ιούνιο 1989 με υποχώρηση 7,8% την επόμενη ημέρα των εκλογών και το Νοέμβριο του 1989 με υποχώρηση 8,9% την επόμενη ημέρα των εκλογών. Στην τελευταία εικοσαετία δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα αφού είχαμε σχηματισμό κυβέρνησης στο βράδυ των εκλογών σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά πως, αν και είναι δύσκολο να γίνει τεχνική ανάλυση σε επίπεδα χαμηλά 20 ετών, η διατήρηση των 620 μονάδων για το Γενικό Δείκτη είναι σημαντική αυτή την περίοδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι μερικές τράπεζες βρίσκονται ακόμα πάνω από τα χαμηλά που κατέγραψαν τον Ιανουάριο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανό να δούμε και το Δείκτη χαμηλότερα των 600 μονάδων.

Όσο διατηρείται η πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια, η Merit θεωρεί πιθανές μόνο αντιδράσεις τεχνικής φύσεως όπως η σημερινή και η επιστροφή στην προεκλογική περιοχή στήριξης των 680 μονάδων φαντάζει δύσκολη.

Δημοσιονομική πειθαρχία ή «άτακτη χρεοκοπία»Εν αναμονή του σχηματισμού κυβέρνησης στην Ελλάδα εξακολουθεί να τελεί η Κομισιόν, η οποία και χθες τήρησε χαμηλούς τόνους.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιμένει ότι η ανάγκη για ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για χαλάρωση της δημοσιονομικής προσπάθειας, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα περιθώρια ελιγμών κάθε χώρας. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζ. Μπαρόζο ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Ελλάδας που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες και η οποία δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δεν έχουν άλλη επιλογή από τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς ο άλλος δρόμος είναι η «άτακτη χρεοκοπία» που δεν αποτελεί λύση.

Σύμφωνα με τον Ζ. Μπαρόζο, η επιστροφή στην ανάπτυξη με διεύρυνση των ελλειμμάτων θα ήταν ανεύθυνη πολιτική, η οποία θα είχε ως μόνο αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού για τις προβληματικές χώρες.

Κληθείς να σχολιάσει την ύπαρξη πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες θα παγώσει η καταβολή της επόμενης δόσης της διεθνούς χρηματοδότησης προς την Ελλάδα έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση, καθώς και εάν θεωρεί ότι είναι δυνατή η αναδιαπραγμάτευση του ελληνικού Μνημονίου, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο απέφυγε επιμελώς να τοποθετηθεί.

«Από σεβασμό προς την ελληνική δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω υποθετικές δηλώσεις για υποθετικές καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζ. Μπαρόζο, ο οποίος τόνισε ακόμη ότι την ώρα που διεξάγονται προσπάθειες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, «δεν είναι η στιγμή για την Επιτροπή ή για άλλα ευρωπαϊκά όργανα να κάνουν σχόλια».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Κομισιόν είχε δηλώσει ότι αύριο, 10 Μαΐου, αναμένεται να καταβάλει η Ευρωζώνη την επόμενη δόση των 5,2 δισ. ευρώ του δεύτερου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η εκταμίευση των επόμενων δόσεων του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε πως για την εκταμίευση των επόμενων δόσεων θα πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόλις σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ο Ζ. Μπαρόζο τόνισε ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον «ηγέτη του κόμματος που ήρθε πρώτο στις εκλογές», ο κ. Σαμαράς του κατέστησε σαφές ότι «είναι μία πολύ ευαίσθητη περίοδος για την Ελλάδα και επομένως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνονται σχόλια για το τι μπορεί ή όχι να γίνει».

Για την ώρα, λοιπόν, η Επιτροπή παραμένει στην πάγια θέση της να μην εμπλακεί στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, δίνοντας πίστωση χρόνου στις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες, όπως είπε ο Ζ. Μπαρόζο, βρίσκεται σε επαφή, ώστε «να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρξει από τις διαβουλεύσεις».

Στη συνέχεια, ο Ζ. Μπαρόζο υπεραμύνθηκε του δεύτερου προγράμματος επιμένοντας ότι συνδυάζει τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής επανέλαβε την υποστήριξη της ΕΕ στις πολιτικές αρχές που προέκυψαν από τις εκλογές και στην προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση που είναι απαραίτητη εάν η Ελλάδα πρόκειται να επιστρέψει στις αγορές και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους.

Ο επίτροπος οικονομίας Ολι Ρεν δήλωσε ότι τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας συσσωρεύθηκαν επί μία μακρά χρονική περίοδο -και τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το χρέος- πριν από την οικονομική κρίση. Σε γενικές γραμμές, ο Ολι Ρεν εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, τονίζοντας ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν επιβάλλει μονοδιάστατους κανόνες. Αφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι, υπό προϋποθέσεις, η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει τη χορήγηση πρόσθετου χρόνου στην υποχρέωση των κρατών-μελών για μείωση των ελλειμμάτων.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki