Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ : Συγγνώμη αλλά...

«Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» O ΟΑΕΔ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος το Δ.Σ. του Οργανισμού με την με αριθμ. 4861/14-12-2010 απόφασή του, αποφάσισε την αναστολή της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, στις 31-12-2010, διότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος Ν.304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (2009/C83/01). Βάσει του ως άνω καθεστώτος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεις έως τις 31-12-2010. Το ανωτέρω πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις αρχές του 2011, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ως προς το καθεστώς ενίσχυσης, ως προς τον ανώτατο αριθμό επιχορηγουμένων θέσεων, καθώς και ως προς την κατηγορία των επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν, θα βασίζονται πλέον στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Μετά την τροποποίηση και την σχετική πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ίδιο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ: 3,3 εκατ.αποζημίωση

Η Προοδευτική Α.Τ.Ε. ενημερώνει, ότι την 6.12.2010 έλαβε γνώση της απόφασης Διαιτησίας από το Διαιτητικό Δικαστήριο των Παρισίων, για έργο το οποίο εκτελείτο ως Κ/ξία στη CRAIOVA της Ρουμανίας με την εταιρεία Αθηνά ΑΤΕ. To ποσοστό συμμετοχής της Προοδευτική ΑΤΕ είναι 65% και Αθηνά ΑΤΕ 35%. Σύμφωνα με την απόφαση το Ρουμανικό Δημόσιο καλείται να καταβάλλει σ' αυτήν το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ πλέον τόκων. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί μέρος μεγαλύτερης απαίτησης της Κ/ξίας για το συγκεκριμένο έργο. Κατόπιν των ανωτέρω η Κ/ξία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες σύμφωνα με το Ρουμανικό Δίκαιο για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού.

Τρ.Κύπρου : 20 νέα καταστήματα

Συνεπής στη στρατηγική της στην Ελλάδα, που προβλέπει το άνοιγμα 20 νέων καταστημάτων το 2010, παραμένει η Τράπεζα Κύπρου η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προκειμένου τα καταστήματα αυτά να λειτουργήσουν στο σύνολό τους έως την 31η Δεκεμβρίου. Από τα καταστήματα αυτά, 13 είναι στην Περιφέρεια Αττικής, 3 στη Θεσσαλονίκη, 2 στην Κρήτη και από ένα στα Τρίκαλα και στο Μεσολόγγι.

Κατασκευαστικές στο ναδιρ

Στο ναδιρ οι προσδοκίες στον κλάδο των κατασκευών. Απο την μία πλευρά η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι οφειλές του δημοσίου στις επιχειρήσεις του κλάδου και απο την άλλη η κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας καθιστούν τους επιχειρηματίες του κλάδου ιδιαίτερα απαισιόδοξους για το μέλλο, Αυτό επιβεβαιώνει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές, υποχώρησε στο 56,1 τον Νοέμ.’10, από 59,7 τον Οκτ.’10 και 72,4 τον Νοέμ.’09. Ο κινητός μέσος 12 μηνών των επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές παρουσιάζει το 2010 σχετική βελτίωση, καθώς διαμορφώθηκε τον Νοέμ.΄10 στο -23,3%, έναντι -34,4% τον Νοέμ.΄09. Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του κατασκευαστικού τομέα, προκύπτει άνοδος των προσδοκιών στην κατασκευή κατοικιών (Νοέμ.΄10: 32,4, Οκτ.’10: 28,8) και στασιμότητα στην κατασκευή των «Λοιπών Ιδιωτικών Κτιρίων» (Νοέμ.΄10: 64,2, Οκτ.’10: 66,6). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στις κατασκευές δημοσίων έργων μολονότι υποχώρησαν στο 54,8 (Οκτ.’10: 59,5, Σεπτ.΄10: 30,8), σχηματίζονται πάνω από τον ως τώρα εφετινό μέσο όρο (46,9).

Γιατί κλείνουν γραφεία και μαγαζιά

Χιλιάδες επαγγελματικοί χώροι παραμένουν κενοί καθως οι επιχειρηματίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2009. Σύμφωνα με έρευνα , περίπου 180.000 άτομα διέκοψαν την δραστηριότητα τους έχοντας , ως κύρια αιτία την έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας. Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η μικρή συμβολή στην απασχόληση παραμένουν βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το 2009 ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων δήλωνε ως βασικό κίνητρο την ανάγκη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούμενη χρονιά ήταν 33,4%. Η ανάγκη, φαίνεται ότι στην Ελλάδα, είναι εντονότερο κίνητρο για τη δημιουργία μίας επιχείρησης απ' ότι στην Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 17% Το 2009 το 42% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα δεν απασχολεί άλλο άτομο. Το υπόλοιπο ποσοστό δηλώνει ότι απασχολεί ένα άτομο ακόμα και το 43% να προσφέρει εργασία κατά την ίδρυσή του το πολύ σε 5 άτομα.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki