Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Αλλαγές για τα αδήλωτα ζητούν οι ιδιοκτήτες

Την αλλαγή των διατάξεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά ζητούν οι ιδιοκτήτες με επιστολή που έστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον υπουργό Εσωτερικών. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου θα φέρει " διογκωμένα χρέη, μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας και του Απόδημου Ελληνισμού, τους οποίους η Πολιτεία ουδόλως ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει αποτελεσματικά, έστω και την τελευταία ώρα…"

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

"Mε έκπληξη και απορία διαβάσαμε στον Τύπο τη δήλωσή σας ότι δεν πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία για τη δήλωση προς τους Ο.Τ.Α. των αδήλωτων εμβαδών ακινήτων αλλά και των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους, που πρόκειται να λήξει την 31.8.2020.

 

Ο λόγος που εμείς προτείναμε και τόσο εσείς, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση (ως προς τα μη ηλεκτροδοτούμενα) αποδεχθήκατε τις ισχύουσες ευνοικές ρυθμίσεις, είναι πολύ απλός: Οι διατάξεις που θα επανέλθουν αυτόματα σε ισχύ από την 1.9.2020 και μετά, είναι πλήρως ανεφάρμοστες, δεδομένου ότι προβλέπουν τα εξής:

 

-Στα αδήλωτα εμβαδά η ανακριβής δήλωση εμβαδών για την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100% ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200% επί της αρχικής οφειλής!  Σημειωτέον ότι τα δημοτικά τέλη στην επαγγελματική χρήση είναι μεσοσταθμικά πενταπλάσια από την οικιακή!

 

-Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα η δήλωση θα επιφέρει απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία εσόδων, και όχι από την ημέρα διακοπής του ρεύματος, σε αντίθεση με την προισχύσασα διάταξη του 2005, για την οποία είχε προηγηθεί 20ετής αγώνας μας, η οποία απήλλασσε τον πολίτη αναδρομικά και ανεξάρτητα από το χρόνο κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης, όπως είχε γνωμοδοτήσει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

 

-Η παραγραφή είναι σήμερα 20ετής όταν πρόκειται περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών», προσαυξημένα με τα πρόστιμα επί των οφειλών της τελευταίας πενταετίας (όπως ορίζει σήμερα η γνωστή διάταξη –«καρμανιόλα» του άρθρου 32 Ν.4304/2014!!!).

 

-Διαδικαστικά, λόγω μέτρων κατά του κορονοιού για οποιαδήποτε νέα δήλωση οι πολίτες θα χρειάζονται μήνες για να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού με τις υπηρεσίες εσόδων των Δήμων.

 

Θα πρέπει συνεπώς να συνεχιστεί η λειτουργεία της πλατφόρμας αυτής, με πολύ χαμηλά πρόστιμα, σταδιακά προσαυξανόμενα, για όσους ιδιοκτήτες καθυστερούν, όπως γίνεται με τα αυθαίρετα!

Αν όμως αποφασίσετε να μην παραταθεί το σημερινό νομοθετικό καθεστώς και να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της πλατφόρμας, πρέπει κατεπειγόντως να προβείτε στις εξής νομοθετικές μεταβολές:

 

1. Στα αδήλωτα εμβαδά τα πρόστιμα να μειωθούν στο 25% της βασικής οφειλής.

 

2. Στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα να καταργηθεί η υποχρέωση δήλωσης των ιδιοκτητών, και από τον, γνωστό πλέον  στους Δήμους (online με το ΔΕΔΔΗΕ), χρόνο διακοπής ρευματοδότησης, να ισχύει αυτόματη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον είναι και κενά.

 

3. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει άμεσα στην πενταετία, που ισχύει σήμερα πλέον και για τις αξιώσεις του Δημοσίου.

 

Αλλοιώς μοιραία θα οδηγηθούμε σε διογκωμένα χρέη, μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, ιδιαίτερα των κατοίκων της περιφέρειας και του Απόδημου Ελληνισμού, τους οποίους η Πολιτεία ουδόλως ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει αποτελεσματικά, έστω και την τελευταία ώρα…"

Σε ισχύ ο νόμος για τις γονικές παροχές

Σε ισχύ έχουν τεθεί οι διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου της κυβέρνησης (ν. 4714/2020 - ΦΕΚ Α'148) που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις νέες, ευνοϊκές ρυθμίσεις φορολόγησης των δωρεών και των γονικών παροχών για αγορά πρώτης κατοικίας.

 

Η ΑΑΔΕ, με κοινοποίηση του νέου νόμου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΟΥ, καλεί σε «ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή» των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 96 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4714/31-07-2020 που προβλέπουν:

 

■ Με τις διατάξεις του άρθρου 6 απαλλάσσεται από τον φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Ελληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για τουλάχιστον δέκα συνεχόμενα έτη. Θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στο εξωτερικό για το διάστημα των δέκα ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς καθώς και ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη.

 

Η διάταξη εφαρμόζεται για δωρεές που συνιστώνται μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Στην απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

 

■ Με το άρθρο 7 οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον τα τέκνα που δέχονται τη δωρεά έχουν τις προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας, δεν φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με συντελεστή 10%, αλλά είναι αφορολόγητες μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

 

Προϋπόθεση για την ευνοϊκή μεταχείριση των δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι γίνονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχε τα παιδιά τους να έχουν τη φορολογική απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 και έως 300.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω από 150.000 και έως 600.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 5%, ενώ για το τμήμα της δωρεάς πάνω από τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

 

Σημειώνεται πάντως ότι διατηρείται το τεκμήριο απόκτησης του ποσού που δίνεται ως παροχή του γονιού προς το παιδί και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα εισοδήματα του γονέα.

Καθ οδόν τα ραβασάκια

Ιδια με τα περσινά θα είναι τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ που θα φτάσουν σε περίπου εφτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και η καταβολή του θα γίνει σε έξι μηνιαίες δόσεις.

 

Οι εκπτώσεις στον φόρο που ανακοινώθηκαν πέρσι και θα ισχύουν και για τον φετινό ΕΝΦΙΑ θα κυμαίνονται από 10 έως 30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.Πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, καθώς και πολύτεκνοι, θα έχουν μείωση φόρου 50% ή και πλήρη απαλλαγή στο εκκαθαριστικό που θα λάβουν.Επίσης, για όσους έχουν ημιτελή κτίσματα η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι 60% ενώ αποθήκες και γκαράζ έχουν χαμηλό συντελεστή φορολογίας.

 

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα από το 2021, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του φόρου ακινήτων σε εκτός σχεδίου και τουριστικές περιοχές. Για αυτό και το οικονομικό επιτελείο προωθεί μείωση του ΕΝΦΙΑ από 8 – 10%.

 

Αντίστροφη μέτρηση για τον ΕΝΦΙΑ

Αντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το ραβασάκι της νέας «λυπητερής» θα φτάσει τέλος Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου στους υπόχρεους, οι οποίοι θα δουν τα εκκαθαριστικά του φόρου στους λογαριασμούς που διαθέτουν στο Τaxisnet.

 

Εδικά για φέτος, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός, ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να εξοφληθεί σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Σεπτεμβρίου και τις επόμενες ανά μήνα - η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021. Πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, ενώ μειωμένο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλουν φέτος 280.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν εισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια. Αυτό διότι το 30% των «κουρεμένων» ενοικίων θα συμψηφιστεί με τον φόρο που προκύπτει για τα ακίνητά τους, περιορίζοντας την τελική επιβάρυνση.

 

Επίσης εκτός συμπληρωματικού φόρου θα μείνουν και φέτος αγροτεμάχια και οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, ενώ στον ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων θα ισχύσουν οι μειώσεις του 2019, δηλαδή 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

 

Ειδικότερα, έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

 

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά.

 

3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

 

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω. Χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

■ Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

 

■ Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

 

Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕΠΑ ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019.

 

Διασταυρώσεις

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ θα τρέξει τη διασταύρωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Τρέχουν τις προκαταβολές

Mετά και την επιτάχυνση των διαδικασίων για την εκταμίευση των ποσών σε όσους έχουν επιστροφή φόρου, η ΑΑΔΕ μπαίνει στη τελική ευθεία για την επανεκκαθάριση του φόρου σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις ώστε να «περάσει» η μείωση ή ο μηδενισμός της προκαταβολή φόρου. Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένονται έως τις 10 του μηνός δίνοντας ανάσα σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία δίνοντας τους τη δυνατότητα να έχουν ακόμα και επιστροφή φόρου σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, η μείωση της προκαταβολής φόρου αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είδαν πτώση στο τζίρο τους μεγαλύτερη από 5% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Παράλληλα, προβλέπεται μηδενισμός της προκαταβολής φόρου στις τουριστικές, στις εποχικές, στις αεροπορικές και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μόνο από το κούρεμα έως 100% της προκαταβολής φόρου το Δημόσιο θα χάσει φέτος έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

 

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα γίνει κλιμακωτά, για τους υποκείμενους σε ΦΠΑ, ενώ για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ η μείωση ορίζεται σε 50%.

 

Με δεδομένο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή και η αυτόματη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων η μείωση ή και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου αναμένεται να γίνει με επανεκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και στη συνέχεια θα γίνει ο συμψηφισμός των ποσών και η διαμόρφωση των νέων μηνιαίων δόσεων πληρωμής για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

 

Με βάση τα όσα προβλέπονται, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείμενα σε ΦΠΑ καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019. Ειδικότερα :

 

για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 30%

για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 50%

για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 70%

για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα μηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό της πτώσης του τζίρου θα λαμβάνονται υπόψη:

 

1.  οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των διατάξεων του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

2.  οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

 

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

 

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020. Το ποσό του τζίρου που θα λαμβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

 

3.  μηδενισμό της προκαταβολής φόρου θα έχουν οι εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Εποχικές θα θεωρούνται όσες πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

 

4.     Όσες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες κάνουν τη φορολογική τους δήλωση από το τέλος Ιουλίου μέχρι και τις 28 Αυγούστου με βάση και τη νέα παράταση, θα πρέπει να πληρώσουν και τις δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) έως το τέλος Αυγούστου.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki