Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Με το ένα χέρι μία δίνει και με το άλλο παίρνει

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να έχουν καθοριστεί το αργότερο έως το τέλος Μαΐου 2020 και στη διαδικασία ορισμού τους θα παίξουν καθοριστικό ρόλο ιδιώτες εκτιμητές.

 

Αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι των θεσμών ότι:

 

– Θα επεκτείνει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων σε περίπου 3.000 περιοχές. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά ή και τουριστικά αλλά αντιμετωπίζονται φορολογικά ως εκτός σχεδίου και οικισμού, δηλαδή με τις χαμηλές αξίες των αγροτεμαχίων. Με την ένταξή τους στο αντικειμενικό σύστημα πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά η φορολογητέα ύλη σε αυτές και να προκύψει δημοσιονομικός χώρος για την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ.

 

– Θα γίνει ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται αυξήσεις των τιμών ζώνης σε περίπου 4.000 περιοχές της χώρας, κυρίως αστικές καθώς και παραθαλάσσιες στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδας

 

– Θα αλλάξει ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών με τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επικαιροποίησης τους. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί με τροφοδότηση τιμών από πολλαπλές πηγές, όπως είναι οι αγοραπωλησίες, τα μεσιστικά δίκτυα κλπ.

 

Η επέκταση των αντικειμενικών αξιών σε 7.000 περιοχές-οικισμούς είναι δεδομένο ότι θα επιφέρει και αύξηση στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές.

 

Αυξήσεις σε φόρους και τέλη

Οι φόροι που θα επηρεαστούν από τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες είναι πολυάριθμοι:

 

1) Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων.

 

2) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης ή από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

 

3) Ο κύριος ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων.

 

4) Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

 

5) Ο ΦΠΑ 24%, που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (έχει ανασταλεί έως το τέλος του 2022).

 

6) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

 

7) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

 

8) Ο φόρος ανταλλαγής-συνένωσης οικοπέδων.

 

9) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

 

10) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

 

11) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών, που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

 

12) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

 

13) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

 

14) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

 

15) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

 

16) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

 

17) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

 

18) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

 

19) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

 

20) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις αξίες των ακινήτων τα οποία κατέχουν στην Ελλάδα υπεράκτιες εταιρείες.

Ρυθμίσεις για ιδιοκτήτες με χρέη δημοτικά τελών

Μεταβατική διάταξη για τους ιδιοκτήτες με οφειλές προς ΟΤΑ που καταργούνται με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. του Υπ. Υγείας ζητά με επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών η ΠΟΜΙΔΑ. Η επιστολή που υπεγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

 

"Πρώτον δεχθείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για τη ρηξικέλευθη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2* υπό δημοσίευση ψηφισθέντος σ.ν. του Υπουργείου Υγείας, την οποία χαρακτηρίσαμε ως λύση – λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, και εν τέλει θα επιτρέψει τη μείωση των δημοτικών τελών για όλους τους πολίτες.

 

 

Το πρόβλημα όμως που προέκυψε με τη διάταξη αυτή είναι ότι χιλιάδες ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη τη χώρα, κατ΄εφαρμογή της προισχύουσας νομοθεσίας, είχαν σπεύσει μόλις τις προηγούμενες ημέρες ή εβδομάδες να δηλώσουν τα εμβαδά των ιδιοκτησιών ή και να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές που προέκυψαν. Είναι προφανές ότι για λόγους καλής νομοθέτησης και ισονομίας των πολιτών, θα πρέπει η νέα ευεργετική διάταξη να ισχύσει και για όσους έσπευσαν ενωρίτερα να συμμορφωθούν με τη νομιμότητα.

 

 

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε και σας παρακαλούμε, με τροπολογία που θα ανακοινωθεί άμεσα, ενόψει και της επικείμενης λήξης της προθεσμίας ρύθμισης σε δόσεις των οφειλών προς τους Δήμους, να προστεθούν στο εν λόγω άρθρο οι εξής φράσεις, οι οποίες στη νομοθετική πρακτική είναι συνήθεις σε παρόμοιες περιπτώσεις:

 

 

«Ποσά βεβαιωμένα ή και ρυθμισμένα για τις παραπάνω αιτίες διαγράφονται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».

 

 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε το αίτημά μας για ετήσια παράταση της προθεσμίας δήλωσης των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, η οποία λήγει την 31.12.2019, καθώς και για νομοθετική επαναφορά της προθεσμίας παραγραφής των οφειλών προς τους Δήμους στην πενταετία, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την παραγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο, που νομοθετήθηκε με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Στράτος Ι. Παραδιάς

 

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

 

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ – UIPI

 

*Αρθρο 51 παρ. 2. «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».

Τι ισχύει σε φόρους, τέλη αδήλωτων επιφανειών

Απαντήσεις σχετικά με τη νέα ρύθμιση απαλλαγής από δημοτικούς φόρους και τέλη αδήλωτων επιφανειών ακινήτων ,  έδωσε η  ΠΟΜΙΔΑ . Συγκεκριμένα στο ερώτημα αν: "Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ανωτέρω νομοσχεδίου αφορά όλα τα ακίνητα (κτίσματα- οικόπεδα) και τα μη Ηλεκτροδοτούμενα καθώς και αυτά που δεν δηλώθηκαν ποτέ;" , αναφέρει ότι:

 

"Η νέα ρύθμιση έχει ως εξής: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.». Ως εκ τούτου, η  ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλήρη απαλλαγή από κάθε δημοτικό φόρο, τέλος ή εισφορά, που προκύπτει από μη δηλωθείσες επιφάνειες ή χρήσεις κάθε είδους ακινήτου, κτίσματος ή γεωτεμαχίου, χωρίς καμιά εξαίρεση και για τα δύο. Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει και ακίνητα οι επιφάνειες των οποίων δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή του σε δημοτική φορολογία, όπως και όλα τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για τα οποία μέχρι 31.12.2019 ούτως ή άλλως ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής τους εφόσον ο οικείος ΟΤΑ δεν μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση τους (παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019).

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα λήγει στις 31.12.2019 η προθεσμία που είχε δοθεί για τη δήλωσή τους με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4604/2019, ώστε να απαλλαγούν τόσο για το παρελθόν, όσο και μέχρι την επανασύνδεση/επαναχρησιμοποίησή τους. Αν υπάρχει διαφορά ως προς τα δηλωμένα εμβαδά, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι 31.3.2020 για την απαλλαγή τους από τις διαφορές μέχρι την 31.12.2019. Αν δεν παραταθεί η προθεσμία αυτή, τότε οι ιδιοκτήτες τους θα οφείλουν τα δημοτικά και άλλα τέλη χωρίς καμιά απαλλαγή, παρά μόνον από την ημέρα δήλωσής τους και μετά. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά ετήσια παράταση της προθεσμίας αυτής, και επανεξέταση της δομής της απαλλαγής τους, η οποία πρέπει να μπορεί να γίνεται και εκ των υστέρων, αρκεί ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να αποδεικνύει την μη ρευματοδότηση αλλά και την μη χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο. "

Επίσης , η ΠΟΜΙΔΑ , αναφέρεται και στις κατηγορίες των ιδιοκτητών αλλά και το περιεχόμενο των δηλώσεων. Συγκεκριμένα στο  ερώτημα αν :  με την νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα μέχρι της 31.3.2020 να υποβάλουν δήλωση μόνο για τις μεταβολές  που έχουν επέλθει από νομιμοποίηση αυθαιρέτων ή μπορούν να δηλώσουν όλα τα ακίνητα τους σαν την πρώτη φορά χωρίς πρόστιμα;  διατυπωνει την θέση:

 

"Η διάταξη ορίζει ρητά σαφέστατα ότι καλύπτεται τόσο η περίπτωση της ανακριβούς δήλωσης, όσο και της έλλειψης οποιασδήποτε δήλωσης. Συνεπώς εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση ΤΑΠ (μέχρι 31.3.2020) ακινήτου με τα ορθά στοιχεία της επιφανείας του, αυτή συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή τόσο από τον κύριο φόρο ή τέλος, όσο και από όλα τα πρόστιμα, μέχρι 31.12.2019."

Δήλωσέ το για να γλυτώσεις

Λύση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων των ΟΤΑ, νομοθετήθηκε χθες με το άρθρο 51 παρ. 2 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.

Η ρύθμιση η οποία υπήρξε επίμονο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ κατά την τελευταία πενταετία, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με  μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

 

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουν όλοι οι Δήμοι, σε όλη τη χώρα, γιατί θα αυξήσει άμεσα τις εισπράξεις τους μέσω ΔΕΗ κλπ. παρόχων.

 

Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, και ιδιαίτερα όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα, να σπεύσουν να επωφεληθούν από τη μοναδική αυτή ρύθμιση, να ελέγξουν μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δηλωμένα εμβαδά των ακινήτων τους και να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις στους οικείους Δήμους.

 

Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι στις 31.12.2019 λήγει η προθεσμία δήλωσης για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα παραταθεί, όπως έχει ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει να επανέλθει νομοθετικά η προισχύσασα πενταετής παραγραφή και στις οφειλές προς τους Δήμους, όπως καθορίστηκε νομοθετήθηκε προχθές και για τις αξιώσεις του Δημοσίου με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

 

Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένα τα εξής:

 

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».

Φορολογικά τεχνάσματα 100 δισ,

Κρυφή περιουσία εκτιμώμενης αξίας περίπου 80 έως 100 δισ. ευρώ θέλει να φέρει στην επιφάνεια το υπουργείο Οικονομικών μέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών, τη βελτίωση του συστήματος υπολογισμού της αξίας των αγροτεμαχίων, αλλά και την ένταξη τουλάχιστον 7.000 νέων περιοχών στο σύστημα της εφορίας. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι από τις κινήσεις που θα γίνουν μέχρι τον Μάιο θα προκύψει μέση αύξηση της τάξεως του 15% στη φορολογητέα αξία των ακινήτων, η οποία σήμερα εκτιμάται περίπου στα 478 δισ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 120-130 δισ. ευρώ για τα νομικά πρόσωπα: συνολικά περίπου 600 δισ. ευρώ. Αν αυτή η εκτίμηση επαληθευθεί, τότε θα προκύψει δημοσιονομικός χώρος τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει εγγράψει πρόβλεψη αύξησης φορολογικών εσόδων της τάξεως των 140 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς από το σύνολο των φόρων  ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, φόρους γονικών παροχών, κληρονομιών κ.λπ.), «περισσεύει» ένα σημαντικό ποσό της τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% (προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να υλοποιηθεί και η κεντρική προεκλογική δέσμευση για μειώσεις 30%) αλλά και τη σταδιακή ελάφρυνση από τον συμπληρωματικό φόρο ακινήτων, ο οποίος βαρύνει σήμερα περίπου 473.000  φυσικά πρόσωπα με ατομική περιουσία άνω των 250.000 ευρώ. Η σταδιακή κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου –αποδίδει περίπου 626 εκατ. ευρώ ή το 24,6% του συνολικού βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ– αποτελεί προϋπόθεση για να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για απόδοση των εσόδων από τον φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας στους δήμους.

 

Το να φτάσει η φορολογητέα αξία των ακινήτων κοντά στα 700 δισ. ευρώ από περίπου 600 δισ. ευρώ που είναι σήμερα δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή ήταν η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων εν μέσω οικονομικής κρίσης κατά τη θέσπιση του ΕΝΦΙΑ: στα περίπου 547 δισ. ευρώ είχε κοστολογηθεί η περιουσία των φυσικών προσώπων και 151 δισ. ευρώ ήταν τα ακίνητα των επιχειρήσεων. Ακολούθησε μια «οριζόντια» μείωση των αντικειμενικών αξιών το 2016 (με εξαίρεση τις ακριβές περιοχές της χώρας, κάτι που προκάλεσε και την έκδοση των καταδικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ για την κυβέρνηση) και η αλλαγή του 2018, η οποία όμως έμεινε στη μέση. Από τις ποσοστιαίες αυξομειώσεις που εισηγήθηκαν πέρυσι οι τεχνοκράτες προκειμένου να υπάρξει εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές, πέρασαν μόνο οι μισές, ενώ η δεύτερη δόση αφέθηκε να γίνει μετά τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, δεν υπήρξε ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών –προϋποθέτει λεπτομερή εργασία, έκδοση χαρτών κ.λπ.– ούτε επικαιροποίηση του λεγόμενου συστήματος ΑΑ-ΓΗΣ, το οποίο χρησιμοποιείται για να αποτιμηθούν τα αγροτεμάχια αλλά εξακολουθεί να στηρίζεται σε τιμές του 1997.

 

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το να αυξηθεί η φορολογητέα αξία των ακινήτων είναι κάτι εφικτό. Από τα 100 δισ. ευρώ που είναι η… προσδοκώμενη αύξηση, μεγάλο μέρος εκτιμάται ότι θα προέλθει από την ένταξη των 7.000 νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Στις περιοχές αυτές εκτιμάται ότι κρύβονται χιλιάδες ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, τα οποία όμως αποτιμώνται ως «αγροτόσπιτα» στα βιβλία της εφορίας. Επίσης, μεγάλες αυξομειώσεις αναμένεται να προκαλέσει τόσο η επικαιροποίηση του ΑΑ-ΓΗΣ όσο και η επανεξέταση των συντελεστών εμπορικότητας, που είναι ένας πολύ κρίσιμος δείκτης για την αποτίμηση των καταστημάτων και των γραφείων.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki