Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Κοινωνία

Σε κρίση η αγορά της Ανατολικής Μακεδονίας

grafima3"...O πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 561.838 κατοίκους και καλύπτει το 5,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το πληθυσμιακό μέγεθος της Περιφέρειας εκτιμάται ότι βαίνει μειούμενο σε σχέση με το έτος της τελευταίας απογραφής λόγω της πτώσης του λόγου γεννήσεων προς θανάτους σε επίπεδα κάτω της μονάδας. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 40% του συνολικού πληθυσμού και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ερήμωσης σε ορισμένες παραμεθόριες και ορεινές περιοχές. Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 43% του συνολικού και παρουσιάζει πτώση, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται και ανέρχεται στο 17% του συνόλου...."
Πηγή www.realestateingreece.gr, Τμήμα Αναλύσεων - απόσπασμα από τη μελέτη αγοράς για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η πορεία της αγοράς των ΗΠΑ

gyalino-ktirio2"...Στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ oι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη και δείχνουν ότι η υποχώρηση που σημειώθηκε στον αριθμό των κατοικιών που εισήλθε στο στάδιο της κατασκευής και στις εκδοθείσες νέες άδειες οικοδομών ήταν προσωρινή και δεν σηματοδοτεί επιβράδυνση της πορείας ανάκαμψης της συγκεκριμένης αγοράς. Ειδικότερα, οι πωλήσεις νεόκτιστων κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο του αναμενομένου κατά 6,2% σε μηνιαία βάση τον Οκτ.09 μετά από μείωσή τους κατά -2,4% τον Σεπτ.09, ενώ σε ετήσια βάση ήταν επίσης αυξημένες κατά 5,1%.
Επίσης, ο αριθμός των κατοικιών για τις οποίες έχουν υπογραφεί συμβόλαια πωλήσεως (pending home sales) αυξήθηκαν και πάλι κατά 3,7% τον Οκτ.09, μετά από αύξησή τους κατά 6,0% τον Σεπτ.09, ενώ σε ετήσια βάση είναι σημαντικά αυξημένες κατά 31,8%. Η πιο σημαντική θετική εξέλιξη ήταν η νέα αύξηση των τιμών των ακινήτων με βάση το δείκτη S&PΆs/Case Shiller για τις 20 μεγαλύτερες πόλεις αυξήθηκε (για 6ο συνεχόμενο μήνα) κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Αύγ.09, μετά από αύξησή του κατά 1,2% τον Ιούλ.Ά09. Σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε ακόμη πτώση κατά -9,4%...."

Πηγή: www.realestateingreece.gr, Τμήμα Αναλύσεων - μηνιαίο report

Σημαντική μείωση των νέων κατοικιών

grafika"...Αναμένεται σημαντική μείωση του αριθμού των νέων κατοικιών και γενικότερα του όγκου των οικοδομών που θα κατασκευασθούν το 2009. Η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και γενικά η μείωση της ζήτησης ακινήτων στο τρέχον έτος αντανακλάται επίσης: α) Στη σημαντική πτώση της παραγωγής σκυροδέματος κατά -24,0% στο 9μηνο.΄09, έναντι -11,2% στο 9μηνο.΄08, β) Στην επιβράδυνση της ροής των στεγαστικών δανείων (Σεπτ.΄09: +4,4%, Αύγ.΄09: +4,8%, Δεκ.΄08: +11,5%), η οποία, ωστόσο,στην Αθήνα-ευρύτερη περιοχή κατά -4,0% στο 1ο 9μηνο.΄09 σε ετήσια βάση, από +2,5% στο 1ο 9μηνο.΄08, δ) στη μείωση των επιχειρηματικών προσδοκιών των κατασκευαστών κατοικιών (ΙΟΒΕ) σε χαμηλό επίπεδο (Οκτ.΄09: 35,0, Σεπτ.΄09: 49,4, Αύγ.΄09: 50,3) όπως και στη μείωση των μηνών εξασφαλισμένης παραγωγής (Οκτ.΄09: 8,9, Σεπτ.΄09: 9,3, Αύγ.΄09: 12,5). Επίσης, μικρότερη είναι η συμβολή της ζήτησης από το εξωτερικό, δεδομένου ότι η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων διαμορφώθηκε στα ¤ 66,9 εκατ. στο 1ο 6μηνο.΄09, έναντι ¤ 109,8 εκατ. το 1ο 6μηνο.΄08. Οι ανωτέρω εξελίξεις σηματοδοτούν πτώση της δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων σε χαμηλά επίπεδα κατά το 2009, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσονκαι από την πλευρά της ζήτησης οικοδομών. Στο 7μηνο.΄09 ο αριθμός των εκδοθεισών αδειών για κατοικίες ήταν κατά 12.987 μικρότερος έναντι του 7μηνου.΄08. Επίσης, το 2008 ο αριθμός των αδειών για κατασκευή κατοικιών ήταν κατά 24.385 λιγότερες από το 2007 και 45.790 λιγότερες από το 2006. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών (με βάση τα στοιχεία των συμβολαιογραφικών γραφείων της χώρας) μειώθηκαν από 215 χιλ. το 2005, σε 173 χιλ. το 2006, 168 χιλ. το 2007 και 131 χιλ. το 2008. Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιμάται ότι οι άδειες για κατοικίες που θα εκδοθούν το 2009 θα είναι κατά 75.000 περίπου λιγότερες από ό,τι το 2006, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται να σημειώσουν εκ νέου πτώση το 2009 (κατά περίπου -19%), μετά την πτώση τους κατά -29,1% το 2008 και -6,8% το 2007. Η ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες τοποθετείται μετά το 3ο 3μηνο του 2010..."
Πηγή: www.realestateingreece.gr, Tμήμα Αναλύσεων - Μηνιαίο Report

Σενάρια για το αδιάθετο απόθεμα κατοικιών

investment1Η σημαντική μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία έτη έχει ελάχιστα συμβάλει στην απορρόφηση του αποθέματος των διαθέσιμων προς πώληση νεόδμητων κατοικιών, καθώς διατηρείται η σχετική επιφυλακτικότητα από την πλευρά της ζήτησης. Ο αριθμός των αγοραπωλησιών ακινήτων μειώθηκε σημαντικά μετά το 2005 (-19,6%, -3,0% και -21,7% το 2006, το 2007 και το 2008 αντίστοιχα), διατηρώντας ουσιαστικά το απόθεμα των αδιάθετων κατοικιών στα ίδια υψηλά επίπεδα. Η υπερβάλλουσα προσφορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά κατοικιών μετά τη μεγάλη αύξηση στην ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν το 2005 (αύξηση αριθμού αδειών και όγκου οικοδομών κατά 17,6% και 35,2% αντίστοιχα), υπό το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς που ίσχυε πριν από την επιβολή ΦΠΑ στις νέες κατοικίες από τις αρχές του 2006. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τους εργολάβους οικοδομών σε στάση αναμονής ως προς την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η στάση αυτή ενισχύεται και από το αυξημένο κόστος κατασκευής, το οποίο συνεπάγεται αύξηση του κόστους αντικατάστασης του αποθέματος των προς πώληση κατοικιών.
Σε πρόσφατη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας (“Greek residential real estate market – Recovery in sight by mid-2010”, Greece – Economic and Market Analysis, Ιούνιος 2009), το απόθεμα των αδιάθετων προς πώληση ακινήτων εκτι-
μάται στο επίπεδο των 137.000 κατοικιών το 2008 και αντιστοιχεί σε 2,3% του συνολικού αποθέματος κατοικιών. Με βάση το σενάριο που υιοθετείται από αυτή τη μελέτη (μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 1,2% το 2009 και αύξησή του κατά
1% το 2010, διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα το 2009 και αύξησή τους κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το 2010, σωρευτική μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 10% τη διετία 2009-10), το απόθεμα αυτό αναμένεται να περιοριστεί στο επίπεδο των 70.000 περίπου κατοικιών στα τέλη του 2009 και στις 40.000 κατοικίες στα μέσα του 2010.
ΠΗΓΗ:www.realestateingreece.gr , τμήμα αναλύσεων

Το ελληνικό παράδοξο

grafikaΗ Ελλάδα δεν προδόθηκε από την αγορά κατοικίας της, όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, το Ην. Βασίλειο ή η Ιρλανδία, όπου η πτώση υπήρξε μεγάλη και απότομη. Ο λόγος των τιμών των κατοικιών προς την απόδοσή τους (ενοίκια) παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα από το 2002, όταν είχε πλέον σβήσει ο ενθουσιασμός της εισόδου μας στη ζώνη του ευρώ και είχε σταματήσει η προηγούμενη πτώση των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Στην Ελλάδα δεν διανύσαμε περίοδο “φούσκας” στα ακίνητα, ενώ διαχρονικά οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν αποφέρει υψηλά κέρδη
Την πενταετία 2003-2007, στην Ελλάδα το μερίδιο των επενδύσεων σε κατοικίες στο ΑΕΠ ήταν 4ο κατά σειρά (7,7%) και αυτό των κατασκευών 8ο (13,3%) σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Το σχετικά υψηλό μερίδιο στις κατασκευές οφείλεται εν μέρει και στην προετοιμασία των υποδομών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τα μερίδια αυτά είναι σαφώς υψηλότερα από τους μέσους όρους της ζώνης του ευρώ των 16 χωρών (6,0% και 11,6% αντίστοιχα). Επίσης, σε όλες τις περιόδους στην Ελλάδα οι επενδύσεις σε κατοικίες υπερτερούσαν των επενδύσεων στις λοιπές κατασκευές, αφού είναι μεγαλύτερες από το ήμισυ του συνόλουτων κατασκευών. Μάλιστα η αγορά κατοικίας βοήθησε τη χώρα μας να αποφύγει την ύφεση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων

ΠΗΓΗ:www.realestateingreece.gr,τμήμα αναλύσεων

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki