Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Ιανουαριος με ελπίδες

Από το Φεβρουάριο 2009 έως τον Ιανουάριο 2010, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής-
Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 56.699 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13.357,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 49.894,1 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 11,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,2% στην επιφάνεια και κατά 22,4% στον όγκο σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009 .
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2009 - Ιανουαρίου 2010, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 12,0% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,3% στην επιφάνεια και κατά 23,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009
Ειδικότερα, για το  Ιανουάριο 2010 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.329 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.202,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.270,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,0% στην επιφά-
νεια και κατά 18,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009 . Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.297 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.182,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.197,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 38,4% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2009 .

ΤΕΕ: Πέντε μέτρα για την ανάκαμψη της οικοδομής

investment-grafima-anodosΗ λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης του τομέα των οικοδομών αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ανάκαμψη της αγοράς. Η Κυβέρνηση όμως  προωθει  με συστηματικό τρόπο αντικίνητρα για την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία αντιμετωπίζεται σαν πηγή προς είσπραξη κρατικών εσόδων, με τρόπο όμως που πολύ σύντομα θα στερέψει.
Αυτό προέκυψε από την ημερίδα με θέμα «Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών», που διοργάνωσε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο ξενοδοχείο Acropol, στην Αθήνα. Το ΤΕΕ μάλιστα πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την ανάκαμψη της οικοδομής μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

-Η παροχή κινήτρων για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με μεγαλύτερη διάρκεια χαμηλού σταθερού επιτοκίου (ως μέτρο έμμεσης επιδότησης επιτοκίου)

-Συνολική έκπτωση φόρων για επιτόκια πρώτης κατοικίας

-Αμεση ενίσχυση του προγράμματος Εργατικών Κατοικιών σε δημόσια κτηματική περιουσία

-Εκπόνηση στεγαστικού προγράμματος διαμερισμάτων (τύπου εργατικής κατοικίας) με την αναμόρφωση παλαιών ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων και πολυκατοικιών.

-Ολοκλήρωση του σχεδιασμού, καθορισμός χρήσεων γης παντού, αναπλάσεις.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, τόνισε ότι το ΤΕΕ σε συνεννόηση με τους φορείς των μηχανικών, των επιστημόνων, του κλάδου των δομικών υλικών, την πολιτεία και παράγοντες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες με ευνοϊκές προϋποθέσεις, επεξεργάζεται μέτρα για την έξοδο του κλάδου από την κρίση. Καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα, για παράδειγμα, μπορεί να διαδραματίσει η αξιοποίηση μέρους των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς ρίσκο και με κέρδος για το Ταμείο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επεσήμανε ότι στις ειδικές κλαδικές πολιτικές που προτείνει το ΤΕΕ για την έξοδο από την κρίση, σημαντική θέση έχει η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, ακριβώς επειδή είμαστε σε περίοδο κρίσης. Αφορά έναν τομέα μεγάλης έντασης εργασίας, με κύκλο εργασιών εσωτερικής προστιθέμενης αξίας της τάξης του 7% του ΑΕΠ, γρήγορης ανακύκλωσης του χρήματος στην πραγματική οικονομία, ο οποίος συνδέεται με ένα πολύ ζωντανό τμήμα, με σημαντικές εξαγωγές, της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Η νέα οικοδομή, παρά τις προκλήσεις για χρήση σύγχρονων μεθόδων και υλικών, έχει αγγίξει τα όρια της, όχι όμως και η κοινωνική κατοικία, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μεγάλες παρεμβάσεις από στατική άποψη, με διαρρυθμίσεις χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας απαιτούνται στις υπάρχουσες οικοδομές.


Μικρότερη οικοδομή, λιγότερα έσοδα

grafima"...Πτώση των εσόδων από τους φόρους περιουσίας από τους οποίους εισπράχθηκαν μόνο 449 εκατ. ευρώ στο 10μηνο.Ά09, έναντι προϋπολογισμού για είσπραξη 1,77 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2008 οι εισπράξεις από τους φόρους περιουσίας ανήλθαν στα 486 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 0,2% του ΑΕΠ, έναντι 1,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2005 και 3,0% του ΑΕΠ στην Ν. Κορέα. Μάλιστα, το 2008 δεν εισπράχθηκε το ενιαίο τέλος ακινήτων ή ΕΤΑΚ του έτους αυτού, το οποίο επρόκειτο να εισπραχθεί το 2009, μαζί με το ΕΤΑΚ του 2009. Ωστόσο, οι εισπράξεις αυτές μετακινήθηκαν και πάλι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στο 2010..."

Πηγή: www.realestateingreece.gr, Τμήμα Αναλύσεων - μηνιαίο report

Σφίγγει η θηλεία στις κατασκευές

Το παγωμα των δημοσίων επενδύσεων συρρικνώνει τον κατασκευαστικό κλάδο. Στο α΄εξάμηνο καταγράφεται πτώση των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά € 2,45 δις ή κατά -39,5%. Η μεγάλη πτώση των δαπανών του ΠΔΕ συνέβαλε στη μεγάλη πτώση των επενδύσεων στις λοιπές κατασκευές (δημόσια έργα και ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενα έργα) κατά -28,3% σε ετήσια βάση στο 1ο 6μηνο.’10, με πτωτική επίπτωση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά -1,35 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, στο 2ο 6μηνο.’10 οι δαπάνες του ΠΔΕ αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 59,7% (αν για το σύνολο του έτους διαμορφωθούν στο προγραμματισμένο ποσό των € 9,2 δις), ή κατά 30,7% (αν για το σύνολο του έτους περιοριστούν στα € 8,2 δις). Σε κάθε περίπτωση, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές θα είναι αυξημένες σε ετήσια βάση στο 2ο 6μηνο.’10, έναντι του επιπέδου τους στο 2ο 6μηνο.’09, όταν είχαν σημειώσει πτώση κατά -13,9%.

Οικοδομή : Η πτώση συνεχίζεται

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 10,9 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,7 % στην επιφάνεια και κατά 25,7 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του έτους 2009. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 10,7 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,0 % στην επιφάνεια και κατά 24,8 % στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2009. Τον Σεπτέμβριο 2010 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.970 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 880,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.128,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 15,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,2% στην επιφάνεια και κατά 23,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3.927 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 854,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.032,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 15,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,3% στην επιφάνεια και κατά 21,9% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2010 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 43 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 25,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 96,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 , είναι 3,1%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2009 έως το Σεπτέμβριο 2010, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 51.652 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.016,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 39.753,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 10,8 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,7% στην επιφάνεια και κατά 24,0 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2008 - Σεπτεμβρίου 2009. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2009 - Σεπτεμβρίου 2010 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 10,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,3% στην επιφάνεια και κατά 23,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2008 - Σεπτεμβρίου 2009. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki