Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Παράταση για το Θριάσιο

Σε παράταση της προθεσμίας που αφορά στην υποβολή μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο προχώρησε η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παράταση δίδεται έπειτα από αιτήματα από την πλευρά των ενδιαφερομένων, προκειμένου να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με τα σχέδια για το εμπορευματικό κέντρο των ιδιωτών.Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα έληγε στις 11 Ιουλίου, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίστηκε η 1η Αυγούστου.

Στους ενδιαφερομένους περιλαμβάνεται και η Foxconn, η κινεζική εταιρεία που συναρμολογεί προϊόντα για λογαριασμό της αμερικανικής Apple.Σύμφωνα με τα «ΝΕΑ» πριν από περίπου ένα εξάμηνο στελέχη της Foxconn ήρθαν σε επαφή με τη ΓΑΙΑΟΣΕ και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό, που τότε βρισκόταν υπό συζήτηση για τη διαμόρφωση των όρων του.Τα στελέχη της Foxconn επισκέφθηκαν μάλιστα το Θριάσιο για να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις. Ανάμεσα σε αυτές που τράβηξαν το ενδιαφέρον τους ήταν και το κτίριο αποθηκών Κ1 που έχει φτιάξει στην έκταση αυτή ο ΟΣΕ.

Η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται ότι επιθυμεί την κατασκευή κέντρου συναρμολόγησης των προϊόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στόχος είναι αφενός η μείωση του κόστους των προϊόντων, καθώς η εισαγωγή των τελικών προϊόντων είναι πολύ ακριβότερη, αφετέρου η εξασφάλιση ευρωπαϊκής σήμανσης για τα εν λόγω είδη.Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχουν χρησιμοποιήσει ήδη με μεγάλη επιτυχία αρκετές πολυεθνικές όπως η ΗΡ, η Huawei κ.ά., οι οποίες έχουν εγκαταστήσει εργοστάσια συναρμολόγησης σε χώρες της ΕΕ.

Ξεκινά ο διαγωνισμός για το Θριάσιο

Την πρόσκληση για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο δημοσιοποίησε η ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου μέχρι την 11η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 200/A2/5-06-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριασίου Πεδίου.Η ευρύτερη έκταση του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του Θριασίου Πεδίου για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου, περιλαμβάνει τον σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, εμβαδού περίπου 1450 στρεμμάτων ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. και τον χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έκτασης 588 στρεμμάτων με δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων. Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά (Νέο Ικόνιο).Στρατηγικός στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί η δημιουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου Διεθνούς Εμβέλειας που θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.Με την παρούσα πρόσκληση, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές προτάσεις για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα τις λάβει υπόψη για τη διαμόρφωση του μοντέλου συνεργασίας με επενδυτή (ή επενδυτές) που θα επιλεγεί μέσω διαγωνισμού για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος είναι η 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Τι αλλάζει στα logistics

Κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο νόμου των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, την άρση των εμποδίων εισόδου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Εφοδιαστική με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα με τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

- Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Logistics και ορίζονται οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third Party Logistics) για να ξεπεραστούν προβλήματα στην επαφή των επιχειρήσεων του κλάδου με το δημόσιο.

- Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο) για να αντιμετωπιστούν διάφορα νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.

- Επιταχύνεται η διαδικασία για την εγκατάσταση «Κέντρων αποθήκευσης και Διανομής» με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και με βάση τις αρχές της αυτοσυμμόρφωσης.

- Εξισώνονται οι όροι δόμησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια και καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης.

- Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων (Urban Logistics) για τη δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στις πόλεις για τη στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή συγκέντρωση όλων των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν. Επίσης, προωθείται η πράσινη εφοδιαστική (Green Logistics) μέσω και της πρόβλεψης για καθιέρωση συστήματος καταγραφής αποτυπώματος άνθρακα για τις επιχειρήσεις αυτές.

- Προβλέπεται η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα είναι ειδικά για logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα υπάγονται στις διαδικασίες fast track, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου στην Αττική και στη Θεσσαλινή στο πρώην στρατοπέδο Γκόνου.

- Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης και προτυποποίησης στα ελληνικά Logistics από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) όπως π.χ. σε θέματα μοναδοποίησης φορτίων (unit loads), σήμανσης φορτίων, ανταλλαγής πληροφοριών, διαστάσεων μεταφορικών μέσων κλπ. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ελέγχων στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και διασφάλισης της ποιότητας.

- Καταργείται η απαίτηση για πινακίδες όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων (περονοφόρα) που κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους.

- Δημιουργείται σταθερή μονάδα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτυών για την προώθηση των θεμάτων Εφοδιαστικής, με τη μορφή άμισθου Συμβουλίου και τη συμμετοχή φορέων του κλάδου.Πωλητήριο για 600 στρέμματα

Στην τμηματική παραχώρηση σε ιδιώτες έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων του Εμπορευματικού Σταθμού του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο, προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο την παραχώρηση της έκτασης των 600 στρεμμάτων, θα αναλάβει η ΓΑΙΟΣΕ, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η πολεοδόμησή της και καθοριστούν οι χρήσεις γης.

Αγορα τοις μετρητοίς

Η Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε την πώληση του ακινήτου της (επαγγελματικό κτίριο εμπορικών αποθηκών με το σύνολο των εγκαταστάσεων αυτού) που ευρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στο 54ο χλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Χαλκίδας, προς την εταιρεία Jumbo, έναντι τελικού συνολικού τιμήματος ύψους 11.300.000 ευρώ το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς. Σημειώνεται ότι η εταιρία εξυπηρετεί πλέον την εμπορική της δραστηριότητα μέσω μισθωμένων αποθηκευτικών χώρων επιφανείας 8.000 τ.μ. περίπου που ευρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας Αττικής.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki