Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Αποθηκες στα αζήτητα

Πτώση στη ζήτηση, τις εμπορικές αξίες, τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη, άνοδος της προσφοράς είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου αποθηκευτικών - βιομηχανικών χώρων. Οι μισθωτικές αξίες κυμαίνονται στην Αθήνα από 4 έως 9 ευρώ/τ.μ. με τη μεγαλύτερη ζήτηση να υπάρχει στον Ασπρόπυργο, τον Αγιο Στέφανο και τα Μεσόγεια. Οσο για τη Θεσσαλονίκη, τα μισθώματα κυμαίνονται από 2,5 έως 4,5 ευρώ/τ.μ., ενώ οι τιμές πώλησης κυμαίνονται από 700 έως 1.000 ευρώ/τ.μ.

Συμφωνία για logistics

Εκλεισε η συμφωνία πώλησης ενός από τα μεγαλύτερα αποθηκευτικά συγκροτήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυτό της Aldi στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στην ανταγωνίστριά της Lidl που ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Η Lidl αποκτά έτσι τακτικό πλεονέκτημα στον εφοδιασμό των καταστημάτων της στην Ελλάδα, καθώς επιτυγχάνει καλύτερες οικονομίες κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες αποθηκευτικές δομές της. Το μέγεθος της νέας εγκατάστασης καθιστά ευχερή την τροφοδοσία ακόμη και καταστημάτων της Lidl στη γειτονική Βουλγαρία.

Σταθερά τα ενοίκια σε logistics

Στα επίπεδα των 60 ευρώ/τ.μ. το χρόνο ή 5 ευρώ/τ.μ. το μήνα κινούνται τους πρώτους μήνες του 2011 τα μισθώματα των αποθηκών - logistics. Η Αθήνα βρίσκεται στην 9η θέση μεταξύ των 26 πόλεων και δεν παρατηρείται υποχώρηση των τιμών για αρκετό διάστημα. Ο συγκεκριμένος κλάδος επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο λιανεμπόριο και γι' αυτό η ζήτηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι ειδικοί δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι στην αγορά αφού ούτε πολλές ενοικιάσεις γίνονται, ούτε νέες επενδύσεις. Μάλιστα, τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο της μη πληρωμής μισθωμάτων για αποθήκες επί πολλούς μήνες.

Πτώση στα logistics

Πτώση παρουσίασε ο κλάδος των υπηρεσιών logistics προς τρίτους, την τελευταία διετία, μετά από συνεχή ανοδική πορεία μέχρι και το 2008, λόγω κρίσης, όπως επισημαίνει σχετική κλαδική μελέτη της ICAP, ενώ οι υπηρεσίες αποθήκευσης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Η πλειοψηφία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics εδρεύει στην Αττική, οι περισσότερες δε από αυτές διατηρούν τις βασικές τους εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο (Ασπρόπυργο, Μαγούλα, Μάνδρα, Ελευσίνα) ή σε περιοχές όπως η Παιανία, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο και το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου και ιδιαίτερα όσες έχουν παρουσία και στο κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς, διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, Θέρμη, Ιωνία, Σίνδος).

Κεντρικός κορμός των υπηρεσιών logistics προς τρίτους είναι οι αποθηκεύσεις και οι διανομές, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες παρακολούθησης αποθεμάτων, αποσυσκευασίας -ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης, λογισμικής υποστήριξης και οι λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών logistics προς τρίτους παρουσίασε διαχρονική άνοδο καθ΄ όλη την περίοδο 1998-2008, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 19,68%. Έκτοτε, η εξεταζόμενη αγορά κινήθηκε πτωτικά, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,1% το 2009 σε σχέση με το 2008 και πτώση της τάξης του 7% το 2010 σε σχέση με το 2009. Όσον αφορά την κατανομή της αγορά των υπηρεσιών logistics προς τρίτους ανά κύρια κατηγορία υπηρεσιών, εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με ή χωρίς ψύξη) καταλαμβάνουν το 56% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες διανομής, οι οποίες αποσπούν μερίδιο 28% περίπου.

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης χωρίζονται περαιτέρω σε αποθηκεύσεις χωρίς ψύξη που καταλαμβάνουν το 48% και αποθηκεύσεις με ψύξη που καταλαμβάνουν το 11% περίπου. Η λογισμική υποστήριξη κατέλαβε το 12% περίπου, ενώ οι υπηρεσίες αποσυσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης μόλις το 4% της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος το μερίδιο των λοιπών υπηρεσιών αντιστοιχεί στο1% περίπου.

Αποθηκευτικοί χώροι στη κατάψυξη

Στην Αττική η αγορά logistics αναπτύσσεται κατά μήκος της Εθνικής και της Αττικής Οδού (π.χ. Ασπρόπυργος, Θριάσιο, Κρυονέρι, Αυλώνα, κ.ά.), συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση των εταιρειών καθώς διαθέτουν εγγύτητα και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα. Για τους παραπάνω λόγους σημαντική κινητικότητα παρουσιάζει και η περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας. Οι αγορές των Οινοφύτων και του Αυλώνα συ- γκεντρώνουν σημαντικό αριθμό των υφιστάμενων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ενώ συγχρόνως εμφανίζουν ικανοποιητικό αριθμό διαθέσιμων οικοπέδων προς αξιοποίηση και χαμηλότερα επίπεδα τιμών σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές Logistics. Κύρια επιλογή εγκατάστασης συνεχίζει να αποτελεί η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου και συγκεκριμέ- να η αχαρακτήριστη ζώνη του Ασπροπύργου. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή των Μεσογείων η οποία παρέχει εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο και στον λιμένα Λαυρίου με αποτέλεσμα να διαθέτει και σημαντικό αριθμό σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων. Στις ως άνω περιοχές είναι εγκατεστημένες με- γάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων και των υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής αγαθών. Η δημιουργία νέων περιοχών εγκατάστασης αποθηκευτικών χώρων κρίνεται απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών γεγονός που θα διευκολύνει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης καθώς και της ανάληψης πρωτοβουλιών από μέρους των οργανισμών - κατόχων μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΟΣΕ, κ.ά.) αναφορικά με την αξιοποίησή της. Οι αγοραπωλησίες – μισθώσεις στην αγορά των αποθηκευτικών χώρων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010 ήταν σημαντικά περιορισμένος. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο προκάλεσε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας αποτέλεσε κύριο ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία μεγάλων επενδύσεων στην αγορά Logistics.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki