Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Εργο της ΑΤΤΙΚΑΤ στον Μαραθώνα

Η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε., υπέγραψε τμε την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμβαση κατασκευής του έργου "Επείγοντα έργα καθαρισμού, κατασκευής και συντήρησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στα ρέματα Σπαρτόρεμα και Στεφανόρεμα, στην περιοχή άνω ρου της λεκάνης του Μαραθώνα", συνολικού ύψους 2.795.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Έκτακτη γεινιή συνέλευση της MIG real estate

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της MIG real estate πραγματοποιείται την 18η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE Σκοπός της είναι η  συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση απόκτησης ακινήτων κατά το άρθρο 10 του κ.ν 2190/1920 ως ισχύει.
2. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
4. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με το κ.ν 2190/1920, (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007) και την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας εκδόσεως ομολογιακών δανείων, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
5. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

Φέρνουν κέρδη τα εμπορικά κέντρα

Αύξηση κατά 54% παρουσίασαν τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου (Recurring EBITDA), δηλαδή προ
μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων, αποσβέσεων, τόκων και φόρων, τα οποία ανήλθαν σε €31,2 εκατομμύρια έναντι €20,3 εκατ. το πρώτο εννιάμηνο του 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, στην έναρξη λειτουργίας του Golden Hall τον Νοέμβριο του 2008 καθώς και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών κερδών της Μαρίνας Φλοίσβου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων του
Golden Hall και του The Mall Athens αθροιστικά το πρώτο εννιάμηνο του 2009 ανήλθε σε €309,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 35% σε σχέση με τον περσινό τζίρο του The Mall Athens κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2008.
Στο “The Mall Athens” ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 13%, γεγονός που δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για ακόμα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον. Παρά το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον και τη σημαντική πτώση του  τζίρου στο κλάδο της λιανικής στην επικράτεια, στο “The Mall Athens” παρατηρήθηκε  μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 5,9% , μείωση που
κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή εν μέσω της σημαντικής πτώσης της καταναλωτικής δαπάνης που προσεγγίζει το 20% και παρά την έναρξη της παράλληλης λειτουργίας του  γειτνιάζοντος Golden Hall. Ιδιαίτερα επιτυχής είναι επίσης η πορεία του “Mediterranean Cosmos” όπου η αύξηση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων ανήλθε σε 1,1% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του προηγουμένου έτους. Η ανοδική αυτή  πορεία οφείλεται στο ότι τα συγκεκριμένα εμπορικά κέντρα έχουν γίνει σημείο αναφοράς  στο καταναλωτικό κοινό. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης τωντιμών, οι καταστηματάρχες έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, ενώ συνυπάρχουν χώροι εστίασης και  υχαγωγίας.
Επιτυχημένη κρίνεται και η λειτουργία κατά το πρώτο εννιάμηνο και ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους του νέου εμπορικού κέντρου “Golden Hall” το οποίο  είναι πλήρως μισθωμένο σε εταιρείες που αντιπροσωπεύουν αναγνωρισμένα Ελληνικά και διεθνή brand names. Ενώ δεν πάρχουν συγκριτικά στοιχεία αφού η έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2008, θεωρείται με βάση διεθνή κριτήρια.
Η Μαρίνα του Φλοίσβου παρουσιάζει αύξηση επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας κατά 12%, ενώ οι υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού είναι πλήρως μισθωμένες και η χερσαία ανάπτυξη (εμπορικά καταστήματα) παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.
Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Περαιτέρω βελτίωση των επαναλαμβανομένων λειτουργικών κερδών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
• Συνεχής επαναξιολόγηση των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν στις νέες επενδύσεις με γνώμονα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής .
• Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και μακροπρόθεσμα σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.i.Ι.Τ.
• Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και με Ελληνικούς ομίλους καθώς και προσεκτική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές.

Στην Πυριχος Ακινήτων η ΑΤΕ

Η ΑΤΕbank στα πλαίσια της υπογραφείσας συμφωνίας μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της ALTEC AΒΕE, ανακοινώνει ότι έλαβε μέρος στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ΠΥΡΡΙΧΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ κατά το ποσοστό συμμετοχής της (16,12%).

Εξαγορά απο την Ιντρακατ

leftaΗ εταιρεία INTRAKAT , απέκτησε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ έναντι τιμήματος 2,4 εκ. ευρώ.
Η ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1994 και διαθέτει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο με σημαντική εξειδίκευση σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, έργα διαχείρισης υγρών, στερεών, αερίων και επικίνδυνων αποβλήτων, έργα επεξεργασίας υδάτων με έμφαση σε βιολογικούς καθαρισμούς καθώς και σε έργα καθαρισμού και διύλισης υδάτων. Επιπλέον συμμετέχει σε έργα οδοποιίας, κτιριακά, υδραυλικά, έργα κατασκευής λιμένων και έργα εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki