Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Φόροι

Ένα απρόσμενο χαράτσι

Με ένα μεγάλο κόστος, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.000 ευρώ, θα επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για τη διενέργεια μελέτης στατικής επάρκειας.Πρόκειται για μία μελέτη που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης όλων των αυθαιρέτων, με εξαίρεση κάποιες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις, όπως το κλείσιμο ημιυπαίθριων χώρων, η αλλαγή χρήσης υπογείων, τα πατάρια. Στον αντίποδα, η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας οδηγεί στη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%, ενώ εκπτώσεις από 30%-60%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προβλέπονται για όσα ακίνητα κριθούν στατικά ανεπαρκή και πρέπει να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις.

 

Η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης όχι μόνο ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, αλλά και βάζει στον «πάγο» όσα κτίσματα κριθούν ότι δεν πληρούν τα κριτήρια στατικότητας, καθώς δεν θα μπορούν να μισθώνονται ή να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας (επαγγελματική χρήση) μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στατικής ενίσχυσης. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί μέσα σε διάστημα τριών ετών στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη.

 

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες

Ο πολίτης σε συνεργασία με τον μηχανικό του πρέπει να συγκεντρώσει τα ακόλουθα: α) έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών, β) έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης, γ) γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών, δ) έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ε) τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων. Κλειδί αποτελεί η έκθεση αποτίμησης, καθώς από αυτήν προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια. Το συμπέρασμα συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων.

 

Η υποχρεωτική μελέτη

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται για κάθε κατασκευή, που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) σε κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη, β) στις αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο νόμο και, με βάση τουλάχιστον ένα από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου που την αφορούν, κρίνεται υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου, γ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσματα. Για την περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από τη 1/1/1983, αλλά η αυθαίρετη προσθήκη έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να εκπονείται με προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής.

 

Οι εξαιρέσεις

Από την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας, που υφίσταται πριν από το έτος 1975, αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από τη 1/1/1983 και αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως η μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό, οι αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισόγειας επιφάνειας έως το 50% του δαπέδου του ισογείου, η κατασκευή στο δώμα κτιρίων έως το 20% της επιφάνειας, υπόγειοι χώροι με περιμετρικούς τοίχους που καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου, η μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων, υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν, στατικά ανεξάρτητοι μικροί βοηθητικοί χώροι, η αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή ξύλινα ζευκτά.

 

Εξάμηνη παράταση

Άλλους έξι μήνες θα έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για να τακτοποιήσουν με τις μεγαλύτερες δυνατές εκπτώσεις τα αυθαίρετά τους. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να παρατείνει έως τις 9 Οκτωβρίου όσες προθεσμίες υπαγωγής συνδέονται με εκπτώσεις στα πρόστιμα.

Ηλεκτρονική παγίδα στις ενοικιάσεις

Στο στόχαστρο της Εφορίας έχουν μπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν κατοικίες μέσω Airbnb με στόχο να εντοπιστούν όσοι δεν δηλώνουν τα εισοδήματα που εισπράττουν μέσω της πλατφόρμας του διαμοιρασμού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν στήσει μηχανισμό... αυτοφώρου για τους φορολογουμένους που δεν δηλώνουν τα έσοδα που έχουν από την ενοικίαση των ακινήτων τους μέσω της Airbnb και τα αποτέλεσματα είναι εντυπωσιακά. Οπως αναφέρει η εφημερίδα Εθνος, ήδη σε πιλοτική λειτουργία του μηχανισμού εντοπίστηκαν οι πρώτοι ιδιοκτήτες που ενοικίαζαν ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμοιρασμού, από τους οποίους οι περισσότεροι έσπευσαν εθελοντικά να δηλώσουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τα ενοίκια που είχαν εισπράξει πληρώνοντας τον φόρο εισοδήματος. Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε τους ελέγχους για τις μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb το 2017, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προσποίησης του ενδιαφερόμενου πελάτη. Αρχικά εντόπισε μέσω της πλατφόρμας του Διαδικτύου προσφερόμενα ακίνητα προς ενοικίαση, κυρίως στην περιοχή της Αθήνας αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και αναζήτησε τη διαθεσιμότητα. Στη συνέχεια από τα αναγραφόμενα στοιχεία στην online ανάρτηση εντόπισε τους ιδιοκτήτες. Για τους 55 από αυτούς τους ιδιοκτήτες υπήρχαν έντονες ενδείξεις ότι δεν δήλωναν τα εισοδήματα από τα ακίνητα, επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το επόμενο βήμα ήταν να καλέσουν οι ελεγκτές τηλεφωνικά τους ιδιοκτήτες και να τους ενημερώσουν ότι έχουν εντοπιστεί ως πιθανοί στόχοι ελέγχου για μη δήλωση εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων. Το αποτέλεσμα ήταν 39 από τους 55 ιδιοκτήτες προχώρησαν οικειοθελώς στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δηλώνοντας πρόσθετο εισόδημα από ακίνητα ύψους 920.000 ευρώ, με τον πρόσθετο φόρο να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στους σχεδιασμούς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι οι έλεγχοι να ενταθούν και να επεκταθούν με τη χρήση όλων των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών.

Ο Γολγοθάς του ΕΝΦΙΑ

Παρά τις υποσχέσεις για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ο φόρος είναι εδώ και τα επόμενα “μπιλιετάκια” θα προκαλέσουν ζάλη στους ιδιοκτήτες των περισσότερων ακινήτων. Τη… νύφη θα πληρώσουν κυρίως όσοι έχουν σπίτια με τιμή ζώνης σήμερα μεταξύ 750 και 1.500 ευρώ καθώς οι αυξήσεις θα ξεκινήσουν από το 3,5% και θα φτάσουν ως και το 33%. Για να μην υπάρξει πολιτικό κόστος θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει ένα πλαφόν στις αυξήσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι πρόταση εκτινάσσει τις αντικειμενικές ως και 40%, όμως για να συμβεί αυτό όσοι ήδη πληρώνουν μεγάλο φόρο σήμερα θα δουν ότι οι υποσχέσεις για μειώσεις πάνε… στο βρόντο. Οι αυξήσεις αφορούν όσους έχουν ακίνητα με σημερινή τιμή ζώνης 750 ευρώ καθώς αυτή θα αυξηθεί στα 900 ευρώ με αποτέλεσμα ο φόρος να πάει από τα 2,8 στα 2,9 ευρώ το τετραγωνικό, όσους έχουν ακίνητο με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ, καθώς με τη νέα τιμή στα 1.100 ο ΕΝΦΙΑ θα εκτιναχθεί από τα 2,9 στα 3,7 το τετραγωνικό μέτρο, αλλά και όσους έχουν ακίνητο με σημερινή τιμή ζώνης στα 1.200 ευρώ η οποία αναμένεται να ανέβει στα 1.500 με 1.600 ευρώ αυξάνοντας έτσι και τον φόρο κατά 21,6%. Έτσι για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών με σημερινή τιμή ζώνης στα 700 ευρώ ο φόρος από τα 253 ευρώ σήμερα θα ανέβει στα 262 ευρώ Αύξηση που δεν είναι μεγάλη, αλλά σίγουρα αποτελεί μια επιπλέον επιβάρυνση. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα για όποιον διαθέτει ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών με σημερινή τιμή ζώνης στα 1.600 ευρώ η οποία θα εκτιναχθεί στα 2.000 ευρώ. Μαζί θα εκτιναχθεί και ο φόρος από τα 477 ευρώ σήμερα στα 636 ευρώ. Αντίστοιχα για ένα διαμέρισμα με τιμή ζώνης σήμερα στα 1.450 ευρώ και ΕΝΦΙΑ στα 411 ευρώ η αύξηση της τιμής ζώνης στα 1.600 ευρώ θα σημάνει και αύξηση στο χαράτσι στα 499 ευρώ. Στα ακριβά προάστια με τιμή ζώνης στα 3.800 ευρώ για ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών οι ιδιοκτήτες πλήρωσαν πέρυσι ΕΝΦΙΑ της τάξης των 1.230 ευρώ. Αν η τιμή ζώνης πέσει όπως αναμένεται στα 3.600 ευρώ ο φόρος, αν και θα έπρεπε να μειωθεί θα παραμείνει τελικά στα ίδια επίπεδα καθώς για να μην υπάρξουν απώλειες στα έσοδα θα μείνει ίδιο το κλιμάκιο υπολογισμού, στα 9,5 ευρώ δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δέκα προτάσεις για να σωθεί η αγορά ακινήτων

Δέκα προτάσεις κατέθεσε η ΠΟΜΙΔΑ για την κτηματαγορά.Οι 10 προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, την κτηματαγορά και την οικοδομή είναι συνοπτικά οι εξής:

 

1.Μείωση ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό έως 30%, με προτεραιότητα στην άμεση κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος ευθύνεται για την επενδυτική αποχή όλων εκείνων των φορολογουμένων από τους οποίους περιμένουμε να μπουν στην πρωτοπορία της ανάπτυξης της χώρας!

 

2.Φορολογική επιδότηση 50% του κόστους των εργασιών ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των υφισταμένων κτιρίων που εκτελούνται με πλήρη νόμιμα δικαιολογητικά, μέσω δυνατότητας συμψηφιστικής πληρωμής κάθε οφειλόμενου φόρου προς το Δημόσιο. Εκεί κρύβεται η πραγματική δυνατότητα και ευκαιρία για την οικονομία και την απασχόληση, και όχι τόσο στην κατασκευή νέων οικοδομών!

 

3.Προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών (τιμών ζώνης) στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα της οικονομίας και της ανύπαρκτης κτηματαγοράς.

 

4.Εκλογίκευση της φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα.

 

5.Κατάργηση ή σημαντική μείωση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και τις επισκευές κτιρίων.

 

6.Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίας) στο 50% των ισχυόντων, ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά εισοδήματα, όχι στα προ της κρίσης.

 

7.Τριετή αναστολή πόθεν έσχες στην αγορά και ανοικοδόμηση ακινήτων.

 

8.Απλοποίηση των διαδικασιών των συναλλαγών στα ακίνητα, με πρώτο βήμα τη μείωση του τεράστιου αριθμού των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

 

9.Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου.

 

10. Αυτόματη βεβαίωση στους λογαριασμούς ρεύματος των δημοτικών τελών για νομιμοποιημένους χώρους, χωρίς χρέωση αναδρομικών τελών.

Αλαλουμ με τον ΕΝΦΙΑ

Σε πονοκέφαλο διαρκείας έχει μετατραπεί ο ΕΝΦΙΑ για την κυβέρνηση. Οι δανειστές πιέζουν να εφαρμοστεί η μνημονιακή δέσμευση, βάσει της οποίας τον επόμενο μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών αξίων προκειμένου να προχωρήσει η προσαρμογή των συντελεστών και να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τον Αύγουστο του 2018.

 

Ωστόσο από τις εισηγήσεις των εκτιμητών προκύπτουν αυξήσεις (μεσοσταθμικές) στις τιμές ζώνης, που φτάνουν μέχρι και 22%. Αυτό μεταφράζεται αυτομάτως σε ανατροπές που ούτε σαν σκέψη δεν θέλει η κυβέρνηση, καθώς θα υπάρξουν αυξήσεις του φόρου ακόμα και σε λαϊκές γειτονιές.

Εξάλλου από τα στοιχεία που έχουν δώσει οι εκτιμητές στις λεγόμενες φθηνές περιοχές οι εκτιμητές προτείνουν αυξήσεις από 15% ως 40%, καθώς οι χαμηλές τιμές ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς αλλά ακόμα και του κατασκευαστικού κόστους.

Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ είναι δεδομένα και θα πρέπει να μπουν στα κρατικά ταμεία έσοδα τουλάχιστον 2,65 δισ. Ευρώ.

 

Τα δυο σενάρια για τον ΕΝΦΙΑ

 

Το πρώτο θέλει να ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες και να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ με αυτές, αλλά οι αλλαγές να είναι οριακές και μέσα στο εύρος της κάθε τιμής ζώνης, έτσι ώστε ο φόρος να είναι πάνω κάτω ο ίδιος.

Να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες από εφέτος, αλλά ο ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με βάση τις υφιστάμενες, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή και ο υπολογισμός με τις νέες να γίνει από το 2019.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki