Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Επιχειρήσεις

Γράφει κέρδη...

Στα 445.000 ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της Pasal Development Α.Ε. στο πρώτο τρίμηνο 2015, έναντι κερδών 307.000 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας συρρικνώθηκαν σε 170.000 ευρώ από 1,193 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) διαμορφώθηκαν σε 982.000 ευρώ έναντι 1,080 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 113,766 εκατ. ευρώ από 141,037 εκατ. ευρώ την 31.12.2014. Η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε την 31.03.2015 σε 137,567 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Pasal έχει σαν προτεραιότητα την επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, την 23 Μαρτίου 2015 μεταβίβασε στην τράπεζα Πειραιώς την συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ ενώ η διευθέτηση της σχέσης με την συγκεκριμένη τράπεζα θα οδηγήσει στην εξάλειψη του συνολικού δανεισμού του ομίλου (ύψους 35,487 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία, σε συνεργασία με τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες, βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης επιχειρηματικού προγράμματος, που στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη της.

Γιάννης κερνα...

Η Lamda Development αποφάσισε τη μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία. Ειδικότερα, λόγω σημαντικών και εκτάκτων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις δευτερογενείς αγορές χρέους, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε σκόπιμη την επένδυση ποσού έως 50.000.000 ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων ή/ και χαρτοφυλακίων δανειακών υποχρεώσεων που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εταιριών του ομίλου, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας. Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διεύρυνση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία προσδιορίστηκε στην ενότητα 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης, τη μετονομασία της από «επενδύσεις σε ακίνητα» σε «επενδύσεις σε ακίνητα και στο ενεργητικό και παθητικό εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου» και τη διαμόρφωση, εντός της παραπάνω κατηγορίας, νέας (τέταρτης) υποκατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, με την ονομασία «Επένδυση σε προσφερόμενες στη δευτερογενή αγορά δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων του ομίλου», με συνολικό ύψος δαπάνης έως 50.000.000 ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι επένδυση της παραπάνω κατηγορίας θα επέφερε βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Lamda Development ΛΑΜΔΑ +1,86%, συμβάλλοντας στον επανασχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής και ανάπτυξής της, με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στις αγορές, στις οποίες η εταιρία δραστηριοποιείται. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Η ως άνω διαφοροποίηση θα τεθεί προς έγκριση από την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Τέλος μίας εποχής

Διέκοψε σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι τις εργασίες του το ιστορικό ξενοδοχείο «Πεντελικόν» μετά από διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του νέου μετά από πλειστηριασμό, ιδιοκτήτη του ακινήτου και της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη Α.Ε.». Το ξενοδοχείο άλλαξε χέρια - έπειτα από διαδικασία πλειστηριασμού με επισπεύδουσα την Alpha Bank. Το ξενοδοχείο πέρασε αντί 23,036 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Canaima, ιδιοκτησίας Έλληνα ομογενή από τη Βενεζουέλα. Σε ανακοίνωση της «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Βάρδη» που βρίσκεται στο site του «Πεντελικόν» αναφέρονται τα εξής: «H εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΗ Α.Ε. και το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN» μετά από μια πολυετή και επιτυχημένη πορεία συνεχούς και συνεπούς προσήλωσης στην υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση, θα ήθελε καταρχάς να σας ευχαριστήσει για την προτίμησή σας αλλά και για την εμπιστοσύνη σας. Με αυτό σαν γνώμονα, η διοίκηση της εταιρίας θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από τα μέσα Μαΐου ο νέος ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων είναι ο κος Δουζόγλου. Η διοίκηση της εταιρίας από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον νέο ιδιοκτήτη ώστε να επιτευχθεί μία ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη ιδιοκτησία στην νέα, και με μοναδικό στόχο την συνεχή, αδιάλειπτη και συνεπέστατη λειτουργία του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN. Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Διοίκησης, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν και η σημερινή αιφνίδια απόφαση του νέου ιδιοκτήτη ήταν το εμβληματικό και ιστορικό ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟN να διακόψει οριστικά την λειτουργία του την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 στις 12μ.μ., όπως και έγινε. Το σύνολο των πελατών που διέμεναν στο Ξενοδοχείο ενημερώθηκε σχετικά και ήδη έχει αποχωρήσει. Η διοίκηση της εταιρίας εργάζεται ήδη με σκοπό την άμεση και πλήρη μεταφορά των λειτουργιών της εκτός των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς». Να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται και αφορούν κινητά σκεύη και ακίνητα που ανήκουν στο ξενοδοχείο. Ο πλειστηριασμός που αφορά κινητά σκεύη είναι προγραμματισμένος για τις 17/6 με αρχική τιμή εκκίνησης 2,129 εκατ. ευρώ. Για τα ακίνητα που βρίσκονται στη θέση Πάτημα Χατζησπύρου, όπου έχει έδρα εταιρεία κέτερινγκ, ο πλειστηριασμός είναι προγραμματισμένος για τις 3 Ιουνίου με πρώτη προσφορά 3 εκατ. ευρώ.

ΑΕΕΑΠ ξενοδοχείων

Το ενδεχόμενο να ιδρύσει ΑΕΕΑΠ για την διαχείριση ξενοδοχείων που συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξετάζει η θυγατρική του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές προσκείμενες σε αυτήν. Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων προς πώληση, με τις περισσότερες από αυτές να είναι μικρομεσαίου μεγέθους. Το εγχείρημα σχετίζεται με το εγχείρημα πώλησης μαζικών χαρτοφυλακίων ακινήτων που σχεδιάζουν ορισμένες συστημικές τράπεζες να «λανσάρουν» από τον Ιούνιο. Ενδεικτικά, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, το πρόγραμμα των πωλήσεων «πακέτων» ακίνητης περιουσίας θα ξεκινήσει από τη Eurobank πιλοτικά τον Ιούνιο, με 1.500 ακίνητά της, τα οποία βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία.

ΠΗΓΗ:Capital.gr

Πως οι τράπεζες θα πάρουν τα ακίνητα της ΜΒΔΤ

Οι δύο σημαντικότεροι πιστωτές, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, αποκτούν τον έλεγχο του ημιτελούς εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό, καθώς και σειράς άλλων ακινήτων της πάλαι ποτέ κραταίας εταιρίας που ίδρυσε ο Μπάμπης Βωβός. Το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο παρουσίασε η εταιρία προβλέπει πως εντός του 2015 μεταβιβάζεται στις Αlpha Bank και Πειραιώς το υπό ανέγερση εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό, μέσω απόσχισης κλάδου, έναντι συνολικού τιμήματος 120 εκατ. ευρώ (με διαγραφή δανείων 96,2 εκατ. ευρώ και απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής στην οποία εισφέρεται το εμπορικό κέντρο έναντι 23,8 εκατ. ευρώ). Εντός του έτους μεταβιβάζονται, επίσης, στην Αlpha Bank (ή σε εταιρία που θα υποδείξει) οι υπό ανέγερση κατοικίες στη Νέα Ερυθραία έναντι τιμήματος 8,84 εκατ. ευρώ, με τη ΜΒΔΤ να έχει πενταετές δικαίωμα επαναγοράς. Μεταβιβάζεται, επίσης εντός του έτους, το δικαίωμα υψούν στο οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 95 - 97 έναντι 1,2 εκατ. ευρώ (θα προστεθούν όροφοι σε κτίριο με τα έσοδα να πηγαίνουν στην Alpha Bank). Πωλείται, επίσης, ακίνητο στη Λαυρεωτική, επί του οποίου σχεδιαζόταν η κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ενώ μετοχοποιούνται οφειλές για να μειωθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις. Για το 2016 δρομολογείται, πάντα με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που εγκρίθηκε, η πώληση του ακινήτου στο Γαλατά Τροιζηνίας έναντι 17 εκατ. ευρώ (η εύλογη αξία έχει αποτιμηθεί στα 18,6 εκατ. ευρώ) προκειμένου να αποπληρωθούν δάνεια 8 εκατ. ευρώ από Εθνική και Eurobank.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki