Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Newsfeeds

Τίτλοι τέλους για το ελάχιστο κόστος οικοδομής

Όσοι έχουν εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην ανέγερση οικοδομής, γνωρίζουν ότι η εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης περνούσε και από την εφορία. Από 01/01/2014, αυτή η υποχρέωση έπαψε να υφίσταται. Πριν από λίγο εκδόθηκε και η σχετική εγκύκλιος που ορίζει ότι από 01/01/2014 δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στη ΔΟΥ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ηλεκτροδότησης μιας οικοδομής. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α'287), από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (για εισοδήματα που αποκτούνται από 1-1-2014 και μετά) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 και την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 που είχαν εφαρμογή μέχρι 31-12-2013 χορηγούνταν από τη Δ.Ο.Υ. βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης για ακίνητα των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 31-12-1994. Μετά την κατάργηση των εν λόγω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Καταργείται από 1-1-2014 η διαδικασία προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικών και στη συνέχεια χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων ηλεκτροδότησης Χορηγούνται βεβαιώσεις ηλεκτροδότησης ακινήτων σε οικοδομές/κατασκευές (Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών) για τις οποίες προσκομίστηκαν στις Δ.Ο.Υ. οι τελικοί πίνακες οικοδομής μέχρι 31-12-2013 δεδομένου ότι είχαν εφαρμογή μέχρι τότε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994.

Άνοδος "μαϊμού"

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Νοέμβριο ο οικοδομικός όγκος αυξήθηκε 89,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, ενώ ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 35,1%. Εξέλιξη στην οποία πιθανόν να συνέβαλε, όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, πιθανή προσέλευση του κοινού για έκδοση αδειών πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος γενικός οικοδομικός κανονισμός. «Η άνοδος (τον Νοέμβριο) ήταν ένα τεράστιο base effect (επίδραση βάσης). Φανταστείτε ότι οι επενδύσεις στα ακίνητα θα διαμορφωθούν κοντά στα 4 δισ. ευρώ το 2014, από περίπου 27 δισ. ευρώ το 2007», δήλωσε οικονομολόγος της Alpha Bank, στο Reuters. Όπως υπογράμμισε, με την παραμικρή αύξηση της δραστηριότητας θα καταγράφεται μεγάλη άνοδος, αφού η βάση σύγκρισης είναι πολύ χαμηλή. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί 80% μεταξύ 2005-2012 υπό το βάρος των αλλαγών στη φορολόγηση και της βαθιάς ύφεσης. Ο , πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηματομεσιτών Ελλάδας, απέδωσε την άνοδο στο ότι κάποιοι θεώρησαν πως υπάρχουν ευκαιρίες σε μια αγορά που βρισκόταν στον πάτο, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν κάποια funds που έχουν ξεκινήσει να επενδύουν σε ακίνητα, κάποια ξενοδοχεία και ορισμένοι ξένοι που προχωρούν σε αγορές εξοχικών κατοικιών.

Χαράτσι έως 5.300 ευρώ στις οικοδομές

Έως και 5.300 ευρώ φτάνει, στις «δύσκολες» περιπτώσεις, η αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης, όπως προβλέπεται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ (Β57/17-1-2014), από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτη και συνυπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, που αντικαθιστά την από διετίας απόφαση ελέγχων στις οικοδομές (ΦΕΚ Β΄ 465), η αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης γίνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά και το είδος του κτιρίου το οποίο ελέγχεται, ξεκινώντας από τα 100 ευρώ, για τις περιπτώσεις εργασίας κατεδαφίσεων, περιτοιχίσεων και έργων έργων αντιστήριξης, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου. Στο νέο «μοντέλο» που αναπτύσει η ΚΥΑ, τα έργα επιμερίζονται σε 3 Κατηγορίες, απ΄ όπου: α) στους τελικούς ελέγχους των εργασιών της Κατηγορίας Α΄ (εκτός από τις προσθήκες καθ' ύψος) η αποζημίωση ορίζεται από 100 ευρώ έως 250 ευρώ. β) στον αρχικό έλεγχο των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄, για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 200 ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ. γ) Στον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄, για κτίρια στα οποία απαιτείται ενδιάμεσος έλεγχος, η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ.

Ακίνητα...ερείπια

Χωρίς θερμομόνωση, με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα ψύξης-θέρμανσης αποδεικνύεται 1 στα 3 κτίρια της χώρα μας, καταλαμβάνοντας σημαντικό ποσοστό ανάμεσα στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις «Η» και «Ζ». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, με αφορμή τα τρία χρόνια εφαρμογής του θεσμού της Ενεργειακής Επιθεώρησης, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά περισσότερα από 509.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγμα για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ειδικότερα, το 2011 εκδόθηκαν 60.640 ΠΕΑ, 219.804 ΠΕΑ το 2012, και 226.077 ΠΕΑ το 2013, ενώ μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2014 συνολικά καταμετρώνται 2.501 ΠΕΑ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το 30% του δείγματος, περίπου 149.000 ΠΕΑ, ανήκει στις χαμηλές βαθμίδες Ενεργειακής Απόδοσης. Συγκεκριμένα, σχεδόν 86.000 ΠΕΑ αντιστοιχούν στην ενεργειακή κλάση «Ζ» και επιπλέον 53.000 ΠΕΑ στην κατηγορία «Η». Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 79%) κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950-2009. Ενώ, το μεγαλύτερο ποσοστό (65,5%) των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν. Παράλληλα, παρατηρείται ότι, ο αριθμός των ΠΕΑ με λόγο έκδοσης «Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση» για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ' οίκον» έχει αυξηθεί το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Στην ανάλυση των στοιχείων επισημαίνεται πως εφόσον τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) τότε, θα είχαμε κατά μέσο όρο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 66,03% για τις μονοκατοικίες, 56,06% για τις πολυκατοικίες, 37,68% για τα γραφεία, 44,44% για τα καταστήματα, για τα εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 51,73%, για τα εκπαιδευτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 47,14% και για τα νοσοκομεία 36,92%. Τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη Νομαρχία Αθηνών (30,77%), στο Νομό Θεσσαλονίκης (12%), στη Νομαρχία Πειραιώς (4,7%) και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (4,3%). Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και καταστήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των χρήσεων ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ κτίρια του τριτογενούς τομέα υπολείπονται των προηγούμενων. Από τα στοιχεία για τη Μέση Κατανάλωση των κτιρίων ανάλογα με την χρήση και την κλιματική ζώνη και Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων ανά Κλιματική Ζώνη αναδεικνύεταιτο τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Ιστορίες καταστροφής

Για την οικοδομική δραστηριότητα, η χρονιά που πέρασε ήταν καταστροφική , καθώς η πτώση με βάση τις νέες άδειες υποχώρησε πάνω από 37%. Από τις περίπου 15.000 οικοδομικές επιχειρήσεις, οι μισές έχουν βάλει οριστικό λουκέτο, ενώ οι υπόλοιπες υπολειτουργούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν 1 εκατ. εργαζόμενοι στην οικοδομή και σε διάφορους κλάδους που συνδέονται μ' αυτήν, είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Για το 2014 οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα συνεχιστεί η υποχώρηση της κτηματαγοράς, ακόμη και με πιο ήπιους ρυθμούς. Η επιβολή του νέου, διπλού φόρου στα ακίνητα, σε συνδυασμό με τον αντιεπενδυτικό φόρο υπεραξίας 15% δημιουργεί έναν ασφυκτικό κλοιό στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι πρόκειται για «δήμευση» της περιουσίας τους, καθώς επιβάλλονται με βάση ανύπαρκτες αντικειμενικές αξίες, αλλά κι επειδή χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα που δεν αποδίδουν έσοδα. Ελπίζουν, πάντως, σε διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά την επιβολή ΕΝΦΙΑ σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Η φορολογική πολιτική στα ακίνητα, σύμφωνα με την Alpha Bank, αφαίρεσε τουλάχιστον δύο ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ. Μοναδικό θετικό νέο για τον κλάδο των ακινήτων, αποτελεί η μείωση του Φόρου Μεταβίβασης στο 3% από 10% που, ωστόσο, είναι δώρον άδωρον λόγω της πλήρους ανυπαρξίας συναλλαγών.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki