Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Παρέμβαση ΤΕΕ για τη ΔΕΗ

Η αναφορά κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών σε απαίτηση ευρωπαίων αξιωματούχων για πώληση του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού συνιστά μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αναφέρει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ανακοίνωση αναφορικά με τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για «κόκκινες γραμμές» στην ενέργεια. Όπως επισημαίνει το επιμελητήριο:
Εάν η απαίτηση αυτή αληθεύει, τότε επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες εκείνων που θέλουν την τρόικα να εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων ξένων ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε άλλους τομείς κοινής ωφέλειας μείζονος σημασίας για την οικονομική, κοινωνική, ακόμα και εδαφική, συνοχή της χώρας, όπως το νερό, ο σιδηρόδρομος, τα ταχυδρομεία και οι τηλεπικοινωνίες.
Οι αναφορές του Μνημονίου για τα θέματα ενέργειας περιλαμβάνουν τρία θέματα:
• Την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον εξορθολογισμό των τιμολογίων για τους καταναλωτές.
• Τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, (που στη χώρα μας είναι πραγματικότητα)
• Την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ.
Η πιο ακραία, ακόμα και η πλέον διαστρεβλωμένη ερμηνεία αυτών των αναφορών δεν μπορεί να οδηγήσει στην απαίτηση για πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Η λογική ότι η πρόταση αυτή διατυπώθηκε πέραν των απαιτήσεων του μνημονίου, γιατί έτσι διασφαλίζονται οι πιστωτές της χώρας, θα πρέπει ιδιαίτερα να προβληματίσει αυτούς που έναν όχι συνήθη, εξαιρετικά σημαντικό αλλά οπωσδήποτε νόμο τον έχουν αναγάγει σε υπέρ Συνταγματικό κείμενο. Με την ίδια αντίληψη, πάντως, θα έπρεπε να απαιτήσουν από τη γαλλική EDF να πωλήσει το 40% των πυρηνικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της.
Εάν η απαίτηση δεν αληθεύει, θα πρέπει να διερευνηθούν ποια εγχώρια συμφέροντα, κρυβόμενα πίσω ή και πέραν από το μνημόνιο, υποκινούν την απαξίωση της ΔΕΗ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας ενεργειακής επάρκειας της χώρας, η έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος κάθε πολίτη στην ενέργεια και η προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν την διατήρηση στο ακέραιο του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ αλλά και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης με άξονα το Δημόσιο Συμφέρον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Υπενθυμίζεται ότι η χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει «απελευθερωθεί» θεσμικά στη χώρα μας πριν από 11 χρόνια και είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/72, η οποία θέτει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις της αγοράς που υπάρχουν στις διάφορες χώρες.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι από τότε έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες Άδειες Παραγωγής για μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (π.χ. Αγ.Νικόλαος Αράχθου, Αυλάκι Αχελώου), που δεν κατασκευάστηκαν. Κανένας δε ιδιώτης δεν ζήτησε Άδεια Παραγωγής λιγνιτικού σταθμού. Προτιμήθηκαν οι μονάδες με φυσικό αέριο που έχουν πολύ φθηνότερο κόστος επένδυσης και πολύ μικρότερο χρόνο κατασκευής.

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki