Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Τα αιτήματα των επαγγελματοβιοτεχνών

Κατά τη σημερινή συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό, ενόψει της ΔΕΘ, η ΓΣΕΒΕΕ κατέθεσε Υπόμνημα με τις προτάσεις της για άμεσα μέτρα και πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομίας και στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Τα βασικά στοιχεία του υπομνήματος έχουν ως εξής:  
«Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό) αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 98,7% των επιχειρήσεων. Συγκεντρώνουν το 50,4% της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα και παράγουν το 39,9% της προστιθέμενης αξίας (Συνημμένο). Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η συμβολή τους στην οικονομία είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς αποτελούν το 99,5% του συνόλου των επιχειρήσεων, συγκεντρώνουν το 75,3% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (οι πολύ μικρές το 58%) και παράγουν το 56% της προστιθέμενης αξίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, έχει προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με βασική αρχή την «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». 
Έχοντας επίγνωση αυτής της πραγματικότητας πρέπει να σχεδιάσουμε οργανωμένα και με στρατηγική στη χώρα μας ένα άλλο παραγωγικό, και όχι μεταπρατικό και ολιγοπωλιακό, μοντέλο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Με ένα Κράτος μοχλό και όχι “βαρίδι” στην ανάπτυξη. Αλλά για να έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ και τώρα τον υφεσιακό «τυφώνα» της συγκυρίας. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχει ανάγκη όσο ποτέ για ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το αύριο, αλλά προπάντων, όμως, για πολιτικές και άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το «σήμερα», έτσι ώστε να υπάρξει και «αύριο». Να υπάρξουν δηλαδή επιχειρήσεις και κοινωνία ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν τους σχεδιασμούς του αύριο.
Οι μεγάλες επενδύσεις είναι απαραίτητες για την ελληνική οικονομία όταν μάλιστα συνοδεύονται από σχέδιο και στρατηγική. Έχουν όμως μεγάλο χρόνο ωρίμανσης και η ελληνική οικονομία δεν έχει άλλο χρόνο. Άρα χρειάζεται άμεσα επικέντρωση στην ενεργοποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και επενδυτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε μικρή και πολύ μικρή κλίμακα.
Σε αυτό το πλαίσιο παραθέτουμε συνοπτικά τις κυριότερες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν άμεσα από την κυβέρνηση για να διασωθεί, αναπνεύσει και τελικά κινητοποιηθεί η βασική δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην πραγματική οικονομία.
Προτάσεις:
-Απαραίτητη η διαπραγμάτευση με ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ για επιμήκυνση της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής (μείωση ελλείμματος κάτω του 3%) , ώστε να υπάρξει η δυνατότητα απελευθέρωσης πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για ενίσχυση της ρευστότητας, ανάπτυξης και των δημοσίων επενδύσεων και ως εκ τούτου και αύξησης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
-Η στήριξη των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να συνοδευτεί με δεσμευτική συμφωνία και στη βάση αναλυτικού σχεδίου για τη διοχέτευση των πόρων στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
-Ενεργότερη συμμετοχή του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά. Μελέτη για τη μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε Φορέα Στήριξης και Χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων.
-Ως πρώτο άμεσο και γρήγορα αποδοτικό μέτρο για επενδύσεις προτείνεται να παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να παρακρατούν μέρος των κερδών τους (πχ 30%), να μην το αποδίδουν προς φορολόγηση υπό την αυστηρή προϋπόθεση επένδυσης  παγίων στην επιχείρηση (π.χ. για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 5 εκατ. €). Η αυτοχρηματοδότηση με αυτό τον τρόπο των επενδύσεων απαντά σε ένα βαθμό και στο μεγάλο πρόβλημα της τραπεζικής δανειοδότησης αυτή τη περίοδο.
-Ενεργοποίηση ΠΔΕ και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
-Στήριξη της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση θέσεων εργασίας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
-Δίχτυ ασφαλείας και προστασίας για όσους χάνουν τη δουλειά τους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, ιδιαίτερα για την επόμενη πολύ κρίσιμη διετία.
-Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
-Στον Επενδυτικό Νόμο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα φορολογικά κίνητρα και δευτερευόντως στις επιδοτήσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Κλαδικά «φίλτρα» επιλεξιμότητας επιχειρήσεων.
-Εκπόνηση μελέτης με στόχο τον εντοπισμό κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας που πρέπει να στηριχθούν για την υποκατάσταση αντιστοιχών εισαγωγών.
-Ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, κατά το πρότυπο των ΚΕΠ. Προτεραιότητα στα Επιμελητήρια.
-Συνολική τακτοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων για τις μικρές επιχειρήσεις, με προσεγγίσεις που ενσωματώνουν τις δυσκολίες της συγκυρίας. Ιδιαίτερη έμφαση στη ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, όπου υπάρχει έκρηξη. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών να γίνεται σε δόσεις, με το ύψος τους να καθορίζεται ως ποσοστό επί των τρεχουσών εισφορών.
-Περιορισμός του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής. Παράλληλα με τη διεξαγωγή ελέγχων και κίνητρα («bonus» συνέπειας στις επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών σε συνάρτηση με την μείωση του όγκου της εισφοροδιαφυγής).
-Εγκατάλειψη κάθε σκέψης για αύξηση του Φ.Π.Α. Τουναντίον, μείωση σε πρώτη φάση κατά μια μονάδα των συντελεστών.
-Πάγωμα αυξήσεων στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και των δημοτικών τελών που αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.
-Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
-Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
-Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
-Θεσμοθέτηση συμβουλευτικού οργάνου στις φορολογικές αρχές. Παράλληλα με την λειτουργία του ΣΔΟΕ, δηλαδή, να υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία με εξειδικευμένο προσωπικό που δεν θα επιβάλει κυρώσεις αλλά θα καθοδηγεί τις επιχειρήσεις. Θα ασκεί προληπτικό και συμβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας.
-Αναθεώρηση του ελληνικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (εκθεσιακός – συνεδριακός, καταδυτικός, πολιτισμικός, παραθεριστικές κατοικίες για ευρωπαίους συνταξιούχους κλπ). Εκπόνηση σχεδίου για πολλά μικρά έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος και των υποδομών.
-Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στις κρατικές προμήθειες.
-Το όποιο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και της αγοράς υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές πιθανότητες συγκέντρωσης και ολιγοπώλησης που μπορεί να προκύψουν και τελικά χειραγώγησης των τιμών καθώς και την ενδεχόμενη απαξίωση περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματιών.
-Για την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας χρειάζονται πολλά μικρά έργα υποδομών εκτός φυσικά και από τα μεγάλα, καθώς και άρση των φορολογικών αντικινήτρων, ιδιαίτερα για την αγορά πρώτης κατοικίας.
-Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην εμπορική πολεοδομία ώστε να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση σε πολυκαταστήματα και αγορές τύπου «Mall» που έχει ως αποτέλεσμα  την ερημοποίηση των τοπικών αγορών.
-Χωροθέτηση ΒΙ.ΠΕ – ΒΙΟ.ΠΑ με παράλληλη παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές.
-Σταθερό πλαίσιο προσφορών – εκπτώσεων, με στόχο σταθερές, «καθαρές» και χαμηλότερες τιμές.
-Αναθεώρηση του καθεστώτος πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Μεγάλη η επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.
-Σύνδεση έρευνας με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Προώθηση συνεργασιών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστήμιων με μικρές επιχειρήσεις.

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki