Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

«Μάχη» για τα φωτοβολταϊκά

Απαράδεκτη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την ανακοίνωση της ΔΕΗ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η απόφαση αυτή όπως υποστηρίζει έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου 3851/2010 και καταργεί στην πράξη τη δυνατότητα νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά όπως ορίζει ο νόμος.
Τα επίμαχα σημεία της ανακοίνωσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τον ΣΕΦ είναι τα εξής:
1.Αναφέρει πως “τα νέα αιτήματα θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των παλιών αιτημάτων κατόχων άδειας παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης, αλλά και των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο καθώς και εκείνων που εκκρεμούσαν στη ΡΑΕ και περιέρχονται στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου, δεδομένου ότι τα τελευταία ως παλαιότερα αιτήματα ευλόγως προηγούνται”.
Αυτό σημαίνει στην πράξη πως θα απαιτηθούν μήνες, αν όχι χρόνια, πριν η ΔΕΗ εξετάσει νέα αιτήματα για προσφορά όρων σύνδεσης. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 15 του Ν.3851/2010 το οποίο ρητά αναφέρει κατηγορίες επενδύσεων (π.χ. νέες αιτήσεις σταθμών ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια και στέγαστρα), τις οποίες η ΔΕΗ οφείλει να εξετάσει άμεσα. Ο απόλυτος τρόπος γραφής της ανακοίνωσης της ΔΕΗ ουσιαστικά παγώνει όλα τα νέα αιτήματα για φωτοβολταϊκά σε κτίρια, μη εξαιρουμένων του οικιακού τομέα αλλά και των πολλά υποσχόμενων εμπορικών-βιομηχανικών στεγών! Αυτό είναι αν μη τι άλλο παράλογο, παράνομο και επικίνδυνο.
Η ίδια η ΔΕΗ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, είχε καλέσει στις αρχές Ιουλίου τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν αιτήσεις για προσφορά όρων σύνδεσης για έργα ισχύος μέχρι 1 MW. Σήμερα έρχεται και τους ανακοινώνει ότι κακώς έπραξαν και οι φάκελοί τους δεν θα εξεταστούν στο ορατό μέλλον, επικαλούμενη την προτεραιότητα που έχουν οι παλιές αιτήσεις. Οι παλιές αιτήσεις όμως δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν ισόβια προτεραιότητα. Όσοι επενδυτές κατέχουν άδεια παραγωγής ή εξαίρεση ή υπάγονται σε μία από τις παλιές κατηγορίες που αναφέρει η ΔΕΗ μπορούσαν και μπορούν να υποβάλουν άμεσα αιτήσεις για προσφορά όρων σύνδεσης. Αν δεν το έκαναν, είναι δικό τους θέμα και δεν μπορεί η αδράνειά τους να εμποδίζει νέους ενδιαφερόμενους να πράξουν αυτό που προβλέπει ούτως ή άλλως ο νόμος. Το αίσθημα δικαίου επιβάλει λοιπόν τα εξής:
-Επενδυτές με παλιές αιτήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τη ΔΕΗ, προηγούνται.
-Όλες οι νέες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη ΔΕΗ μέσα στο καλοκαίρι 2010 να θεωρηθούν ότι υποβλήθηκαν στις 4-9-2010  και να εξετασθούν τηρουμένης της σειράς υποβολής τους (όπως  ο Ν.3851/2010 ορίζει).
-Επενδυτές με παλιές αιτήσεις  που θα υποβάλουν νέα αίτηση στη ΔΕΗ  δεν μπορεί να προηγηθούν αυτών που ήδη υπέβαλαν αιτήσεις.
Η απόλυτη προτεραιότητα των παλιών αιτήσεων και το πάγωμα των νέων αιτήσεων ανοίγει και πάλι το δρόμο στο παρεμπόριο αδειών, δίνοντας σε κάποιους τη δυνατότητα του εύκολου πλουτισμού εις βάρος της υγιούς ανάπτυξης της αγοράς και του κλάδου των φωτοβολταϊκών. Αυτό υποτίθεται ότι ήθελε να χτυπήσει ο νέος Ν.3851/2010 και γι’ αυτό επέτρεψε την κατάθεση νέων αιτήσεων.
2.Ένα άλλο σημείο της ανακοίνωσης της ΔΕΗ που χρήζει διευκρινίσεων, είναι αυτό που αφορά τις αιτήσεις των αγροτών. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρει πως “οι ως άνω αιτήσεις, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής τους, θα εξεταστούν από τις περιοχές της ΔΕΗ κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους που υποβλήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.3851/2010”.
Ο Ν.3851/2010 όμως αναφέρει ρητά (στο άρθρο 15) ότι οι αιτήσεις των αγροτών εξετάζονται κατά προτεραιότητα μόνο για την περίοδο μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει περαιτέρω κάποια θέματα. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα πάλι με το νόμο (άρθρο 1) θα πρέπει να εκδοθεί ως τις 4-9-2010.
Η ορθή ερμηνεία του νόμου λοιπόν είναι ότι όσοι αγρότες υποβάλουν αίτηση ως τις 4-9-2010 προηγούνται, αλλιώς ακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας μαζί με όλους τους άλλους επενδυτές. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο.
3.Ερωτηματικά εγείρει και άλλο τμήμα της ανακοίνωσης της ΔΕΗ που αφορά τη διαχείριση παλιών αιτημάτων ισχύος μέχρι 20 kW που κατατέθηκαν μετά τις 18-2-2010 και παραμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση της ΔΕΗ: “πολλαπλές αιτήσεις παρεμφερών νομικών προσώπων για εγκατάσταση περισσότερων του ενός σταθμών ισχύος μέχρι 20 kW επί του αυτού αγροτεμαχίου δύνανται να υποκατασταθούν από μία αίτηση για το σύνολο της ισχύος, από ένα εκ των νομικών προσώπων, με διατήρηση της προτεραιότητας εξέτασης”.
Εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα νομική φύσης και είναι σαφές ότι η ανακοίνωση φωτογραφίζει συγκεκριμένους επενδυτές.
Σημειωτέον ότι πέραν των παραπάνω προβλημάτων, οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι και με τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος από τον Ιούνιο δεν έχει υπογράψει συμβάσεις αγοροπωλησίας, επικαλούμενος την ανάγκη κατάρτισης νέων συμβάσεων με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.3851/2010. Έχουν όμως περάσει ήδη τρεις μήνες και οι συμβάσεις αυτές δεν είναι ακόμη έτοιμες. Αποτέλεσμα είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές χάνουν τις ευεργετικές τιμές του νόμου. Ήδη από 1η Αυγούστου οι τιμές μειώθηκαν κατά 2% και αναμένεται περαιτέρω μείωση τον Φεβρουάριο του 2011. Επιπλέον, καθυστερεί άσκοπα η υλοποίηση πολλών έργων, που παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν άμεσα και να συμβάλλουν στη χιλιοειπωμένη πράσινη ανάπτυξη και τους εθνικούς στόχους για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Ο ΣΕΦ καλεί το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ να προβεί άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις, επιβάλλοντας την ορθή εφαρμογή του Ν.3851/2010. Στην κατεύθυνση αυτή το καλεί να σεβαστεί κατ’αρχήν τη νομιμότητα, εκδίδοντας άμεσα μία υπουργική απόφαση για το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη ΔΕΗ (κάτι που έπρεπε να είχε ήδη κάνει ως τις 4-8-2010 όπως προβλέπει το άρθρο 3 του Ν.3851/2010), και κατά δεύτερο λόγο να εκδώσει άμεσα και όχι αργότερα από τις 4-9-2010 τη δεύτερη υπουργική απόφαση που προβλέπει το άρθρο 1 του νόμου με την οποία θα βάζει κάποια τάξη στο ποιοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης νέων αιτήσεων και ποιοι όχι.
Το ΥΠΕΚΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να δρομολογήσει εκείνες τις ορθές κινήσεις, ώστε να μη συνεχιστεί η ανεμική πορεία των τελευταίων 4 ετών αλλά να διευκολυνθεί η απελευθέρωση της υγιούς ανάπτυξης της αγοράς των Φωτοβολταϊκών, με πολλά οφέλη για πάρα πολλούς συναφείς κλάδους, νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki