Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Χρηματοδότηση

Ψίχουλα για στεγαστικά

Στα σημερινά ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θα παραμείνουν τα επιτόκια των στεγαστικών.Αυτό οφείλεται  και από το μειωμένο κόστος άντλησης κεφαλαίων από πλευράς τραπεζών, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Η ζήτηση αναμένεται να στραφεί σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το επιτόκιο euribor τριμήνου που σήμερα είναι περίπου στο επίπεδο του 0,30% συν ένα επιπλέον περιθώριο, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δανείου. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις το 2013 το σύνολο των νέων χορηγήσεων στεγαστικών δανείων από το σύνολο των τραπεζών ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ, ποσό ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ρυθμίζει αλλά δεν πουλά δάνεια το Παρακαταθηκών

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει προβεί σε έγκριση 32.000 αιτημάτων ρύθμισης στεγαστικών δανείων (όπως επιμήκυνση μέχρι 40 έτη, μερική καταβολή των δόσεων μέχρι 5 έτη, αναστολή εξυπηρέτησης για 2 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών). Παράλληλα, παντελώς αβάσιμες και αναληθείς χαρακτηρίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τις καταγγελίες ότι ξένο fund αγόρασε από το Τ.Π. και Δανείων, κόκκινα δάνεια και ότι η αγορά έγινε στο 20% περίπου της πραγματικής αξίας του δανείου, σε έγγραφό που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Με το έγγραφο γίνεται, ωστόσο, γνωστό ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε εφαρμογή νόμου (Ν. 3453/2006) και σε εφαρμογή υπουργικών αποφάσεων, πραγματοποίησε το 2006 μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από χορηγηθέντα, έως την 1η Ιουλίου 2004, στεγαστικά δάνεια ισοδύναμης αξίας 950 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC και έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για το σκοπό της τιτλοποίησης. Το ποσό των 950 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχούσε στο 100% του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου των μεταβιβασθέντων δανείων κατά τη χρονική στιγμή της μεταβίβασης.

Επιστροφή σε γονείς και φίλους

Η απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν στεγαστικά δάνεια έχει οδηγήσει πολλούς αγοραστές σε πρακτικές του παρελθόντος. Σύμφωνα με τις απόψεις μεσιτών αλλά και δικηγόρων έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποψήφιων αγοραστών οι οποίοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν μία αγορά προσφεύγουν στο στενό τους περιβάλλον για να δανειστούν χρήματα ή ρευστοποιούν κάποιο άλλο περιουσιακό τους στοιχείο προκειμένου να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο για την αγορά. Παράλληλα δεν είναι λίγοι οι πωλητές (κατασκευαστές και ιδιώτες) που αποδέχονται προτάσεις για σταδιακή αποπληρωμή του τιμήματος άνω της δεκαετίας με τις ανάλογες εγγυήσεις από την πλευρά του αγοραστή. «Στην πραγματικότητα , λόγω του ΤΕΙΡΕΣΙΑ , ένας μεγάλος αριθμός υποψήφιων αγοραστών είναι αποκλεισμένος από τις τράπεζες. Αν στο αριθμό αυτό προστεθεί και εκείνος αυτών που δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση για την χορήγηση του στεγαστικού δανείου , τότε τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την τραπεζική χρηματοδότηση για την αγορά κατοικίας είναι σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ. Με δεδομένο , ότι τα στεγαστικά δάνεια έχουν μπεί στην οικονομική ζωή των περισσότερων ελλήνων μία περίπου δεκαετία , η προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο θα ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Δυτικής Ευρώπης.» επισήμανε χαρακτηριστικά μεσίτης που ασχολείται με την αγορά κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Κινήσεις "σωτηρίας" για υπερχρεωμένους

Για να προστατεύσουν τα σπίτια τους οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες έως τις 31 Ιανουαρίου του 2014 τονίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288/31.12.2013) από 01/01/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί μόνο στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος. Η προστασία υπάρχει εφόσον το ακίνητο έχει αντικειμενική αξία κάτω από 200.000 ευρώ, η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία έχει αξία κάτω από 270.000 ευρώ, το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από 35.000 ευρώ και εφόσον πραγματοποιούνται ορισμένες ελάχιστες καταβολές σε όλους τους δανειστές. Στην προστατευτική ρύθμιση υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, άγρότες Επίσης η αναστολή πλειστηριασμών αφορά: οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.) οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφόσον δεν πρόκειται τις παρακάτω εξαιρέσεις ΔΕΝ αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις σε κάθε δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση. Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Οι δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση στο ειρηνοδικείο με βάση το Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση του νέου νόμου για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους.

Εκλεισε η βρύση των στεγαστικών

Ραγδαία υποχώρηση έχουν σημειώσει οι συναλλαγές κάθε είδους στην κτηματαγορά καθώς κινείται στο 10%-20% των συναλλαγών που γίνονταν προ κρίσης. Από 215.000 συναλλαγές που είχαν καταγραφεί το 2005 εκτιμάται ότι το 2013 δεν θα γίνουν πάνω από 30.000 συναλλαγές. Οι ιδιοκτήτες και κατασκευαστές δεν μπορούν να πουλήσουν τα ακίνητά τους. Σύμφωνα με κτηματομεσίτες, ο χρόνος αναμονής πώλησης έχει φτάσει τους 15 μήνες, ενώ γίνονται εκπτώσεις σχεδόν 25% σε σύγκριση με την αρχικώς ζητούμενη τιμή.

Την ίδια περίοδο από τον κατασκευαστικό κλάδο έχουν χαθεί μέσα στην κρίση 230.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η πτώση των τιμών από την έναρξη της κρίσης προσεγγίζει το 38% σε πραγματικούς όρους. Η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έχει φθάσει στο 32% (ή 37,6% σε πραγματικούς όρους), ενώ τα στοιχεία από τα κτηματομεσιτικά γραφεία δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Η υποχώρηση των τιμών κατοικιών ήταν εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα -32,7% και Θεσσαλονίκη -38%), καθώς και για τα μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά ακριβότερες περιοχές της χώρας. Το μέγεθος της κρίσης αποτυπώνεται επίσης στο γεγονός ότι η μέση περίοδος αναμονής, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της ΤτΕ, για τη διάθεση των προσφερόμενων προς πώληση ακινήτων κινείται στο ένα έτος έναντι πέντε μηνών στις αρχές του 2009, ενώ η έκπτωση επί της αρχικής τιμής που ζητούσαν οι πωλητές έφθασε τελικά κατά µέσον όρο στο 21,5% (έναντι 12,6% στις αρχές του 2009).

Την ίδια ώρα μόλις το 16% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες µε τη βοήθεια τραπεζικού δανεισμού (έναντι 82,1% στις αρχές του 2009), µε το μέσο ποσοστό δανειοδότησης να ανέρχεται σε περίπου 28% επί της συνολικής αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι τιμές επηρεάζονται ως εξής: για κάθε 1 τ.μ. επιπλέον επιφάνειας η αξία της κατοικίας ενισχύεται κατά 1,6%, ενώ, αντιθέτως, κάθε χρόνος που περνά μειώνει την αξία του ακινήτου κατά 1,6%. Η μεζονέτα αυξάνει την υπεραξία του ακινήτου κατά 4,5%, ενώ ανεβαίνοντας όροφο η αξία αυξάνεται κατά 3,5% ανά «πάτωμα». Η ποιότητα είναι ικανή να αυξήσει την αξία του ακινήτου ως και 10,4%. Η περιοχή παίζει πάντα τον ρόλο της και οι υποβαθμισμένες γειτονιές ρίχνουν την αξία κατά 13,6%. Η ύπαρξη αεροδρομίου, νοσοκομείου ή πανεπιστημίου ενισχύει την αξία του ακινήτου μόλις κατά 0,2%.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki