Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Κοινωνία

Χρήσιμα μυστικά του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Λαίλαπα μέτρων υποχρεωτικής αναβάθμισης – άλλως πλήρους απαξίωσης- των κτιρίων προωθεί η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι παρεμβασεις του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» μπορεί να αντιμετωπίσουν τις καταστρεπτικές επιπτώσεις και στα πλαίσια αυτά , ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ,κ.Σ.Παραδιάς, έδωσε τις εξης διευκρινήσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων οι ιδιοκτήτες των οποίων μπορουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και να ξεφυγουν απο τη μέγγενη της απαξιωσης που προκαλούν τα ευρωπαϊκα μέτρα  :

Εκμισθωμένες-δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες:

Εάν ο ένοικος αποδέχεται και επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της –κύριας- κατοικίας του, ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής - μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ανακαίνισης σύμφωνα με τον Οδηγό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδίου, η οποία επιδότηση κυμαίνεται από 40% - 65% (πίνακας 2.2.2 σελ.25 του Οδηγού).

Κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2021:

Στο πρόγραμμα μπορούν πλέον να ενταχθούν και κατοικίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν εντός του 2021, οι οποίες στο αρχικό κείμενο του Οδηγού εξαιρούνταν από την επιδότηση, επειδή ως έτος βάσης θεωρείτο το 2020, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών από τον αγοραστή είναι αμέσως μετά την αγορά κατοικίας, οπότε αυτή είναι συνήθως κενή.

Κενές κατοικίες:

Ο εκμισθωτής - πλήρης κύριος ή επικαρπωτής - κατοικίας που κατά τη διάρκεια του 2020 και των δύο προηγουμένων ετών χρησιμοποιείτο ως κύρια κατοικία, είτε ενοικιαζόταν, είτε ιδιοκατοικείτο, είτε παραχωρείτο δωρεάν η χρήση της, και  είναι σήμερα κενή, ή πρόκειται σύντομα να είναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας αυτής, με σημαντικό  δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των σχετικών εργασιών είναι όταν αυτή είναι κενή.

Ενδιαφέρουσες γενικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση κατοικιών:

*Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα οι ενοικιαζόμενες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ή όσες χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

*Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων  τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Αν για το έτος αναφοράς το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό) τότε λαμβάνονται υπόψη τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2018). Αυτό ισχύει για όλες τις κύριες κατοικίες (είτε ενοικιάζονται είτε ιδιοκατοικούνται).

* Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης επιδοτήσεων (200.000 €). Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) η υποβολή δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής).

* Επιπλέον, σε περίπτωση πολλών αιτήσεων του προγράμματος στο ίδιο πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι το παράρτημα ΧΙ του Οδηγού.

*Αν η αναβάθμιση αφορά ολόκληρη πολυκατοικία το ποσοστό επιδότησης αυξάνεται κατά 10 μονάδες.

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021»

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr ο Οδηγός του «Εξοικονομώ 2021», που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 κατοικιών, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας.

Μεταξύ των σημαντικότερων διαφορών είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση θα ανέλθει σε ποσοστό 62% της συνολικής δαπάνης.

Στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ νοικιασμένα και κενά σπίτια

Επιστολή με αίτημα την άμεση ένταξη στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ της αναβάθμισης των ενοικιαζομένων κατοικιών, αλλά και των κενών κατοικιών που θα διατίθενται στη συνέχεια για κύρια κατοικία, με το αυτό ποσοστό επιδότησης που προβλέπεται για τις λοιπές κατηγορίες, και όχι με το μειωμένο ποσοστό του 40% με το οποίο ουσιαστικά "τιμωρούνται" οι ενοικιαστές, απέστειλε εκ νέου η ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα, ώστε να αναβαθμιστούν κατοικίες που διαμένουν ενοικιαστές - θύματα της "ενεργειακής φτώχειας". Η ΠΟΜΙΔΑ,  δίνοντας συνέχεια σε προηγούμενα διαβήματά της, καταλήγει στην επιστολή της ότι η δίκαιη εξίσωση της επιδότησης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση του ενοικιαζόμενου, αλλά και του κενού κτιριακού δυναμικού κατοικιών της χώρας που θα αυξήσει την προσφορά κατοικίας, κάτι που η κοινωνία μας το έχει απόλυτη και άμεση ανάγκη!

 

 

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

 

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

 

Ενταύθα                                                                                                                                              Αθήνα, 21.11.2021

 

 

 

ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη η αναβάθμιση ενοικιαζόμενων και κενών κατοικιών μέσω του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»!

 

 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

 

 

 

Εν όψει της ενεργοποίησης του προγράμματος επιδότησης αναβάθμισης κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με βάση τα νέα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να επανέλθουμε στο θέμα που θέσαμε υπόψη σας τόσο με την από 20.5.2021 επιστολή μας, όσο και πρόσφατα:

 

 

 

Η ΕΕ έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του επικίνδυνα αυξανόμενου κοινωνικού φαινομένου της «Ενεργειακής Φτώχειας» (“Fuel Poverty”), που θύμα της είναι τα φτωχότερα νοικοκυριά της Ευρώπης.  Αυτό γιατί η «ενεργειακή φτώχεια» είναι η πρώτη και ασφαλέστερη ένδειξη της πραγματικής «φτώχειας» των νοικοκυριών, όταν αυτά αδυνατούν να θερμανθούν το χειμώνα...

 

 

 

Σήμερα κε Υπουργέ, τα πιο φτωχά νοικοκυριά δεν είναι άλλα από αυτά που στεγάζονται στις παλαιές ενοικιαζόμενες κατοικίες των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας! Αυτά τα νοικοκυριά κρυώνουν περισσότερο από τα άλλα το χειμώνα, και ζεσταίνονται περισσότερο το καλοκαίρι. Και δυστυχώς σε αυτά τα σπίτια χωρίς καμιά μόνωση, το κόστος για θέρμανση είναι αβάσταχτο, για αυτό και οι κάτοικοί τους είναι τα πρώτα και μόνιμα θύματα της «ενεργειακής φτώχειας».

 

 

 

Τα σπίτια όπου κατοικούν τα νοικοκυριά αυτά ανήκουν σε ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε παρόμοια ή και χειρότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση με τους ενοικιαστές τους, με πολύ χαμηλά ενοίκια, και οι οποίοι σήμερα, λόγω και ΕΝΦΙΑ, δεν έχουν καμιά δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών αυτών, χωρίς την οποία απειλούνται και με πλήρη απαξίωσή τους!

 

 

 

Και όμως, κε Υπουργέ, στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που ξεκινά σε λίγες ημέρες, η επιδότηση της αναβάθμισης των ενοικιαζόμενων αυτών κατοικιών περιορίζεται στο 40% αντί του συνήθους ποσοστού 75%, οπότε ουσιαστικά δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί ούτε μία κατοικία σε ολόκληρη τη χώρα! Το αποτέλεσμα όμως τελικά θα είναι να «τιμωρηθούν» όχι οι ιδιοκτήτες τους, αλλά οι ενοικιαστές τους!

 

 

 

Γι΄αυτό σας καλούμε κε Υπουργέ να παρέμβετε άμεσα και να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αυτή αδικία που στρέφεται τελικά εναντίον των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών της χώρας, εξισώνοντας την επιδότηση αναβάθμισης και των ενοικιαζόμενων κατοικιών στο 75%, βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων των ενοικιαστών που σήμερα είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.

 

 

 

Επειδή δε πρακτικά ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης στις κατοικίες είναι όταν αυτές είναι κενές, προτείνουμε να επιδοτηθεί η αναβάθμιση και των κενών κατοικιών όταν έχουν αποχωρήσει οι ένοικοί τους, αφού υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες - δικαιούχοι της επιδότησης να δηλώσουν υπεύθυνα ότι μετά τις εργασίες, αυτές θα χρησιμοποιηθούν και πάλι για μόνιμη κατοικία, και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

 

 

Κε Υπουργέ, η δίκαιη εξίσωση της επιδότησης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση του ενοικιαζόμενου, αλλά και του κενού κτιριακού δυναμικού κατοικιών της χώρας που θα αυξήσει την προσφορά κατοικίας, κάτι που η κοινωνία μας το έχει απόλυτη και άμεση ανάγκη!

Επίδομα θέρμανσης

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι καταναλωτές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν και φέτος το επίδομα θέρμανσης.

 

Προθεσμίες

 

Υποβολή αίτησης μέχρι τις 15.12.2021

Για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του επιδόματος  γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022

Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μάϊου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μάϊου 2022

Βήμα - Βήμα

 

Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

Επιλέγω είδος καυσίμου

Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος

Επιλέγω οικισμό *

Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας

Συμπληρώνω  τον IBAN στο myAADE

Διευκρινίζεται ότι οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης δεν απαιτείται να υποβάλουν παραστατικά αγοράς, διότι η διασταύρωση αυτών γίνεται αυτόματα.

 

► Οδηγίες Χρήσης (Ενημέρωση 15/11/2021)

 

► Υποβολή παραστατικών εκτός πετρελαίου θέρμανσης - εγχειρίδιο χρήσης (Ενημέρωση 15/11/2021)

Τι θα πληρώσετε για ηλεκτρικό και φυσικό αέριο

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση και τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου περιλαμβάνουν τα εξής:

 

·        Αυξάνεται από τα 18 στα 39 ευρώ τον μήνα το ύψος της κρατικής επιδότησης σε όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση για τις πρώτες 300 kWh, για τις καταναλώσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

 

·        Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το ύψος της επιδότησης για την ίδια χρονική περίοδο διαμορφώνεται σε 45 ευρώ τον μήνα από 24 ευρώ.

 

·        Για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου, αναστέλλεται η χρέωση των τελών χρήσης δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Με το μέτρο αυτό, ένα νοικοκυριό με μέση κατανάλωση δύο θερμικών MWh τον μήνα θα έχει μείωση στον λογαριασμό του που θα κυμανθεί από 20 έως 40 ευρώ τον μήνα. Τα τέλη χρήσης θα επιβληθούν σταδιακά από το επόμενο έτος όταν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki