Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Καταγγέλω κε Υπουργέ

Κατάρρευση μεταβιβάσεων

Μεγάλη πτώση στις μεταβιβάσεις ακινήτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δείχνουν στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Κάτι ωστόσο δείχνει να αλλάζει μέσα στο 2015.

Τα στοιχεία , αφορούν σε μεταβιβάσεις ακινήτων των οποίων η αξία είναι φορολογήσιμη. Στους πίνακες του υπουργείου Οικονομικών όμως δεν συμπεριλαμβάνονται μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης βάσει νόμου και συνεπώς αυτά δεν μπορεί να προσμετρηθούν.

Δεδομένου ότι δεν καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα οι μεταβιβάσεις ακινήτων, το υπουργείο Οικονομικών διαβιβάζει το πλήθος των Βεβαιώσεων Φόρου Μεταβίβασης ανά Δ.Ο.Υ. για τις περιόδους από 1.1. έως 11.12 των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015. Στα στοιχεία αυτά - όπως επισημαίνεται εκ προοιμίου- δεν έχουν καταμετρηθεί μεταβιβάσεις ακινήτων στις οποίες δεν προκύπτει φόρος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η «χειρότερη» χρονιά ήταν το 2013 με το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων να έχει «κατρακυλήσει» σε ποσοστό συνολικά 44,78% σε σχέση με το 2011. Σε αρκετές περιοχές της χώρας ωστόσο οι μειώσεις των μεταβιβάσεων φαίνεται να ξεπέρασαν το 50% και το 60%.

Όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ενώ το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων το 2011 ανήλθε σε 119.647, το 2012 έπεσε σε 76.859, το 2013 σε 66.071, το 2014 σε 68.851 και το 2015 σε 86.075 βεβαιώσεις φόρου μεταβιβάσεων. Έτσι, σε σχέση με το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων, το 2012 σημείωσε πτώση (-35,76%), το 2013 επίσης μείωση (-44,78%), το 2014 μείωση (- 42,45%) και το 2015 μείωση(- 28,06%). Το 2015 δείχνει πάντως να υποχωρεί σταδιακά το φαινόμενο της μείωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων σε σχέση με την τριετία 2012, 2013 και 2014.

Σε σχέση με τα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ., μόνο η Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας είναι εκείνη στην οποία το πλήθος βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων δεν έπεσε κάτω από τις 2.000 την περίοδο της κρίσης. Ακολουθούν ενδεικτικά τα στοιχεία από Δ.Ο.Υ. και οι μεταβολές σε σχέση με το έτος 2011.

-Στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων ήταν 1.420, το 2012 έπεσε στις 1.000 (-29,58%), το 2013 στις 771 (-45,70%), το 2014 στις 765 (-46,13%) και το 2015 στις 812 (-42,82%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων ήταν 638, το 2012 έπεσε στις 402 (-36,99%), το 2013 στις 319 (-50%), το 2014 στις 425(-33,39%) , και το 2015 ήταν 588 βεβαιώσεις (-27,27%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων ήταν 2.275, το 2012 ήταν 1.317 (-42,11%), το 2013 ήταν 1.120 (-50,77%), το 2014 ήταν 948 (-58,33%) και το 2015 ήταν 1.277 (-43,87).

-Στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων του φόρου μεταβίβασης ακινήτων ήταν 1.862, το 2012 ήταν 925 (-50,32%), το 2013 ήταν 732 (-60,69%), το 2014 ήταν 638 (-65,74%) και το 2015 ήταν 753 βεβαιώσεις φόρου μεταβιβάσεων (-59,56%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας το 2011 το πλήθος βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ήταν 1.009, το 2012 ήταν 677 (-32,90%), το 2013 ήταν 640 (-36,57%), το 2014 ήταν 801 (-20,61%) και το 2015 ήταν 934 (-7,43%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Μυκόνου το 2015 το πλήθος βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων κινείται αυξητικά σε σχέση με το 2011 μετά από τριετή μείωση του ποσοστού. Ειδικότερα, το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ήταν 203, το 2012 ήταν 157 (-22,66%), το 2013 ήταν 180 (-11,33%), το 2014 ήταν 143 (-29,56%) και το 2015 ήταν 229 (12,81%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Πάρου καλή χρονιά φαίνεται να είναι το 2015. Το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων ήταν 358, το 2012 ήταν 240 (-32,96%), το 2013 ήταν 223 (-37,71%),το 2014 ήταν 264 (-26,26%) και το 2015 ήταν 397 (10,98%).

-Στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου το 2011 το πλήθος των βεβαιώσεων φόρου μεταβιβάσεων ήταν 2.240, το 2012 ήταν 1.729 (-22,81%), το 2013 ήταν 1.084 (-51,61%), το 2014 ήταν 1.072 (-52,14%%) και το 2015 ήταν 1.289 (-42,46%).

Η κατάρρευση σε αριθμούς

Η συνολική πτώση των τιμών πώλησης κατοικιών από το 2008 έως το τρίτο τρίμηνο του 2015 αγγίζει πλέον το 41% (και πάνω από 43% σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), χωρίς μάλιστα να αναμένεται ανάσχεση της πτωτικής αυτής πορείας. Η πορεία μείωσης των τιμών θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, καθώς οποιαδήποτε σταθεροποίηση της αγοράς συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα. Στη δυσκολία ανάκαμψης της αγοράς έχουν συμβάλει, μεταξύ άλλων, η οικονομική αβεβαιότητα, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και η έλλειψη ρευστότητας, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο (επικείμενη αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών κ.ά.).

Οπως προκύπτει , κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις τιμές, αν και με μικρότερη ένταση σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, οι τιμές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 5% κατά το φετινό εννεάμηνο, έναντι μείωσης κατά 7,5% στο σύνολο του 2014. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς η πτώση κατά το τρίτο τρίμηνο άγγιξε το 6,1% σε ετήσια βάση, έναντι 5% κατά το δεύτερο τρίμηνο και 3,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, η τάση αυτή δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ούτε κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους και πιθανώς ούτε κατά τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα, το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 δεν συνεχίστηκε, ως αποτέλεσμα της οικονομικής αβεβαιότητας που ακολούθησε. «Παράλληλα, οι πιέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και μείωση των ενοικίων συνεχίστηκαν, κυρίως σε συνοικιακά καταστήματα, σε αποθηκευτικούς χώρους και σε κτίρια γραφείων χαμηλότερων προδιαγραφών και σε λιγότερο προνομιακές τοποθεσίες».

Παρ’ όλα αυτά, τα ενοίκια γραφείων υψηλών προδιαγραφών δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ακόμα και αυξητικές τάσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, καθώς το απόθεμα των κενών και διαθέσιμων χώρων υψηλών προδιαγραφών συρρικνώνεται. Η δυναμική του κλάδου των αποθηκών υψηλών προδιαγραφών που καταγράφηκε το 2014 και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες κατά το ίδιο διάστημα έχουν προσωρινά ανακοπεί, ωστόσο αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου με την αποκατάσταση του επιχειρηματικού κλίματος.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές πώλησης γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών, κατά το πρώτο εξάμηνο σημειώθηκε οριακή πτώση της τάξεως του 0,2% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι τιμές είναι μόλις 0,7% χαμηλότερες. Πάντως, η αγορά της Θεσσαλονίκης εμφανίζει σαφώς χειρότερη εικόνα, καθώς εκεί οι τιμές υποχώρησαν κατά 4,9%. Στο σύνολο του 2014 , προκύπτει ότι ο μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών γραφείων διαμορφώθηκε σε 3,4% στο σύνολο της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός στην Αθήνα άγγιξε το 3,1% και στη Θεσσαλονίκη το 5%. Αντίστοιχα, στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές υποχώρησαν κατά 3,4% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, ο κλάδος των γραφείων κατέγραψε αύξηση των τιμών ενοικίασης, έστω κι αν αυτή δεν ξεπέρασε το 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, τα ενοίκια είχαν καταγράψει πτώση της τάξεως του 5,9% και του 1,7% αντίστοιχα.

Σαφώς χειρότερη είναι η εικόνα των εμπορικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φετινού πρώτου εξαμήνου, οι τιμές πώλησης υποχώρησαν κατά 4,4% στο σύνολο της χώρας, έναντι των προηγούμενων έξι μηνών, όταν κατά το δεύτερο εξάμηνο οι τιμές υποχωρούσαν με ρυθμό μόλις 0,3%. Συγκεκριμένα, οι τιμές πώλησης καταστημάτων φέτος υποχώρησαν κατά 4% στην Αθήνα, κατά 2,9% στη Θεσσαλονίκη και κατά 5,3% στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Για το σύνολο του 2014, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών πώλησης καταστημάτων διαμορφώθηκε σε 1,8% πανελλαδικά, ενώ αντίστοιχος ρυθμός πτώσης στην Αθήνα διαμορφώθηκε σε 2,8%, στη Θεσσαλονίκη σε 1,2% και στην υπόλοιπη Ελλάδα μόλις 0,3%. Σε ό,τι αφορά τα ενοίκια των καταστημάτων, η πτώση σε πανελλαδικό επίπεδο άγγιξε το 1,8%. Πάντως, ο ρυθμός μείωσης των ενοικίων καταστημάτων έχει επιβραδυνθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα, καθώς είχε διαμορφωθεί σε 5,1% κατά το περσινό πρώτο εξάμηνο και κατά 8,4% κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Μαύρα μαντάτα

Τη χαριστική βολή στην αγορά ακινήτων έδωσαν τα capital controls, η τραπεζική αναταραχή, αλλά και η γενικότερη οικονομική κατάσταση με τα χιλιάδες λουκέτα και την ανεργία που αναμένεται να αυξηθεί. Οι ελπίδες ανάκαμψης του κλάδου όχι μόνο αναβάλλονται, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κρίση θα διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμη. Η πλήρης κατάρρευση της οικοδομής είναι μία πραγματικότητα. Με βάση τον όγκο, για να φτάσει η σημερινή ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στο επίπεδο του έτους 2005, θα πρέπει να αυξηθεί κατά 626,8%. Το σημερινό χαρακτηριστικό της κτηματαγοράς είναι ότι αυτή λειτουργεί σε συνθήκες επίμονης ύφεσης και υπερπροσφοράς κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων. Επειδή οι προβλέψεις για την οικοδομική δραστηριότητα δείχνουν ότι για το 2015 δε φαίνεται να αναστρέφονται, αυτό σημαίνει ότι η ανεργία από την οικοδομική δραστηριότητα θα αυξηθεί. Αν συνυπολογίσουμε εδώ και την εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου, που η συνολική του δραστηριότητα το 2014 έχει διαμορφωθεί σε χαμηλότερα από το 2013 επίπεδα, γίνεται αντιληπτό ότι συνολικά ο κλάδος θα επηρεάσει αρνητικά και το ΑΕΠ της χώρας.Αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, προς το παρόν δεν υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας τους. Το απόθεμα των κατοικιών ανέρχεται τουλάχιστον σε 200.000 αλλά το γεγονός ότι η οικοδομική δραστηριότητα έχει μειωθεί, αυτό σημαίνει ότι δεν προστίθεται σημαντικός αριθμός νέων κατοικιών στο ήδη υψηλό αδιάθετο απόθεμα. Τα κακά νέα είναι ότι ο αριθμός σχηματισμού των νέων νοικοκυριών επιβραδύνεται. Από τους 9 γάμους επί 1.000 κατοίκων που γίνονταν στη δεκαετία του 1960, τώρα γίνονται μόνο 5,5 επί 1.000 κατοίκων. Στα κακά νέα προστίθενται επίσης η μεγάλη ανεργία, το τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί επί της παρούσης να γίνει αρωγός της κτηματαγοράς.

Η πλήρης απαξίωση

Νέα «βουτιά» σημείωσαν οι τιμές ακινήτων στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. Οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με βάση μάλιστα τα αναθεωρημένα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε σε 4,1%, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%.

Ειδικότερα το δεύτερο τρίμηνο του 2015:

• Οι τιμές των «νέων» διαμερισμάτων ηλικίας έως 5 ετών κατέγραψαν μείωση 7,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ οι τιμές για τα «παλαιά» ηλικίας άνω των πέντε ετών μειώθηκαν κατά 4,7%.

• Στην Αθήνα οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση που φθάνει στα 8,2% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη. Στις άλλες μεγάλες πόλεις η μείωση φθάνει το 7,1% και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

• Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 4,4% στην Αθήνα, 5,3% στη Θεσσαλονίκη, 4,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ για το σύνολο του 2014 η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2013 ήταν 9,4%, 6,6%, 6,7% και 5,0% αντίστοιχα.

• Οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, ήταν μειωμένες κατά 5,9% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το πρώτο τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,3%, ενώ για το σύνολο του 2014 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε σε 8,1%.

Ακίνητα: Πρωτοστατεί το Δημόσιο στην στάση πληρωμών

Το απόλυτο «πάγωμα» έχει επικρατήσει στην αγορά των ακινήτων μετά το κλείσιμο των τραπεζών , ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα μεγάλη πτώση των τιμών το επόμενο διάστημα. Τα όποια λιγοστά συμβόλαια, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση ακινήτου, έμειναν στο συρτάρι .Στην κατάψυξη βρίσκονται τα μεγαλόπνοα σχέδια των εταιριών real estate αλλά και των θυγατρικών των τραπεζών καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με το Χρηματιστήριο αλλά και με τα ακίνητα των τραπεζών τα οποία , σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο , είναι πολύ πιθανόν να περάσουν στο χαρτοφυλάκιο του νέου ΤΑΙΠΕΔ. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση και τα capital control που προηγήθηκαν προκειμένου να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις αποτέλεσαν την "ταφόπλακα" στην ήδη χειμαζόμενη αγορά ακινήτων. Πλέον το επόμενο βήμα είναι το "τσουνάμι των κατασχέσεων" απο τραπεζες και πιστωτές το οποίο θα είναι το φυσικό επακόλουθο των μέτρων που ψηφίζονται την Τετάρτη. Απο την άλλη πλευρά χιλιάδες ιδιοκτήτες -ιδιώτες και επιχειρήσεις-που έχουν μισθώσει ακίνητα στο Δημόσιο ή σε φορείς του βρίσκονται σε απόγνωση. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες φέρουν το Δημόσιο να έχει κάνει στάση πληρωμών για τα ακίνητα που έχει μισθώσει απο τρίτους καθώς σύμφωνα με καταγγελίες ιδιοκτητών "έχουν να δούν το χρώμα του χρήματος σχεδόν απο τις αρχές του χρόνου". Απο την άλλη πλευρά όμως οι ίδιοι άνθρωποι απειλούνται με κατασχέσεις , πλειστηριασμούς και "πάγωμα" καταθέσεων εξαιτίας οφειλών που προέκυψαν απο την άρνηση του Δημοσίου να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του. Πλέον , η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων είναι πρωτόγνωρη καθώς για πρώτη φορά στην σύγχρονη οικονομική ιστορία της Ελλάδας επικρατεί ολοκληρωτική στάση πληρωμών.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki