Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Πως θα γίνετε ενεργειακοί επιθεωτητές

Την εγκύκλιο για τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου είναι:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούμε όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού και της παραγράφου 23α του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄) και επιθυμούν να τους χορηγηθούν Προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2012, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής: Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οι παραπάνω υποψήφιοι, προκειμένου να τους χορηγηθεί Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία (άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 100/2010).

Σχετικά με την εμπειρία επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Η πενταετής εμπειρία δεν τεκμηριώνεται από το χρόνο κτήσης του διπλώματος ή πτυχίου ή την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς εμπειρία που αφορά αποκλειστικά σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Εμπειρία επί άλλων αντικειμένων δεν προσμετρείται.

2. Η εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις, όπως Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης.

3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ολόκληρης της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου, αλλά αντιπροσωπευτικού δείγματος (ένα αποδεικτικό για τουλάχιστον πέντε διαφορετικά έτη). Σε περιπτώσεις μεγάλων έργων ένα πιστοποιητικό δύναται να αφορά σε δύο ή και περισσότερα έτη.

4. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, καθώς με τη συγκεκριμένη βεβαίωση δε διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων για τουλάχιστον πέντε διαφορετικά έτη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2010 υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες Αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή και ειδικότερα: (α) Κτιρίου, (β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων κλιματισμού. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει και τις τρεις κατηγορίες. Ωστόσο, με την επιλογή του αυτή δηλώνει ότι είναι ικανός να διενεργήσει τις αντίστοιχες ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης του καθήκοντός του επιβάλλονται διοικητικές και λοιπές κυρώσεις ή/και χρηματικά πρόστιμα (άρθρο 8 του Π.Δ. 100/2010). Η προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (και για τις τρεις περιπτώσεις) έχει ισχύ έως τις 6.10.2012.

Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αδειών διακρίνονται δύο τάξεις:

1. Άδεια Β΄ τάξης: χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου από το Σ.Α.Ε.Π. και δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.

2. Άδεια Α΄ τάξης: χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου από το Σ.Α.Ε.Π. και δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ.

Διαδικασία – υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται:

1. Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/) και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η συμπλήρωση των στοιχείων των υποψηφίων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα, είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει υποβάλλει στο παρελθόν αίτηση, που έχει απορριφθεί ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr προβλέπεται σχετική επιλογή

2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και απόκτηση σχετικών κωδικών και αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/).

3. Ηλεκτρονική υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών (άρθρο 6 του Π.Δ. 100/2010), τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (https://www.buildingcert.gr/) σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα:

(α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: - δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, - δεν τυγχάνει μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ), - δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), - δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, - αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, - όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του είναι αληθή.

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.

(δ) Επικυρωμένο(-α) αντίγραφο(-α) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, εφόσον υπάρχουν, από ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που χορηγούν ισότιμους μεταπτυχιακούς τίτλους αναγνωρισμένους από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, με αντικείμενο συναφές με θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Μεταπτυχιακά επί άλλων αντικειμένων δεν προσμετρούνται.

(ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται κατάλογος των έργων που αποδεικνύουν την απασχόληση του υποψήφιου με αντικείμενο συναφές με θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων για τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά έτη.

(στ) Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως: Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών Οικοδομικών Αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης συνοδευόμενη από βεβαιώσεις του φορέα ασφάλισης. Τα αποδεικτικά εμπειρίας πρέπει να συσχετίζονται με τα στοιχεία του υποβαλλόμενου βιογραφικού σημειώματος. Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».

Εξέταση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) και εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά προκειμένου να προσκομίσει στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, που εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. υπέρ του ΚΑΕ εσόδων 3745 «παράβολα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στα οικεία μητρώα (άρθρο 10, παράγραφος 8, ν.3851/2010)», προκειμένου να του χορηγηθεί η Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο. Επικοινωνία – Διευκρινίσεις Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki