Κολοσσός 2,2 δισ

Συνολική ακίνητη περιουσία άνω των 2,2 δισ. ευρώ θα διαθέτει το νέο σχήμα των Alpha Bank - Εurobank, οι οποίες, ούτως ή άλλως, κατατάσσονται στους μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας, με την Eurobank μάλιστα να διατηρεί το προβάδισμα όσον αφορά συνολικότερα την παρουσία της στο εγχώριο real estate, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ακινήτων και διατηρώντας τη μεγαλύτερη εισηγμένη εγχώρια ΑΕΕΑΠ. Η θυγατρική του ομίλου, Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, διαθέτει αυτήν τη στιγμή ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 633 εκατ. ευρώ με παρουσία σε Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη και αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη ΑΕΕΑΠ - οι άλλες δύο εισηγμένες είναι οι Trastor και MIG RE, ενώ εκτός Χρηματιστηρίου παραμένει η ΑΕΕΑΠ της Εθνικής Τράπεζας, η Εθνική Πανγαία, η οποία, με την εισαγωγή της στο ΧΑ, θα πάρει τα πρωτεία από την Eurobank. Eνα από τα «ατού» της Εurobank Proprerties εν μέσω κρίσης είναι τα υψηλά διαθέσιμα, αφού η εταιρεία διαθέτει αυτήν τη στιγμή κεφάλαια 144 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν λόγω της κρίσης.

Τις υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις θυγατρικές των εγχώριων τραπεζικών ομίλων και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ακινήτων (σσ. η Εθνική έχει ενσωματωμένες στην Τράπεζα την πλειονότητα των υπηρεσιών ακινήτων) μέσω της θυγατρικής Eurobank Property Services. Η εταιρεία είχε για το 2010 έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ύψους 16 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2009 και λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 34%, με προοπτική μάλιστα περαιτέρω αύξησης για το «δύσκολο» 2011, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διοίκησή της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Πολωνία και την Ουκρανία. Σημειωτέον ότι από τα σημαντικότερα ακίνητα του ομίλου Εurobank αυτήν τη στιγμή είναι το κτιριακό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία, όπου στεγάζονται γραφεία εταιρειών του ομίλου.

Οσον αφορά την Alpha Βank, ο όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του κοντά στα 900 ακίνητα, εκ των οποίων πάνω από 700 είναι κτίρια. Τα περισσότερα από τα ακίνητα του ομίλου χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ως υποκαταστήματα ή γραφεία. Η λογιστική αξία της ακίνητης περιουσίας του ομίλου αντιστοιχεί σε ποσό περί τα 1,1- 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται η εμπορική αξία των εν λόγω ακινήτων. Ο όμιλος διαθέτει στον κλάδο των ακινήτων μία εισηγμένη, την Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή και τα ακίνητα της Τράπεζας, καθώς και τα ακίνητα του κλάδου leasing του ομίλου. Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Alpha Bank ήταν ο πρώτος τραπεζικός όμιλος πριν από μία δεκαετία περίπου που είχε προχωρήσει στη δημιουργία εταιρείας επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (από κοινού με τον τότε όμιλο της Ελληνικής Τεχνοδομικής - νυν Ελλάκτωρ). Σχέδιο ωστόσο το οποίο στην πορεία πήρε πίσω, για να περιορισθεί στον τομέα των συμβουλευτικών / εκτιμητικών υπηρεσιών μέσω της Alpha Aστικά Ακίνητα, η οποία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.