Μετρήσεις του ποδαριού

Κατά περίπου 31% μειώθηκαν σωρευτικά τα ενοίκια των καταστημάτων στους κύριους εμπορικούς δρόμους της χώρας κατά την περίοδο 2010 – 2014 (πρώτο εξάμηνο του έτους), σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ενώ η αντίστοιχη μείωση για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ήταν 31,6%. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΤτΕ , αξιοσηµείωτο είναι ότι οι επαρχιακές πόλεις της Ελλάδος κατά την περίοδο της κρίσης εµφανίστηκαν ελαφρώς πιο ανθεκτικές σε σχέση µε την Αθήνα, καθώς τα καταστήµατα του δείγµατος καταλαµβάνουν κυρίως θέσεις υψηλού εµπορικού ενδιαφέροντος µε περιορισµένη προσφορά ακινήτων αντίστοιχων προδιαγραφών. Ωστόσο, κατά το α’ εξάµηνο του 2014 ο ρυθµός µείωσης των µισθωµάτων για την υπόλοιπη Ελλάδα (πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης) ανήλθε περί το 13%, ενώ για το σύνολο της χώρας στο 9,5%. Σωρευτικά, η πτώση των τιµών αγοράς καταστημάτων καταστηµάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονοµαστικούς όρους) κατά το α’ εξάµηνο του 2014, σε σχέση µε το α’ εξάµηνο του 2010, ανήλθε κατά µέσο όρο σε 28,8% για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία), ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός µείωσης για την Αθήνα ήταν 30,5%. Η µείωση των τιµών κατά το α’ εξάµηνο του 2014 σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2013 ανήλθε στο 9,1% για το σύνολο της Ελλάδος.