Η συνταγή για κέρδη

Οι αξίες των ακινήτων μπορεί να ανεβούν ως και οκτώ φορές όταν εκπονούνται ειδικά αναπτυξιακά χωρικά σχέδια, τα οποία δεν περιορίζουν τις χρήσεις γης μόνον σε μία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης του ΣΕΒ για το «Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχειδασμού από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας», που παρουσιάστηκε χθες. Αναφέρθηκαν παραδείγματα στη Χαλκιδική όπου αγροτική έκταση με αξία 1 εκατ. ευρώ απέκτησε αξία 8 εκατ. ευρώ όταν εντάχθηκε σε ζώνη, όπου επιτρέπεται η τουριστική αξιοποίηση. Ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ, αξίας 30 ως 35 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη και την Κορινθία μετά το Σχέδιο απέκτησαν αξία 50 εκατ. ευρώ. Ομως η εκπόνηση σχεδίων μπορεί να διαρκέσει από 4,3 ως 9,9 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο μία επένδυση μπορεί να ματαιωθεί.